Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Více jazyků ve školce 2

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol, zvyšování kvalifikace pedagogů. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ Vratislavova

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. R ...
Více


Sociální podnik Café Generace

Projekt se zabývá podporou zaměstnávání osob z cílové skupiny nezaměstnaných straších 50 let. Díky transformaci kavárny s pekárnou na sociální podnik a jeho rozšíření o výrobu, přípravu a prodej bezlepkových a bezlaktózových výrobků vznikne 8 nových pracovních míst pro osoby z CS. Osobám z CS tak bude umožněn návrat do ...
Více


Otevřené, multikulturní, proinkluzivní 1. Slovanské gymnázium

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace odborné učebny technického vzdělávání na Střední průmyslové škole elektrotechnické, Praha 2, Ječná 30

Cílem projektu je zkvalitnění technického vzdělávání na Střední průmyslové škole elektrotechnické, Praha 2, Ječná 30. V rámci projektu bude realizováno vybavení a částečná úprava učebny PC sítí, tak aby bylo možné na škole zajistit účast v programu CISCO Akademy a výuku kurzů CCNA 1 a CCNA 2, což je dnes ...
Více


Šablony II OP PPR pro DKSŠ Platnéřská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šance pro každé dítě

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina Klíček II – provoz

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Klíček, Magistrátu HMP. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční provoz s denním režimem bude ...
Více


Dětská skupina Zvonek II – provoz

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Zvonek, Magistrátu HMP. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky podle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční provoz s denním režimem bude ...
Více


Šance pro každé dítě

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora dětí s OMJ a inkluze v IMSP

Projekt je zaměřen na personální podporu, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol v International Montessori School Of Prague (dále jen zkráceně IMSP). ...
Více


Retro shine

Realizací projektu vznikne nový sociální podnik, který bude zaměření na výkup starých svítidel a jejich následnou opravu, restaurování a následný prodej. Cílem bude tvořit funkční svítidla, které budou v retro stylu. Realizací projektu budou zároveň vytvořeny nová pracovní místa pro osoby nezaměstnané nad 50 let a dlouhodobě nezaměstnané. ...
Více


Střední průmyslová škola grafická-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Mateřské škole Orangery II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ a ZŠ Petrklíč-pražské šablony III

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Cesta za inspirací II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora dětí a žáků s OMJ na území MČ Praha 12

Podpora dětí s OMJ. ...
Více


Do Evropy společně III.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Sluníčko II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora vzdělávání přírodních věd a polytechnických dovedností v ZŠ Starodubečská 413, Praha – Dubeč

Projekt řeší moderní vybavení nově vznikající polytechnické učebny a učebny fyziky a chemie v ZŠ Starodubečská (Praha – Dubeč) zařízením, nástroji, pomůckami a IT technologiemi pro rozvoj teoretických i praktických polytechnických dovedností a přírodních věd, tak aby přispěly ke zvýšení kvality výuky. Projekt je plně zaměřen na definované cílové skupiny ...
Více