Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Společně si rozumíme SMVV

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 606 980 Údaje o CS: – celkový studentů 240 – počet studentů s OMJ na škole ...
Více


Inkluze a MŠ Jahoda II

Projekt je zaměřen na kombinace následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR 172 660,194 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018) – 26, počet žáků s ...
Více


Barevný rok s kamarády

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 15.010.737 Údaje o CS: – celkový ...
Více


GULE – Gastronomie Umožňující Lidem Existovat

GULE (Gastronomie Umožňující Lidem Existovat) je projektem mobilní cukrářsko-pekařské gastro-provozovny s kavárnou (Food trucku), v rámci něhož budou v souladu s principy sociálního podnikání vytvořena pracovní místa pro cílovou skupinu zdravotně znevýhodněných osob (2,0 úvazku z celkových 3,75 = 53,3% úvazků obsazených CS) na pracovní pozici Obsluha Food trucku. Hlavním ...
Více


ZŠ Livingston šablony Praha

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace: 758.182 EUR za rok 2017, přepočet dle kurzu ...
Více


Společně si rozumíme SPSF

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Dále nová forma výuky, zvyšování kompetencí pedagogického sboru, zvýšení prestiže školy a její konkurenceschopnosti ...
Více


Multikulturní vzdělávání v PlayWisely

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 126 160 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 23 – počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro ...
Více


Společně si rozumíme GNVP

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 983 187 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 647 – počet dětí/žáků s OMJ ...
Více


Společně si rozumíme Bean B

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 135 416 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 72 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 32 ...
Více


Společně si rozumíme Bean A

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 926 634 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků: 512 – počet dětí/žáků s OMJ na škole: 49 ...
Více


Společně si rozumíme GJH

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 2 308 443 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 623 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 29 ...
Více


Jak to dělat světově

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 33 484 774 Údaje o ...
Více


ScioŠkola P11 – inkluze a multikulturní vzdělávání – 28. výzva

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 462 070,49 (za uzavřené období rok 2016, kurz k 31.12.2016) Údaje o CS: – celkový počet žáků školy (k 09/2017) – ...
Více


Multikulturní a projektová výuka na základní škole Wonderland Academy

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 280 000 EUR Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 72 – počet dětí/žáků s OMJ na ...
Více


Socilání podnik Dealpro, s.r.o.

Hl. cílem projektu je vybudování a následný provoz sociálního podniku Dealpro, s.r.o., který bude provozovat webové tržiště logistických služeb zaměřených na městské rozvozy a stěhovací služby. Budou zapojeny min. 4 osoby z CS z řad osob se ZP nezam. osob starších 50 let, osob dl.nezam. V rámci rozvoje SP se ...
Více


Společně si rozumíme ZŠŠ

kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 233 577 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 471 – počet dětí/žáků s OMJ ...
Více


Svět v našich srdcích

UPRAVTE: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 33 579 742 ...
Více


Společně si rozumíme ZŠ UVN

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Nová forma výuky, a její konkurenceschopnosti ve světě DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: ...
Více


Multikulturní výchova – Tvrdá 1

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a komunitní aktivity pro podporu inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 98.551,29 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 15 žáků – počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro ...
Více


Společně si rozumíme OAHS

kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 292 280 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků 446 – počet dětí/žáků s OMJ na škole 29 ...
Více