Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Náš společný svět

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluz. prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 2 165 067,18 EU Údaje o CS: – celkový ...
Více


MŠ b fresh Praha

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 274.692 EUR Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 33 – ...
Více


Mateřská škola bez hranic

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR:2.239.085 Údaje o CS: – celkový ...
Více


Společně si rozumíme GMVV

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 884 943 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 310 – počet dětí/žáků s OMJ na škole ...
Více


Multikulturní šablony pro ZŠ Nepomucká

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 253 716 EUR Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 525 – počet dětí/žáků s ...
Více


Spojme síly

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovnic škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. K 30. 9. 2017 bylo ve škole 486 žáků. K 30. 9. 2017 bylo ...
Více


Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 – Libuš

Cílem projektu je navýšit kapacitu pro umisťování dětí předškolního věku do předškolních zařízení, a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s dětmi předškolního věku. Předmětem projektu je přístavba nového pavilonu pro dvě třídy ve stávajícím areálu Mateřské školy K Lukám a rozšíření její kapacity o jednu třídu pro celkem 48 dětí ...
Více


OPPPR – 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 66.787,65 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k ...
Více


Podpora inkluze na Základní a mateřské škole Radlická

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 904 638 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný ...
Více


Cesta kolem světa

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 50 401,6 Údaje o CS: – ...
Více


Cesta kolem světa

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 50 401,6 Údaje o CS: – ...
Více


Společně si rozumíme KGM

Cílem projektu je nová forma výuky, vytváření příznivého školního klimatu, zvyšování kompetencí pedagogického sboru, vytváření komunity školy, zvýšení prestiže školy a její konkurenceschopnosti ve světě. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 373 435 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 273 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 21 ...
Více


MŠ Písnický domeček 28

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 82 450 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 17 – ...
Více


Podpora integrace žáků s OMJ na MŠ Kunratice

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace (MŠ Kunratice) v EUR: 605 548 Počet zaměstnanců MŠ Kunratice přepočtený ...
Více


VMŠ Madolinka poznáváme kultury našich sousedů

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 8.899.390 Údaje o CS: – celkový ...
Více


MŠ Vejvanovského v Evropě

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 8.664.795 Údaje o CS: – celkový ...
Více


MŠ Jitřní a svět kolem nás

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 14.933.930 Údaje o CS: – celkový ...
Více


Společně si rozumíme OAK

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 081 081 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 406 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 28 ...
Více


Má komunita, mí lidé

Projekt navazuje na služby, které žadatel dlouhodobě poskytuje osobám ohroženým sociálním vyloučením. Primárně se zaměřuje na specifickou cílovou skupinu „děti a mládež“, rodiny v nepříznivé sociální situaci, na příslušníky etnických menšin z celé Prahy. V rámci projektu budou realizovány tři typy aktivit, které spolu vzájemně souvisejí a doplňují se. Aktivity ...
Více


Rozvoj a posílení aktivit komunitního centra Unitaria

Projekt řeší úpravu 2 sálů a zázemí v objektu KC Unitaria. Jde o rekonstrukci zastaralého zařízení i tech. vybavení a o částečnou změnu dispozičního řešení. Projekt umožní rozvoj aktivit KC, zaměřených na posilování místní soc. soudržnosti a soc. začleňování, s nadstavbou duchovního zázemí. Na tvorbě programů se budou podílet částečně ...
Více