Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Inkluze v MŠ Budějovická II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě

Projekt je zaměřen na kombinaci témat – podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, komunitní aktivity, proinkluzivní prostředí školy ap. Kombinací výše uvedených aktivit chceme vytvořit rámec kontinuální podpory integrace, spolupráce a vytváření pozitivního a podpůrného multikult. prostředí. ...
Více


Inkluze v MŠ Oaza

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Hvězdička

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace centra sociální rehabilitace

Služby sociální rehabilitace Podpora samostatnosti a Podporované zaměstnávání jsou společností Fosa, o. p. s., dříve o. s. FORMIKA a Osa, provozovány od roku 2004. Od roku 2006 jsou pro jejich poskytování využívány prostory bývalé mateřské školy v MČ Praha 11. V důsledku jejich vývoje uspořádání prostor a jejich vybavení částečně ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Paleček

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Na Zvoničce 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Mezi Domy

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v zš Nedvědovo náměstí II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Provoz dětské skupiny Krtečci II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Krtečci, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Krtečci s ...
Více


Provoz dětské skupiny Koťátka II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Koťátka, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Rabasova 1068/12, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské ...
Více


Provoz dětské skupiny Berušky II. ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Berušky, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Berušky s ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ Křesomyslova

Projekt je zaměřen na: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Podsaďáček II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace základní školy Mikulova

V rámci projektu dojde k vytvoření odborné učebny polytechnické výchovy – cvičné kuchyňky sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Odborná učebna sekundárně podpoří zájem studentů o technické obory. Projekt je určen žákům I. a II. stupně základní ...
Více


ZŠ Jitřní – otevřená škola

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Nákup hudebních nástrojů a vybavení pro multimediální a interaktivní učebny pro výuku odborných předmětů

V rámci projektu budou vybaveny hudební učebny školy novými hudebními nástroji. Pořízení nových nástrojů přinese výrazné zkvalitnění výuky pro všechny žáky školy. Kvalitní nástroje jsou důležité pro správnou techniku hry, rozvoj hudební představivosti a harmonického cítění (povinný klavír), intonační jistotu (intonace), celkový rozvoj hudebního myšlení (skladba a aranžování) a interpretace ...
Více


Výzva 49 EDUCAnet

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Za kamarády do světa II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách,, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Spolu to zvládneme

Účelem projektu je přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů (zákonných zástupců) ve škole, personální podpora školy, projektová výuka napříč třídami, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více