Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Výuka nových technologií

Projekt je součástí širšího záměru zkvalitňování vzdělávání v návaznosti na ŠVP v učebního oboru 36-52-H/01 Instalatér, TZB 36-45-M/01. Projekt umožní vybudování Instalaterského polygonu, díky kterému bude ve výuce možné využít nových technologií. Výuka tak bude stát na reálném funkčním prostředí s ohledem na efektivní využití environmentálního přístupu, se zaměřením na ...
Více


ZŠ Hloubětín – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Hloubětín 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice

Kombinovaná žádost o podporu na výstavbu nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (SC 3.1, Aktivita „A“ Podpora sociálních služeb – Rozvoj sociálních služeb) a poskytování kulturně-komunitních služeb (SC 3.1, Aktivita „B“ Podpora aktivizace komunitního života – Rozvoj kulturně komunitního centra). Nová budova zahrnuje prostory Kavárny a sdílené ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia Nad Štolou

Cílem projektu je modernizace učeben školy (laboratoř biologie a učebna cizích jazyků) za účelem inovace výuky daných oborů. Díky projektu tak dojde k zavedení progresivní metody výuky v primárních předmětech, což je v souladu s odborným vzdělávacím zaměřením žadatele. Výsledkem projektu budou zrekonstruované a zmodernizované učebny, které budou odpovídat novým ...
Více


BUĎÁNKA komunitní

Projekt je zaměřen na vznik kulturně komunitního centra (dále KKC) ve vesnické památkové zóně Buďánka. Aktivity v KKC budou mít za cíl aktivizaci a sociální začleňování osob z cílových skupin. Projekt je zaměřen na vybudování 1. etapy KKC v původní zástavbě Buďánek v č.p. 145. KKC bude nabízet řadu aktivit, ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ b fresh Praha 49

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 1KŠPA

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Trojské gymnázium 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Venkovní učebna aneb pojďme se učit ven

Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící vznik dvou venkovních učeben s bezbariérovým přístupem. Součástí je i pořízení vybavení, které zlepší kvalitu a možnosti předškolního vzdělávání žáků ZŠ a partnerské organizace ZŠ T.G.Masaryka. ...
Více


Jsme IN – INspirováno INkluzí III.

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve škole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


spolupráce s rodiči, stáže

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


FZŠ U Studánky 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony 2020

Projekt je zaměřen na jedné straně pro žáky s OMJ uskutečněním doučování a projektové výuky a na druhé straně si pedagogové zlepší své znalosti, kompetence a dovednosti zahraničními stážemi a DVPP. Do projektu je zařazen volnočasový klub se zaměřením na floristiku. Pozornost řešitelů je soustředěna i na komunitně osvětová vzdělávání. ...
Více


Společným vzděláváním ke společnému soužití 3

Projekt propojuje následujících témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony II pro ZŠ a MŠ Kořenského

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony II pro ZŠ a MŠ Grafická

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony pro MŠ Nad Palatou

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Bez hranic

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více