Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Mezi Domy

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v zš Nedvědovo náměstí II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Provoz dětské skupiny Krtečci II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Krtečci, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Krtečci s ...
Více


Provoz dětské skupiny Koťátka II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Koťátka, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Rabasova 1068/12, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské ...
Více


Provoz dětské skupiny Berušky II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Berušky, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Berušky s ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ Křesomyslova

Projekt je zaměřen na: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Podsaďáček II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace základní školy Mikulova

V rámci projektu dojde k vytvoření odborné učebny polytechnické výchovy – cvičné kuchyňky sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Odborná učebna sekundárně podpoří zájem studentů o technické obory. Projekt je určen žákům I. a II. stupně základní ...
Více


Nákup hudebních nástrojů a vybavení pro multimediální a interaktivní učebny pro výuku odborných předmětů

V rámci projektu budou vybaveny hudební učebny školy novými hudebními nástroji. Pořízení nových nástrojů přinese výrazné zkvalitnění výuky pro všechny žáky školy. Kvalitní nástroje jsou důležité pro správnou techniku hry, rozvoj hudební představivosti a harmonického cítění (povinný klavír), intonační jistotu (intonace), celkový rozvoj hudebního myšlení (skladba a aranžování) a interpretace ...
Více


ZŠ Jitřní – otevřená škola

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 EDUCAnet

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Za kamarády do světa II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách,, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Spolu to zvládneme

Účelem projektu je přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů (zákonných zástupců) ve škole, personální podpora školy, projektová výuka napříč třídami, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Více jazyků ve školce 2

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol, zvyšování kvalifikace pedagogů. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ Vratislavova

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. R ...
Více


Otevřené, multikulturní, proinkluzivní 1. Slovanské gymnázium

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace odborné učebny technického vzdělávání na Střední průmyslové škole elektrotechnické, Praha 2, Ječná 30

Cílem projektu je zkvalitnění technického vzdělávání na Střední průmyslové škole elektrotechnické, Praha 2, Ječná 30. V rámci projektu bude realizováno vybavení a částečná úprava učebny PC sítí, tak aby bylo možné na škole zajistit účast v programu CISCO Akademy a výuku kurzů CCNA 1 a CCNA 2, což je dnes ...
Více


Šablony II OP PPR pro DKSŠ Platnéřská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šance pro každé dítě

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina Klíček II – provoz

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Klíček, Magistrátu HMP. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční provoz s denním režimem bude ...
Více