Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Podpora integrace žáků s OMJ v MŠ Kunratice II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců formou společných setkání a rozvíjení inkluzivního prostředí. ...
Více


Multikulturní šablony II pro ZŠ Waldorfská

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony pro MŠ a ZŠ Chaplinovo náměstí

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Mendíků

Hlavním projektovým záměrem je modernizace polytechnické učebny, kde bude docházet k rozvoji polytechnických dovedností v oblasti pracovní výchovy, technického a přírodovědného vzdělávání. Současný stav této učebny je totiž naprosto nevyhovující, což prokázala i SWOT analýza, kterou vypracovala Městká část Praha 4. V modernizované učebně naopak bude moci škola naplno rozvíjet ...
Více


Provoz dětské skupiny BONA II Centra sociálních služeb Praha

Cílem projektu je provoz dětské skupiny BONA II dle zákona č. 247/2014 Sb. v Centru sociálních služeb Praha, který bude probíhat na adrese Šromova č. p. 862/3, 198 00 Praha 9 – Černý Most. Kapacita zařízení péče o děti je 12 dětí ve věku od 2 let věku do zahájení ...
Více


ZŠ Na Líše 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Střížkov II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Budějovická II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě

Projekt je zaměřen na kombinaci témat – podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, komunitní aktivity, proinkluzivní prostředí školy ap. Kombinací výše uvedených aktivit chceme vytvořit rámec kontinuální podpory integrace, spolupráce a vytváření pozitivního a podpůrného multikult. prostředí. ...
Více


Inkluze v MŠ Oaza

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Hvězdička

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace centra sociální rehabilitace

Služby sociální rehabilitace Podpora samostatnosti a Podporované zaměstnávání jsou společností Fosa, o. p. s., dříve o. s. FORMIKA a Osa, provozovány od roku 2004. Od roku 2006 jsou pro jejich poskytování využívány prostory bývalé mateřské školy v MČ Praha 11. V důsledku jejich vývoje uspořádání prostor a jejich vybavení částečně ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Paleček

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Na Zvoničce 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Mezi Domy

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v zš Nedvědovo náměstí II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Provoz dětské skupiny Krtečci II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Krtečci, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Krtečci s ...
Více


Provoz dětské skupiny Koťátka II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Koťátka, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Rabasova 1068/12, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské ...
Více


Provoz dětské skupiny Berušky II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Berušky, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Berušky s ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ Křesomyslova

Projekt je zaměřen na: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více