Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Otevřené dveře do Evropy

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 33.560.930 Údaje o CS: – celkový ...
Více


Společně si rozumíme MŠM

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 92 255 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 16 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 3 ...
Více


Společně si rozumíme MŠD

kombinaci následujících témat: komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 331 145 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 109 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 31 ...
Více


Společně si rozumíme PHG

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 242 798 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 175 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 12 ...
Více


Společně si rozumíme ZŠK

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 010 010 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 311 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 17 ...
Více


Multikulturní vzdělávání v zahraničí

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 33.126.733 Údaje o CS: – celkový ...
Více


Společně si rozumíme GBČ PČS SOU

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 520 064 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 214 – počet dětí/žáků s OMJ na ...
Více


Inkluze a multikulturní výchova v Bratrské škole

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, stáže pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 552922,91 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 110 – počet dětí/žáků s OMJ na ...
Více


Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 327 746 Údaje o CS: – celkový ...
Více


MŠ Motýl Inkluze – OP Praha pól růstu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a komunitní aktivity pro podporu inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 133.958,28 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 20 žáků – počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro ...
Více


Společně si rozumíme GL

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 827 556 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 585 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 22 ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 246 410 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný ...
Více


Společně si rozumíme PORG

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 6 520 072 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 762 – počet dětí/žáků s OMJ ...
Více


Multikulturní šablony pro ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 2 259 549,6 EUR Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 770 – počet dětí/žáků s OMJ na škole: 55 ...
Více


Společně si rozumíme 1KŠPA

kombinaci následujících témat projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 911 317 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 420 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 65 ...
Více


Multikulturní rozvojový projekt MŠ U Uranie

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů , vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity. Roční obrat organizace v EUR: 6.167.602,- Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy = 295 – počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet ...
Více


Multikulturní rozvoj pedagogů MŠ Vokovická

Projekt je zaměřen na kombinaci témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace = 11.271.996 EUR Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) = 79 – počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání v MŠ Libocká

Projekt je zaměřen na kombinaci témat vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol a komunitní aktivity. Roční obrat organizace v EUR: 11.341.516,- Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) = 70 – počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je ...
Více


Evropa v naší školce

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 2 201 042,50 Údaje o CS: ...
Více


Slivenecká škola objevuje

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 697.460 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k ...
Více