Realizované projekty

V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce. Více informací naleznete v Rozhodnutí ředitele evropských fondů, které je uloženo na stránce výzvy č. 61 v sekci dokumenty.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Společně si rozumíme GJH

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Jak to dělat světově

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ScioŠkola P11 – inkluze a multikulturní vzdělávání – 28. výzva

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní a projektová výuka na základní škole Wonderland Academy

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme ZŠŠ

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 233 577 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 471 – počet dětí/žáků s OMJ ...
Více


Svět v našich srdcích

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme ZŠ UVN

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Nová forma výuky, a její konkurenceschopnosti ve světě. ...
Více


Multikulturní výchova – Tvrdá 1

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a komunitní aktivity pro podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme OAHS

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Otevřené dveře do Evropy

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme MŠM

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme MŠD

kombinaci následujících témat: komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme PHG

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme ZŠK

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v zahraničí

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme GBČ PČS SOU

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze a multikulturní výchova v Bratrské škole

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, stáže pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a komunitní aktivity pro podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společně si rozumíme GL

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více