Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Rozvoj KKC Senior fitnes

Projekt na základě vysoké poptávky ze strany seniorů rozšiřuje provoz stávajícího Kulturně komunitního centra Senior fitnes (Uralská 6, Praha 6). Rozšíření spočívá v prodloužení provozní doby (po – čtv. vždy od 8.00 do 18.00 oproti 10.00 – 16.00) a rozšíření prostor (pronájem jedné místnosti navíc). Rozšířený provoz nabídne aktivity pro ...
Více


Rozvoj komunitního centra Nesedím, sousedím

Podstatou projektu je rozvoj a udržení nízkoprahového, multigeneračního, inkluzivního komunitního centra na Břevnově se speciální pozorností věnovanou seniorům, rodinám v nepříznivé sociální situaci a jejich dětem, migrantům a lidem bez domova. ...
Více


Rozvoj Kulturně komunitního centra ART na Letné jako místa potkávání

Denní provoz Kulturně komunitního centra ART založeného na výtvarné práci s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením s krédem „Malujeme pro radost“. Cílem je rozvíjet komunikaci na bázi výtvarné s povýšením na obecnou komunikaci jak uvnitř cílové skupiny, tak s místní komunitou. Pořádání výtvarných kurzů a workshopů, výstav, ...
Více


Doma na stejné adrese

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní Korunovační

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole hotelnictví a gastronomie Hotelu International

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání 2018 – ZŠ Jižní IV

Projekt je zaměřen na: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturalita a inkluze v MŠ Tyršovka

Projekt je zaměřen na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Komunitní centrum POINT 50+

Projekt obecně prospěšné společnosti POINT 50+ se zaměřuje na otevření a provoz nového komunitního centra na adrese Ostružinová 3/2936, Praha 10, které se zaměřuje na podporu a integraci do společnosti osob z cílové skupiny seniorů. V jejich prospěch budou realizovány vzdělávací a preventivní aktivity, aktivity podporující zdravý životní styl, kulturně-aktivizační ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání 2018 – ZŠ Bítovská

Projekt je zaměřen na: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní výchova v ŠMP

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Komunitní centrum Andílek

Projekt Montessori školy Andílek -MŠ a ZŠ si klade za cíl rozvoj a provoz komunitního centra Andílek na Praze 5, jehož hlavním posláním bude integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a děti z těchto rodin do komunity. Ve prospěch CS bude realizován systém vzdělávacích, poradenských, volnočasových, svépomocných a ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Komunitní centrum Borůvka II.

V projektu dojde k vytvoření Komunitního centra „BORŮVKA“, které bude primárně sloužit CS osob se zdravotním postižením (OZP), sekundárně také pro širší veřejnost. V projektu budou realizovány vzdělávací a kulturní aktivity, jejich cílem bude prevence sociální exkluze a posílení sociální soudržnosti, dojde k propojení komunity osob se zdravotním postižením s ...
Více


Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko vietnamského komunitního centra Libuš

SEA-L (dříve Klub Hanoi) spolu s partnerem MČ Libuš a aktéry předkládaným projektem reaguje na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Interkulturního rodinného komunitního česko-vietnamského centra a chce vytvořit a realizovat Poradenské středisko s převažující činností mediace v rámci provozovaného Komunitního centra nejen pro osoby cílové skupiny ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení SPŠD a.s. II.

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení Střední průmyslové školy dopravní a.s. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace tří dílčích částí: -modernizace laboratoře diagnostiky vozidel -modernizace dílen odborného výcviku -modernizace videokonferenční učebny. Projekt je v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání v hl.m. Praze. V rámci tohoto plánu jsou definovány ...
Více


Multikulturní vzdělávání ve Fakultní mateřské škole při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách,vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 476 218 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků ...
Více


KluBO(v)NA – nový komunitní život organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny osob s duševním onemocněním

Cílem projektu je rozjezd komunitního života osob s duševním onemocněním a okolních obyvatel Prahy 8, který bude organizovaný Nadací BONA převážně prostřednictvím cílové skupiny (CS). Žadatel založí Komunitní centrum včetně součásti Umělecký ateliér; v nich bude probíhat mnoho nízkoprahových kroužků, dále výstav, workshopů a besed – to vše pro CS ...
Více


HOP – hrajeme si, objevujeme, pracujeme

Cílem projektu je podpořit přírodovědné a polytechnické vzdělávání dětí z naší MŠ. Těchto cílů chceme dosáhnout prostřednictvím: 1) vybudováním a vybavením učeben pro rozvíjení polytechnických a přírodovědných dovedností dětí 2) proškolením pedagogických pracovníků školky z projektu šablon vzděláváním dětí v naší MŠ v oblasti přírodních věd a polytechniky 4) vyhodnocením ...
Více