Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ K Lukám

Projekt je zaměřen nai následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ARCHA VŮNÍ s.r.o. – sociální podnik v Praze

Obsahem projektu žadatele ARCHA VŮNÍ s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve kterému bude provozována zážitková galerie a manufakturní dílna v oblasti vůní, která bude sloužit k posílení sociální soudržnosti a k šíření ...
Více


Babylon ve Square

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, a komunitní aktivity. ...
Více


Babylon v Bambínu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách a komunitní aktivity. ...
Více


Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák

Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o.

Podnikatelskou aktivitou nově založeného sociálního podniku v podobě společnosti s ručením omezeným bude zabezpečení koncertů, festivalů, sportovních akcí kde je potřeba ozvučení, osvětlení, videoprojekce či pódium – NACE 90.02. V podniku vznikne 5 pracovních míst na HPP z toho 2 pracovní místa pro zaměstnance z CS nezaměstnaní nad 50 let. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ Poláčkova

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Moderní škola II.

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 3 zapojených škol. Modernizace odpovídá výukovým plánům zahrnujícím interaktivní metody s využitím informačních a komunikačních technologií, požadavkům na individualizaci výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně jazykové a ICT vybavenosti. Zároveň projekt vede k zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání a posílení ...
Více


Moderní škola IV.

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Modernizace odpovídá výukovým plánům zahrnujícím interaktivní metody s využitím informačních a komunikačních technologií, požadavkům na individualizaci výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně jazykové a ICT vybavenosti. Zároveň projekt vede k zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání a posílení ...
Více


Moderní škola III.

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 2 zapojených škol. Modernizace odpovídá výukovým plánům zahrnujícím interaktivní metody s využitím informačních a komunikačních technologií, požadavkům na individualizaci výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně jazykové a ICT vybavenosti. Zároveň projekt vede k zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání a posílení ...
Více


Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o.

Podnikatelskou aktivitou nově založeného sociálního podniku v podobě společnosti s ručením omezeným bude zabezpečení koncertů, festivalů, sportovních akcí kde je potřeba ozvučení, osvětlení, videoprojekce či pódium – NACE 90.02. V podniku vznikne 5 pracovních míst na HPP z toho 2 pracovní místa pro zaměstnance z CS nezaměstnaní nad 50 let. ...
Více


Moderní škola I.

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 5 zapojených škol. Modernizace odpovídá výukovým plánům zahrnujícím interaktivní metody s využitím informačních a komunikačních technologií, požadavkům na individualizaci výuky s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků včetně jazykové a ICT vybavenosti. Zároveň projekt vede k zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání a posílení ...
Více


Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních škol na území Prahy, vybavení jejich odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávacího procesu a vytvoření podmínek pro přechod žáků do běžných škol. Navrhované aktivity jsou v souladu se Strategickým rámcem Místních akčních plánů. Aktivity projektu obsahují 2 ...
Více


Založení centra pohybových aktivit – sociální podnik

Cílem předkládaného projektu je především podpora začleňování cílových skupin do pracovního života prostřednictvím vytvoření sociálního podniku centra pohybových aktivit, podporou aktivizace a dalšího rozvoje jejich pracovních kompetencí a dovedností za účelem posílení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. ...
Více


Navýšení kapacity základního vzdělávání při ZŠ TGM v Praze 7

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu základních škol na území hl. m. Prahy, konkrétně primárně na území MČ Prahy 7, a zajistit tak dětem podmínky pro kvalitní a inkluzivní základní vzdělávání. Podpořenou školou je Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34, kde v projektu vzniknou tři nové ...
Více


MŠ K Roztokům – polytechnická učebna

Cílem projektu je zdokonalování dovedností dětí v oblasti jemné i hrubé motoriky a osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností. Díky projektu vznikne nová učebna v rámci stávající mateřské školy, která bude využívána k polytechnické výchově. Děti díky dílnám získávají vztah k vědě a technice. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben Základní školy Marjánka

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání v oblasti chemie, přírodních věd a polytechnického vzdělávání na Základní škole Marjánka. V rámci projektu budou vybaveny tři třídy moderními výukovými pomůckami. ...
Více


Společnou cestou

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace výuky automobilních oborů s ohledem na nový učební obor 39-41-L/01 Autotronik

Průmyslová revoluce 4.0 přináší do automobilového průmyslu revoluční technologie a prvky průmyslové automatizace. Značnou část konstrukčních prvků již tvoří elektronika, asistenční systémy, komunikační technologie, částečně či plně autonomní řízení, na trhu jsou již hybridní a plně elektrické systémy pohonu. Vše souvisí s nutnou modernizací a inovací vzdělávacího procesu pro osvojení ...
Více


Dětská skupina Jesličky

Cílem projektu je transformace stávajícího zařízení péče o děti na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a jejich provoz. Jedná se o zařízení s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu ...
Více