Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole genpor. Františka Peřiny

Cílem projektu je rozvoj přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků ZŠ genpor. Františka Peřiny Praha – Řepy, Socháňova 1139 a dalších spolupracujících škol. Tohoto cíle bude dosaženo: – vybudováním učebny pro jazykovou výuku včetně práce s digitálními technologiemi, – vybudováním učebny pro výuku přírodních věd včetně práce s digitálními technologiemi, ...
Více


Modernizace poskytovaných služeb v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Předmětem projektu je rekonstrukce jediného střediska v České republice, které se zabývá službami rekvalifikace a rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Středisko umožňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem absolvovat intenzivní kurzy v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekvalifikace s následným pracovním uplatněním. Předmětem jsou ...
Více


Společně poznáváme místo, kde žiji

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikultura v naší MŠ

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Naše škola a svět kolem nás II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol a komunitní aktivity. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje odborných kompetencí žáků školy v oblasti fyziky v FZŠ Drtinova. Cílem projektu je modernizovat zařízení a vybavení učebny fyziky a posílit tím odborné kompetence žáků. Uvedeného cíle bude dosaženo prostřednictvím nákupu a následné instalace zařízení a vybavení odborné ...
Více


Multikulturní šablony pro MŠ Slunéčko

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony pro MŠ Peroutkova

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Lohniského 830 – multikulturní šablony II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Písnický domeček 49

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Provoz dětské skupiny Žabičky II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Žabičky, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Rabasova 1068/12, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské ...
Více


Provoz dětské skupiny Štěňátka II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Štěňátka, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Rabasova 1068/12, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské ...
Více


Provoz dětské skupiny Sluníčka II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Sluníčka, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Sluníčka s ...
Více


Provoz dětské skupiny Myšky II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Myšky, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Rabasova 1068/12, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské ...
Více


Multikulturní šablony II pro ZŠ Nepomucká

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: , projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze v Montessori školách Andílek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Podpora je plánována pro všechny děti a žáky s OMJ zejména skrze dvojjazyčného asistenta. ...
Více


ZŠ Táborská Praha 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Podpora integrace žáků s OMJ na ZŠ Kunratice II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách formou doučování a odborně tematických a komunitně osvětových setkání a projektovou výuku. ...
Více


MŠ Monty – výzva 49

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách. ...
Více


ZŠ Výmolova na cestě ke vzdělání pro 21.století

Smyslem projektu je vytvoření příznivých materiálně-technických podmínek pro zařazení žáků školy do běžného vzdělávacího proudu. Cílem projektu je prostřednictvím pořízení infrastruktury pro moderní výuku cizích jazyků a polytechnických předmětů podpořit připravenost žáků na další studium na SŠ a na vstup na trh práce. Realizátorem projektu je Základní a mateřská škola ...
Více