Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Škola pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je modernizace učeben, které slouží k výuce přírodovědných předmětů a matematiky. Projekt řeší: 1. Modernizaci učeben matematiky, přírodopisu a fyziky – osazení dataprojektorů k interaktivním tabulím. 2. Modernizaci učebny výpočetní techniky – obměna zastaralé techniky a softwaru 3. Konektivita učebny výpočetní techniky – navýšení rychlosti přenosu dat mezi ...
Více


Multikulturní festival

V rámci území HMP pobývá více než jedna třetina všech cizinců v ČR a tedy i dětí. Tato množina je složená z mnoha různých národností, jejichž zvyky jsou odlišné vůči většinové společnosti, ale často i mezi sebou navzájem. Právě díky těmto odlišnostem bývá jejich integrace velmi komplikovaná. Cílem projektu je ...
Více


Azylový dům pro rodiny s dětmi, Horáčkova 1096/3, Praha 4

Předmětem realizace projektu jsou stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3, Praha 4 za účelem vybudování Azylového domu pro rodiny s dětmi o celkové kapacitě 35 lůžek. Azylový dům bude sloužit k ubytování rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou na dobu max. 1 roku. Azylový ...
Více


Prádelna SIRONA

Nově vzniklý sociální podnik prádelna SIRONA nabídne zaškolení a následný rozvoj kompetencí, dovedností a znalostí 4 znevýhodněným osobám. Konkrétně se bude jednat o dvě osoby z cílové skupiny osoby opouštějící institucionární zařízení dětský domov a dvě osoby z cílové skupiny nezaměstnané osoby starší 50 let. Prádelna SIRONA je zaměřena na ...
Více


Projekt Čoko(z)féra

Cílem projektu Čoko(z)féra je založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit. Během i po realizaci projektu poskytne Čoko(z)féra pracovní uplatnění osobám z cílových skupin příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů dále pak případně nezaměstnaným osobám. Principy sociálního podniku budou od ...
Více


Lidi lidem

V projektu vznikne Kulturně komunitní centrum, kde bude probíhat převážná část aktivit a setkání s CS . Většina projektových aktivit se bude odehrávat v MČ Praha 5, ale i v dalších MČ. Projekt se opírá o tři typy aktivit: prevence soc. vyloučení, sociálně kulturní a vzdělávací. Cílem je podchytit CS, ...
Více


GO Aktiv, Vaše cesta do zaměstnání

Vznik nových podnikatelských aktivit, pracovních míst pro OZP a produktů, které vytváří provázaný systém návratu OZP do zaměstnání (rehabilitace/ergodiagnostika/firemní osvěta/agentura práce). Na kvalifikovaných pracovních pozicích působí přímo lidé se ZP, převážně se získaným poškozením mozku, kteří mají vlastní zkušenost s nevyhovujícím stavem. Díky tomu dokáží poskytnout cílený profesionální servis a ...
Více


Kulturně komunitní centrum Miškovice

Vznikne Kulturně-komunitní centrum, jehož cílem je posilování soc. soudržnosti a soc. začleňování na úrovni místních komunit v lokalitách Miškovic, Čakovic a Třeboradic. Pro CS realizovány aktivity kulturně společenské, tvůrčí a terapeutické, výchovně vzdělávací, volnočasové, pohybové, environmentální, poradenské, osvětové i čistě edukační. Posláním centra je prevence sociálního vyloučení osob ohrožených sociálním ...
Více


Sociální podnik – prodej cukrové vaty

Projekt se zabývá otevřením a následným provozem mobilních provozoven na prodej cukrové vaty. I když se jedná o na první pohled o jednoduchý způsob založení ?fast foodu?, s úzkou specializací, případná variabilita obchodních příležitostí a perspektiva nových obchodních míst, možné doplňování nových druhů sortimentu, konzultace s majiteli ploch na pronájem, ...
Více


Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze

Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze v ZŠ Strossmayerovo náměstí ...
Více


Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 15 dětí. ...
Více


Vznik Klubu OA

Projekt se zaměřuje na vznik sociálního podniku – nekuřácké restaurace Klub OA. Díky tomuto projektu vzniknou nová pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (osoby se zdravotním postižením, příslušníky etnických menšin, osoby dlouhodobě nezaměstnané). Vznik Klubu OA bude mít dále pozitivní dopad na komunitní život Satalic a přilehlého okolí. ...
Více


Multikulturně bez předsudků a bez romantiky

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou pedagogičtí pracovníci základních škol na území Hlavního města Prahy, kterým bude po dobu 2 školních let poskytována podpora v oblasti vzdělávání a začleňování žáků cizinců. Metodika výuky v multikulturní třídě bude rozdělena do 5 bloků: komunikace s žáky a rodiči cizího mateřského jazyka; sociální, náboženská ...
Více


Multikulturně bez předsudků a bez romantiky

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou pedagogičtí pracovníci základních škol na území Hlavního města Prahy, kterým bude po dobu 2 školních let poskytována podpora v oblasti vzdělávání a začleňování žáků cizinců. Metodika výuky v multikulturní třídě bude rozdělena do 5 bloků: komunikace s žáky a rodiči cizího mateřského jazyka; sociální, náboženská ...
Více


Vybudování Montessori dětské skupiny Andílek

V rámci projektu dojde k vytvoření dětské skupiny v Montessori školách Andílek pro 24 dětí, jako formy podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a rozšíření potenciálu rodičů, prostřednictvím zvybudování zařízení péče o děti od 1 do 3 let, díky které bude zvýšena šance rodičů vracet se na trh práce a ...
Více


Škola napříč světadíly

Projekt se zaměřuje na vzdělání pedagogů a žáků v oblasti multikulturních vztahů a zpřístupnění zkušenosti s jinými kulturami. Cílem je odbourat zažité mýty, nepravdy a předsudky vůči jiným kulturám. Žáci se seznámí se zvyky, normami a tradicemi v jiných sociokulturních prostředích a získají praktické zkušenosti a dovednosti, které jim pomohou ...
Více


Dětská skupina Sluníčko

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Starostřešovická 79/15, 162 00 Praha 6 Střešovice. Harmonogram projektu, realizace projektu bude od 1.7.2020 do 31.3.2023, s tím, že v prvotní fázi projektu bude probíhat vybudování zařízení péče o děti – tedy od 1.7.2020 – 31.3.2021. Kapacita zařízení péče o děti, tj. počet ...
Více


Škola napříč světadíly

Projekt se zaměřuje na vzdělání pedagogů a žáků v oblasti multikulturních vztahů a zpřístupnění zkušenosti s jinými kulturami. Cílem je odbourat zažité mýty, nepravdy a předsudky vůči jiným kulturám. Žáci se seznámí se zvyky, normami a tradicemi v jiných sociokulturních prostředích a získají praktické zkušenosti a dovednosti, které jim pomohou ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci II.

Cílem projektu je provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatelem je příspěvková organizace, která zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká ...
Více


Prožitková pedagogika pro posilování demokratické kultury a občanských kompetencí žáků

Projekt navazuje na obdobný úspěšný projekt v rámci OP Praha Pól růstu. Školy vyjádřily o jeho pokračování velký zájem. Zaměřen je na posilování občanských kompetencí žáků prostřednictvím prožitkové pedagogiky. Jeho základem je 200 edukativních představení a 200 projektových dnů realizovaných pro menší žákovské kolektivy přímo na jednotlivých školách. Jeho součástí ...
Více