Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Základní škole Orangery II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony II OP PPR pro ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v MŠ Chabařovická

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora žáků s OMJ na Gymnáziu Duhovka s.r.o.

Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora škol, přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Doma na stejné adrese III.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Navýšení kapacity Mateřské školy Pampeliška, Praha – Lysolaje

Bude vybudován nový objekt MŠ jako detašované pracoviště stávající MŠ Pampeliška Praha-Lysolaje pro 56 dětí (2 třídy á 28 dětí) v souladu s podmínkami 36. výzvy OP PPR a respektováním potřeb stanovených CS. Cílem je zvýšení kapacity stávající MŠ na potřebnou úroveň a vyřešit nepříznivý stav chybějících míst v MŠ. ...
Více


V Evropě se neztratíme III.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v ZŠ Bronzová II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ DUHA

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Pomáháme dětem s OMJ

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v mateřské škole Budějovická III.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Kamarádi z velké dálky II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ZŠ Věda-pražské šablony III

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze v mateřské škole MALVÍNA II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Foreigner Friendly Pididomek

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Učíme se spolu

Projekt je zaměřen na podporu spolupráce MŠ, ZŠ a SŠ s neziskovými organizacemi. Podpora bude poskytována prostřednictvím klíčových aktivit v rámci věcných zaměření 4.1.1.2 Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi, věcného zaměření ...
Více


Podpora a začleňování žáků s OMJ v IMSP

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol, – projektová výuka, – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Spolu pracujeme na demokratické kultuře Strossu

Naše škola prochází posledních 5 let pod novým vedením přerodem, který tento projekt završuje. Za cíl si klade vytvoření nové kultury školy – respektující, otevřené, motivující, demokratické. Jejím podkladem bude nový jednotný standard zapojení/angažovanosti žáků (třídnické hodiny / parlamenty / zahraniční výjezdy) a rodičů („kavárny“), sjednocená didaktická východiska učitelského sboru ...
Více


Rozvoj vzdělávání v MŠ Maxík se zaměřením na děti s OMJ, multikulturní výchovu a udržitelný rozvoj

Projekt se věnuje rozvoji vzdělávání v MŠ Maxík. Rozvoj je zaměřen na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, multikulturní výchovu a její plán, včetně komunitních aktivit. V neposlední řadě se projekt věnuje kompetencím pro udržitelný rozvoj, a to jak u pedagogů, tak u dětí. Cílem provázaných aktivit v projektu je ...
Více


Brána porozumění II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora – dvojjazyčný asistent, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více