Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Multikulturní šablony II ZŠ Edvarda Beneše

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 ZŠŠ

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


SOŠ Jarov – stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9

Předmětem projektu je objekt Střední odborné školy Jarov, který se nachází v areálu botanické zahrady školy na adrese Pod Táborem 141/6. Jedná se o objekt vazárny květin, sloužící studentům především k pracovní činnosti v době výuky. Záměrem je přeměnit dosavadní energeticky náročnou budovu na budovu s téměř nulovou spotřebou vybavenou ...
Více


Vybíráme si z inspirací

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Vybudování odborné a jazykové učebny na SŠZ Ruská

Realizací projektu dojde k vybudování moderních jazykových učeben, které plně uspokojí požadavků žáků a pedagogů na multimedální výuku cizích jazyků. Větší učebna bude mít kapacitu 16 žáků, menší pak žáků 16. V rámci projektu proběhnou drobné stavební práce, dodávky nábytku, technologického vybavení a potřebného SW. Nové učebny budou sloužit žákům ...
Více


Multikulturní šablony pro ZŠ Hostýnská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina Praha 9 – 2

Jedná se o provoz dětské skupiny. Tato dětská skupina bude mít kapacitu 19 dětí. O děti budou pečovat 3 pracovníci. Provoz skupiny bude probíhat v adekvátním prostředí, k využití je i krásná zahrada. Služba bude poskytována na adrese Praha 9, Českolipská 621/26, 19000. ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v MŠ Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Novoborská – multikulturní šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze ve SMARTFOX Jahodnice – mateřská škola s.r.o.

Projekt je zaměřen přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve školách a to formou Interkulturního pracovníka. Dále jsou cílem projektu komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol, formou Odborně tématických setkávání s rodiči a Komunitně osvětových setkávání. ...
Více


Vybudování odborných učeben na ZŠ Praha 9 Dolní Počernice

Realizací projektu dojde k úpravě učebny, která je využívána jako multimediální učebna, která svým technickým a technologickým vybavením bude umožňovat výuku více odborných předmětů, jako jsou předměty z oblasti přírodních věd a výuku cizích jazyků. Výuka těchto předmětů probíhá v současné době v kmenových učebnách jednotlivých tříd a škola žádnou ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ Hovorčovická

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v Královské MŠ II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v Praze 7

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících aktivit: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina Praha 9 – 3

Jedná se o provoz dětské skupiny. Tato dětská skupina bude mít kapacitu 19 dětí. O děti budou pečovat 3 pracovníci. Provoz skupiny bude probíhat v adekvátním prostředí, k využití je i krásná zahrada. Služba bude poskytována na adrese Praha 9, Českolipská 621/26, 19000. ...
Více


Multikulturní šablony II pro ZŠ Na Balabence

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ Malkovského

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a tisku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů ve škole, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Jahodnice 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Vybavení a modernizace učebny pro výuku odborného předmětu gastronomie

Předkládaný projekt řeší komplexní vybavení konkrétní učebny pro provádění praktické výuky, gastrostudia Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha v Klánovicích. Projekt je jednoznačně v souladu s obsahem Výzvy 37, OP Praha – Pól růstu, neboť si klade za cíl vybavit konkrétní školní prostory – učebnu pro rozvoj kompetencí v ...
Více