Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

V Evropě se neztratíme II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mateřským jazykem

Praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mateřským jazykem bude sloužit jako přehledný manuál pedagogům a zaměstnancům školy tak, aby byli schopni poskytnout co nejkvalitnější zázemí a péči žákům s jazykovou bariérou, a to nejen při výuce samotné, ale i při každodenním fungování ve škole. Příručka bude obsahovat teoretickou část, ...
Více


MŠ a ZŠ Petrklíč-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně k demokracii

Cílem projektu je zvýšení aktivní účasti studentů v projektech, které rozvíjí demokratickou kulturu a udržitelnost školy, zlepšení komunikačních dovedností pedagogů a vytvoření příznivých podmínek k jejich profesnímu rozvoji výměnou zkušeností z vlastní praxe. Ty budou zajištěny zapojením odborného poradce do všech jmenovaných činností včetně evaluace školy, která přinese konkrétní výstupy ...
Více


Kosí hnízdo – pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony OP PPR pro Taneční centrum Praha

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ Kurandové

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ a MŠ Ohradní

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Řešení inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem na Akademii řemesel Praha II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ZŠ a MŠ Chodov-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora multikulturního vzdělávání II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, či zákonných zástupců ve školách, vzdělávání pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ZŠ Věda-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ a ZŠ Chelčického, Praha 3 – Výzva č. 49

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ u SV. Štěpána

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora žáků s OMJ

Hlavním cílem projektu je podpora inkluze na GJP. Cílem je zlepšit podmínky pro začleňování žáků s OMJ prostřednictvím dlouhodobých aktivit (dvojjazyčný asistent), tak jednorázovou podporou (projektové vyučování). ...
Více


Area 51

Projekt Area51 Gymnázia Jana Palacha je projektem s cílem zvýšení kvality vzdělávání, posílení inkluze a rozvíjení sociálních a občanských kompetencí žáků školy spolu se zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků školy. Projekt je zaměřen na oblast začleňování žáků s OMJ a rozvoj demokratické kultury ve škole. ...
Více


Modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů na Střední průmyslové škole grafické

Hlavním projektovým záměrem je modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů (dále jen laboratoř), kde bude docházet k rozvoji kompetencí v chemii a polytechnických dovedností, jejíchž znalost je pro žáky střední školy grafického směru nutností. Laboratoř projde kompletní modernizací jak po stránce stavební, tak i vybavenosti. Výsledná podoba laboratoře přispěje k ...
Více


Sociální podnik – Santini Café s.r.o. – kavárna s pražírnou v Praze

Obsahem projektu žadatele Santini Café s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve kterému bude provozována kavárna s pražírnou, která bude sloužit k posílení sociální soudržnosti a k šíření myšlenek sociálního podnikání v regionu. ...
Více


Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách městské části Praha 3

Projekt řeší zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v 8 mateřských školách na Praze 3. Aktivity projektu primárně podpoří děti s OMJ, jejich rodiče i pedagogy. Školy posílí svoji roli komunitního místa přispívajícího k sociální soudržnosti. Cílem projektu je vytvořit v zapojených školách prostředí umožňující začleňování žáků s OMJ prostřednictvím ...
Více