Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Jsme IN – INspirováno INkluzí II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 2.060.712 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy 709 – počet ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a tisku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů ve škole, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 873 456 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 292 – ...
Více


MŠ Hloubětín 28

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školvzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 140 535 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) je 144. – počet dětí/žáků s OMJ na škole ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ I.

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol na území správního obvodu Praha 14 se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, polytechnická výchova. Informace uvedené ve studii proveditelnosti dokládají potřebnost projektu s ohledem na aktuální stav učeben a podmínky ...
Více


Komunitní centrum Kardašovská II

Hlavním cílem projektu je provoz komunitního centra v ulici Kardašovská na sídlišti Lehovec, Městská část Praha 14. Komunitní centrum nyní poskytuje své služby cílovým skupinám projektu, které jsou sociálně vyloučené nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Poskytované služby přispívají ke zmírnění či úplnému odstranění důsledků a příčin sociálního vyloučení a k ...
Více


Rozvoj pro každé dítě 2

Projekt si klade za cíl navázat na již existující kulturně komunitní centrum na Praze 8 podpořené v minulém kole výzvy a dále ho rozvíjet. Je plánováno pořádat pro primární cílovou skupinu -tj. rodiče, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci- výchovně vzdělávací, volnočasové, sociálně kulturní aktivity, včetně aktivit nízkoprahového charakteru ...
Více


Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnery Centrem integrace dětí a mládeže, z. s., MČ Prahy 8 a DP WORK s.r.o. a dalšími aktéry reaguje předkládaným projektem na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Komunitní centrum Karlín a chce vytvořit a realizovat Krizové poradenské centrum pro osoby ohrožené ...
Více


Rozvoj KKC Senior fitnes

Projekt na základě vysoké poptávky ze strany seniorů rozšiřuje provoz stávajícího Kulturně komunitního centra Senior fitnes (Uralská 6, Praha 6). Rozšíření spočívá v prodloužení provozní doby (po – čtv. vždy od 8.00 do 18.00 oproti 10.00 – 16.00) a rozšíření prostor (pronájem jedné místnosti navíc). Rozšířený provoz nabídne aktivity pro ...
Více


Rozvoj komunitního centra Nesedím, sousedím

Podstatou projektu je rozvoj a udržení nízkoprahového, multigeneračního, inkluzivního komunitního centra na Břevnově se speciální pozorností věnovanou seniorům, rodinám v nepříznivé sociální situaci a jejich dětem, migrantům a lidem bez domova. ...
Více


Rozvoj Kulturně komunitního centra ART na Letné jako místa potkávání

Denní provoz Kulturně komunitního centra ART založeného na výtvarné práci s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním postižením s krédem „Malujeme pro radost“. Cílem je rozvíjet komunikaci na bázi výtvarné s povýšením na obecnou komunikaci jak uvnitř cílové skupiny, tak s místní komunitou. Pořádání výtvarných kurzů a workshopů, výstav, ...
Více


Doma na stejné adrese

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR:751 788 EU Údaje o CS: – ...
Více


Multikulturní Korunovační

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 10 480 769 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) – 468 – počet dětí/žáků ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole hotelnictví a gastronomie Hotelu International

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 365 000 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 87 – počet dětí/žáků s OMJ na škole: 18 V rámci projektu ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání 2018 – ZŠ Jižní IV

Projekt je zaměřen na: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 747 940,25 Údaje o CS: – celkový počet ...
Více


Multikulturalita a inkluze v MŠ Tyršovka

Projekt je zaměřen na vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 252 461,09 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) = 224 – počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro ...
Více


Komunitní centrum POINT 50+

Projekt obecně prospěšné společnosti POINT 50+ se zaměřuje na otevření a provoz nového komunitního centra na adrese Ostružinová 3/2936, Praha 10, které se zaměřuje na podporu a integraci do společnosti osob z cílové skupiny seniorů. V jejich prospěch budou realizovány vzdělávací a preventivní aktivity, aktivity podporující zdravý životní styl, kulturně-aktivizační ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 2.114.937,19 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků ...
Více


Komunitní centrum POINT 50+

Projekt obecně prospěšné společnosti POINT 50+ se zaměřuje na otevření a provoz nového komunitního centra na adrese Ostružinová 3/2936, Praha 10, které se zaměřuje na podporu a integraci do společnosti osob z cílové skupiny seniorů. V jejich prospěch budou realizovány vzdělávací a preventivní aktivity, aktivity podporující zdravý životní styl, kulturně-aktivizační ...
Více


Inkluze a multikulturní vzdělávání 2018 – ZŠ Bítovská

Projekt je zaměřen na: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 67 423,649 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy: 506 – ...
Více


Multikulturní výchova v ŠMP

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 177.109 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k ...
Více