Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ a MŠ Ohradní

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Řešení inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem na Akademii řemesel Praha II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ZŠ a MŠ Chodov-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora multikulturního vzdělávání II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, či zákonných zástupců ve školách, vzdělávání pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ZŠ Věda-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ a ZŠ Chelčického, Praha 3 – Výzva č. 49

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ u SV. Štěpána

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora žáků s OMJ

Hlavním cílem projektu je podpora inkluze na GJP. Cílem je zlepšit podmínky pro začleňování žáků s OMJ prostřednictvím dlouhodobých aktivit (dvojjazyčný asistent), tak jednorázovou podporou (projektové vyučování). ...
Více


Area 51

Projekt Area51 Gymnázia Jana Palacha je projektem s cílem zvýšení kvality vzdělávání, posílení inkluze a rozvíjení sociálních a občanských kompetencí žáků školy spolu se zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků školy. Projekt je zaměřen na oblast začleňování žáků s OMJ a rozvoj demokratické kultury ve škole. ...
Více


Modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů na Střední průmyslové škole grafické

Hlavním projektovým záměrem je modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů (dále jen laboratoř), kde bude docházet k rozvoji kompetencí v chemii a polytechnických dovedností, jejíchž znalost je pro žáky střední školy grafického směru nutností. Laboratoř projde kompletní modernizací jak po stránce stavební, tak i vybavenosti. Výsledná podoba laboratoře přispěje k ...
Více


Sociální podnik – Santini Café s.r.o. – kavárna s pražírnou v Praze

Obsahem projektu žadatele Santini Café s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve kterému bude provozována kavárna s pražírnou, která bude sloužit k posílení sociální soudržnosti a k šíření myšlenek sociálního podnikání v regionu. ...
Více


Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách městské části Praha 3

Projekt řeší zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v 8 mateřských školách na Praze 3. Aktivity projektu primárně podpoří děti s OMJ, jejich rodiče i pedagogy. Školy posílí svoji roli komunitního místa přispívajícího k sociální soudržnosti. Cílem projektu je vytvořit v zapojených školách prostředí umožňující začleňování žáků s OMJ prostřednictvím ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ K Lukám

Projekt je zaměřen nai následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Babylon ve Square

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, a komunitní aktivity. ...
Více


ARCHA VŮNÍ s.r.o. – sociální podnik v Praze

Obsahem projektu žadatele ARCHA VŮNÍ s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve kterému bude provozována zážitková galerie a manufakturní dílna v oblasti vůní, která bude sloužit k posílení sociální soudržnosti a k šíření ...
Více


Babylon v Bambínu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách a komunitní aktivity. ...
Více


Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Květňák

Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o.

Podnikatelskou aktivitou nově založeného sociálního podniku v podobě společnosti s ručením omezeným bude zabezpečení koncertů, festivalů, sportovních akcí kde je potřeba ozvučení, osvětlení, videoprojekce či pódium – NACE 90.02. V podniku vznikne 5 pracovních míst na HPP z toho 2 pracovní místa pro zaměstnance z CS nezaměstnaní nad 50 let. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ Poláčkova

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více