Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Multimediální učebna přírodních věd a cizích jazyků ZŠ Poláčkova

Předmětem projektu je modernizace multimediální učebny přírodních věd a cizích jazyků a pořízení vybavení. Cílem projektu je zajistit moderní výukové metody pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byly na požadované úrovni technického vývoje a umožňovaly rozšíření moderních forem výuky. Konečným cílem projektu je rozvojem klíčových kompetencí v oblasti přírodních ...
Více


Příběhy těch, co museli jít

Projekt spadá do výzvy 51 podporované aktivity 4.1.2.2. Rozvoj demokratické kultury ve škole. Rozvíjí CDC prostřednictvím mapování příběhů lidí, kteří byli z různých důvodů nuceni odejít z Prahy. Přinese do výuky Dě, Zem, ČJ a ZSV na vzděl. program věnující proměnám pražské populace a žákovský sběr příběhů a zkoumající příčiny ...
Více


Mosty ke školám II

Cílem projektu je ve 4 školách v Praze podpořit zavedení systémových změn v začleňování dětí/žáků s OMJ, rozšíření chápání sociokulturní rozmanitosti zvýšením kvality multikulturního vzdělávání, volnočasovými a komunitními aktivitami prostřednictvím 6 KA (Zmapování a nastavení spolupráce a komunikace s CS, Vytvoření plánů škol pro začleňování dětí/žáků OMJ, Vytvoření plánů multikulturní ...
Více


Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí a polytechnických dovedností žáků v ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400

Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby CS. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Košík II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Výzva 49 SPSF

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


OPPPR_Výzva 49_Anglogonní ZŠ

Projekt je zaměřen na následující témata: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Mateřské škole Orangery

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Spojujeme svět II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Cesty Evropou

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor

Projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor“ spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt ...
Více


Poznávej a uč se…

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Kotlaska 49

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 KGM

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Žiraifka

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 ZŠH

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 PROFIT

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podej mi ruku 2

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Pohádka ve světě

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, vzdělávání pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Gevolon II

Projekt je zaměřen následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více