Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Šablony II OP PPR pro DKSŠ Platnéřská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šance pro každé dítě

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina Klíček II – provoz

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Klíček, Magistrátu HMP. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční provoz s denním režimem bude ...
Více


Dětská skupina Zvonek II – provoz

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Zvonek, Magistrátu HMP. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční provoz s denním režimem bude ...
Více


Šance pro každé dítě

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora dětí s OMJ a inkluze v IMSP

Projekt je zaměřen na personální podporu, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol v International Montessori School Of Prague (dále jen zkráceně IMSP). ...
Více


Střední průmyslová škola grafická-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Mateřské škole Orangery II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ a ZŠ Petrklíč-pražské šablony III

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Cesta za inspirací II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora dětí a žáků s OMJ na území MČ Praha 12

Podpora dětí s OMJ. ...
Více


Do Evropy společně III.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Sluníčko II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora vzdělávání přírodních věd a polytechnických dovedností v ZŠ Starodubečská 413, Praha – Dubeč

Projekt řeší moderní vybavení nově vznikající polytechnické učebny a učebny fyziky a chemie v ZŠ Starodubečská (Praha – Dubeč) zařízením, nástroji, pomůckami a IT technologiemi pro rozvoj teoretických i praktických polytechnických dovedností a přírodních věd, tak aby přispěly ke zvýšení kvality výuky. Projekt je plně zaměřen na definované cílové skupiny ...
Více


Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Základní škole Orangery II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony II OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v MŠ Chabařovická

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora žáků s OMJ na Gymnáziu Duhovka s.r.o.

Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora škol, přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Doma na stejné adrese III.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Navýšení kapacity Mateřské školy Pampeliška, Praha – Lysolaje

Bude vybudován nový objekt MŠ jako detašované pracoviště stávající MŠ Pampeliška Praha-Lysolaje pro 56 dětí (2 třídy á 28 dětí) v souladu s podmínkami 36. výzvy OP PPR a respektováním potřeb stanovených CS. Cílem je zvýšení kapacity stávající MŠ na potřebnou úroveň a vyřešit nepříznivý stav chybějících míst v MŠ. ...
Více