Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Společně si rozumíme MŠS

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední průmyslové škole na Proseku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora žáků s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Navýšení kapacity MŠ Praha – Slivenec

Předmětem projektu je navýšení kapacity MŠ Praha Slivenec formou výstavby nového pavilonu. ...
Více


Škola pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je modernizace učeben, které slouží k výuce přírodovědných předmětů a matematiky. Projekt řeší: 1. Modernizaci učeben matematiky, přírodopisu a fyziky – osazení dataprojektorů k interaktivním tabulím. 2. Modernizaci učebny výpočetní techniky – obměna zastaralé techniky a softwaru 3. Konektivita učebny výpočetní techniky – navýšení rychlosti přenosu dat mezi ...
Více


Multikulturní festival

V rámci území HMP pobývá více než jedna třetina všech cizinců v ČR a tedy i dětí. Tato množina je složená z mnoha různých národností, jejichž zvyky jsou odlišné vůči většinové společnosti, ale často i mezi sebou navzájem. Právě díky těmto odlišnostem bývá jejich integrace velmi komplikovaná. Cílem projektu je ...
Více


Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze

Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze v ZŠ Strossmayerovo náměstí ...
Více


Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 15 dětí. ...
Více


Multikulturně bez předsudků a bez romantiky

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou pedagogičtí pracovníci základních škol na území Hlavního města Prahy, kterým bude po dobu 2 školních let poskytována podpora v oblasti vzdělávání a začleňování žáků cizinců. Metodika výuky v multikulturní třídě bude rozdělena do 5 bloků: komunikace s žáky a rodiči cizího mateřského jazyka; sociální, náboženská ...
Více


Multikulturně bez předsudků a bez romantiky

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou pedagogičtí pracovníci základních škol na území Hlavního města Prahy, kterým bude po dobu 2 školních let poskytována podpora v oblasti vzdělávání a začleňování žáků cizinců. Metodika výuky v multikulturní třídě bude rozdělena do 5 bloků: komunikace s žáky a rodiči cizího mateřského jazyka; sociální, náboženská ...
Více


Vybudování Montessori dětské skupiny Andílek

V rámci projektu dojde k vytvoření dětské skupiny v Montessori školách Andílek pro 24 dětí, jako formy podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a rozšíření potenciálu rodičů, prostřednictvím zvybudování zařízení péče o děti od 1 do 3 let, díky které bude zvýšena šance rodičů vracet se na trh práce a ...
Více


Škola napříč světadíly

Projekt se zaměřuje na vzdělání pedagogů a žáků v oblasti multikulturních vztahů a zpřístupnění zkušenosti s jinými kulturami. Cílem je odbourat zažité mýty, nepravdy a předsudky vůči jiným kulturám. Žáci se seznámí se zvyky, normami a tradicemi v jiných sociokulturních prostředích a získají praktické zkušenosti a dovednosti, které jim pomohou ...
Více


Dětská skupina Sluníčko

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Starostřešovická 79/15, 162 00 Praha 6 Střešovice. Harmonogram projektu, realizace projektu bude od 1.7.2020 do 31.3.2023, s tím, že v prvotní fázi projektu bude probíhat vybudování zařízení péče o děti – tedy od 1.7.2020 – 31.3.2021. Kapacita zařízení péče o děti, tj. počet ...
Více


Škola napříč světadíly

Projekt se zaměřuje na vzdělání pedagogů a žáků v oblasti multikulturních vztahů a zpřístupnění zkušenosti s jinými kulturami. Cílem je odbourat zažité mýty, nepravdy a předsudky vůči jiným kulturám. Žáci se seznámí se zvyky, normami a tradicemi v jiných sociokulturních prostředích a získají praktické zkušenosti a dovednosti, které jim pomohou ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci II.

Cílem projektu je provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatelem je příspěvková organizace, která zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká ...
Více


Prožitková pedagogika pro posilování demokratické kultury a občanských kompetencí žáků

Projekt navazuje na obdobný úspěšný projekt v rámci OP Praha Pól růstu. Školy vyjádřily o jeho pokračování velký zájem. Zaměřen je na posilování občanských kompetencí žáků prostřednictvím prožitkové pedagogiky. Jeho základem je 200 edukativních představení a 200 projektových dnů realizovaných pro menší žákovské kolektivy přímo na jednotlivých školách. Jeho součástí ...
Více


Škola nás baví

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost primárního vzdělávání s důrazem na rozvoj DK včetně většího zapojení rodičů na vybraných ZŠ v Praze. Proto budeme realizovat tyto aktivity: – analýza kvality výuky, DK na školách a spolupráce s rodiči- tvorba doporučení a akčních plánů k úpravě ŠVP a výukových metodik ...
Více


Dětská skupina PANORAMA

Cílem projektu je vybudování a provoz dětské skupiny dle Zákona č. 247/2014 Sb., tedy zařízení péče o děti s kapacitou 12 dětí, s adresou místa provozu Maroldovo panorama – Výstaviště 417, Praha 7 – Bubeneč, PSČ 170 00. Dalším cílem projektu je zajištění dostatečných kapacit zařízení péče o děti v ...
Více


Inkluze v ZŠ Bronzová

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina při MŠ Dubeč

DS pro veřejnost v Dubči bude na adrese Starodubečská č. p. 99/6, Praha 10 (p.p.č. 970/1). Prostor vznikl stavební úpravou ordinace na prostor pro DS s kapacitou 12 dětí. Projekt je v souladu s podmínkami 42.V OP PPR a respektuje potřeby CS. Cílem je zvýšit dostupnost zařízení péče o děti ...
Více


Spolu světem

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního prostředí školy a rozvoj multikulturních kompetencí žáků i pedagogů na základní škole. Roční obrat organizace v EUR od 1-12/2018 je 1 431 552 EUR. Školu navštěvují žáci z různých sociokulturních prostředí, žáci s potřebou podpůrných opatření i žáci intaktní. celkový počet dětí/žáků školy (platný ...
Více