Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Cesta za kvalitním vzděláváním II./2018

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních škol na území Prahy, vybavení jejich odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvýšení kvality vzdělávacího procesu a vytvoření podmínek pro přechod žáků do běžných škol. Navrhované aktivity jsou v souladu se Strategickým rámcem Místních akčních plánů. Aktivity projektu obsahují 2 ...
Více


Navýšení kapacity základního vzdělávání při ZŠ TGM v Praze 7

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu základních škol na území hl. m. Prahy, konkrétně primárně na území MČ Prahy 7, a zajistit tak dětem podmínky pro kvalitní a inkluzivní základní vzdělávání. Podpořenou školou je Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34, kde v projektu vzniknou tři nové ...
Více


MŠ K Roztokům – polytechnická učebna

Cílem projektu je zdokonalování dovedností dětí v oblasti jemné i hrubé motoriky a osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností. Díky projektu vznikne nová učebna v rámci stávající mateřské školy, která bude využívána k polytechnické výchově. Děti díky dílnám získávají vztah k vědě a technice. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben Základní školy Marjánka

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání v oblasti chemie, přírodních věd a polytechnického vzdělávání na Základní škole Marjánka. V rámci projektu budou vybaveny tři třídy moderními výukovými pomůckami. ...
Více


Společnou cestou

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace výuky automobilních oborů s ohledem na nový učební obor 39-41-L/01 Autotronik

Průmyslová revoluce 4.0 přináší do automobilového průmyslu revoluční technologie a prvky průmyslové automatizace. Značnou část konstrukčních prvků již tvoří elektronika, asistenční systémy, komunikační technologie, částečně či plně autonomní řízení, na trhu jsou již hybridní a plně elektrické systémy pohonu. Vše souvisí s nutnou modernizací a inovací vzdělávacího procesu pro osvojení ...
Více


Dětská skupina Jesličky

Cílem projektu je transformace stávajícího zařízení péče o děti na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a jejich provoz. Jedná se o zařízení s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu ...
Více


Začleňování a podpora dětí s OMJ v OPALINKA mateřská škola a jesle s.r.o.

Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ OPALINKA spočívající v zavedení dvojjazyčného asistenta pro děti s OMJ a podpora inkluzivního prostředí školky. ...
Více


Cestujeme za inspirací

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Cestujeme Evropou

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia na Pražačce

Předkládaný projekt se zaměřuje na rekonstrukci a vybavení 4 odborných učeben Gymnázia na Pražačce. Konkrétně půjde o 2 učebny pro výuku jazyků a dále 2 učebny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Modernizací zařízení a vybavení Gymnázia projekt podpoří klíčové kompetence studentů čímž celkově podpoří jejich konkurenceschopnost a navýší jejich ...
Více


ZS Meteo OMJ – Výzva 49

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity. ...
Více


Společně si rozumíme MŠS

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední průmyslové škole na Proseku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora žáků s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Navýšení kapacity MŠ Praha – Slivenec

Předmětem projektu je navýšení kapacity MŠ Praha Slivenec formou výstavby nového pavilonu. ...
Více


Škola pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je modernizace učeben, které slouží k výuce přírodovědných předmětů a matematiky. Projekt řeší: 1. Modernizaci učeben matematiky, přírodopisu a fyziky – osazení dataprojektorů k interaktivním tabulím. 2. Modernizaci učebny výpočetní techniky – obměna zastaralé techniky a softwaru 3. Konektivita učebny výpočetní techniky – navýšení rychlosti přenosu dat mezi ...
Více


Multikulturní festival

V rámci území HMP pobývá více než jedna třetina všech cizinců v ČR a tedy i dětí. Tato množina je složená z mnoha různých národností, jejichž zvyky jsou odlišné vůči většinové společnosti, ale často i mezi sebou navzájem. Právě díky těmto odlišnostem bývá jejich integrace velmi komplikovaná. Cílem projektu je ...
Více


Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze

Navýšení kapacit základního vzdělávání v Praze 7 za účelem sociální inkluze v ZŠ Strossmayerovo náměstí ...
Více


Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 12

Dětská skupina bude provozována na adrese: Jordana Jovkova 3253/5 143 00 Praha 12 – Modřany Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 15 dětí. ...
Více


Multikulturně bez předsudků a bez romantiky

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou pedagogičtí pracovníci základních škol na území Hlavního města Prahy, kterým bude po dobu 2 školních let poskytována podpora v oblasti vzdělávání a začleňování žáků cizinců. Metodika výuky v multikulturní třídě bude rozdělena do 5 bloků: komunikace s žáky a rodiči cizího mateřského jazyka; sociální, náboženská ...
Více