Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Provoz dětské skupiny II. na území městské části Praha 12

Dětská skupina bude provozována na adrese Jordana Jovkova 3253/5, 143 00 Praha 12 – Modřany. Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu je 18 dětí. ...
Více


Provoz dětské skupiny I. na území městské části Praha 12

Dětská skupina bude provozována na adrese Jordana Jovkova 3253/5, 143 00 Praha 12 – Modřany. Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu bude 20 dětí. ...
Více


Škola – místo inspirace

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sekundárního vzdělávání s důrazem na rozvoj DK a snížení rizika předčasných odchodů na vybraných SŠ v Praze.Pro dosažení tohoto cíle se budou realizovat tyto aktivity: Analýza kvality výuky a stavu DK na školách, tvorba doporučení k rozvoji DK, tvorba výukových metodik s cílem ...
Více


Demokracie na Lyčkárně II.

Projekt počítá s aktualizací ŠVP partnerské organizace s cílem začlenit do něj principy demokratické kultury a aktualizovat jej s ohledem na moderní pedagogické přístupy. Mezi plánované aktivity patří dále zavedení procesu sdílení vlastních zkušeností a pedagogických praxí jako nedílné součásti vyučování na ZŠ Lyčkovo nám., práce s talentem každého žáka ...
Více


Provoz dětské skupiny BONA III Centra sociálních služeb Praha

Projekt DS BONA III dle zákona č. 247/2014 Sb. přímo navazuje na stávající projekt Provoz dětské skupiny Bona II v Centru sociálních služeb Praha. DS působí na adrese Šromova č. p. 862/3, 198 00 Praha 9 – Černý Most. Kapacita zařízení péče o děti je 12 dětí ve věku od ...
Více


Dětská skupina Jesličky II

Cílem projektu je zajištění provozu stávající dětské skupiny Jesličky. Jedná se o zařízení s kapacitou 15 dětí, s adresou místa provozu U Pergamenky 1144/1a, Praha 7 Holešovice, PSČ 170 00. ...
Více


Dětská skupina Panorama II

Cílem projektu je zajištění provozu stávající dětské skupiny Panorama pro děti s kapacitou 12 dětí, dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s adresou místa provozu Maroldovo panorama – Výstaviště 417, Praha 7 – Bubeneč, PSČ 170 00. ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka III.

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatel zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká dětské skupiny Sluníčka ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci III.

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatel zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká dětské skupiny Motýlci ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Broučci III.

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatel zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká první dětské skupiny ...
Více


Dětská skupina Zvonek III

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Zvonek, Magistrátu HMP a kvalifikace dvou pečujících osob. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky dle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční ...
Více


Dětská skupina Klíček III

V rámci projektu bude financován provoz podnikové Dětské skupiny Klíček, Magistrátu HMP a kvalifikace dvou pečujících osob. Skupina, s kapacitou 12 míst, zajišťuje službu péče o děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky dle z. č. 247/2014 Sb. ve vlastním objektu, Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Celoroční ...
Více


Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Kunratice II

Projekt navazuje na aktivity projektu v rámci výzvy 51 a dále pokračuje ve vytváření podmínek pro rozvoj demokratické kultury v ZŠ Kunratice. Projekt je zaměřen na následující oblasti: kolegiální podpora a spolupráce uvnitř učitelského sboru, podpora třídních učitelů v práci s různorodým kolektivem, inspirace k zavádění prvků demokratické kultury do ...
Více


Zvýšení kapacity MŠ náměstí Osvoboditelů

Cílem projektu je rozšíření kapacity stávající Mateřské školy – Radotín. Jedná se o státní MŠ s dlouholetou tradicí. Rozšířením dojde ke vzniku 1 nové učebny (herny) pro děti, pořízení potřebného vybavení a zajištění bezbariérovosti pomocí osobních výtahů. Celkem se jedná o navýšení kapacity: 24 dětí/žáků, které bude promítnuto do rejstříku ...
Více


Rozvoj demokratické kultury v Montessori školách Andílek

Projekt Montessori škol Andílek se komplexně zaměřuje na rozvoj vzdělávání naší školy (MŠ i ZŠ) skrze zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Ve prospěch cílových skupin projektu bude realizován komplexní projekt zahrnující tvorbu nových výstupů pro začleňování dětí s OMJ, přímou práci s dětmi s OMJ, podporu ...
Více


Za jeden provaz

Projekt se zabývá problematikou adaptace žáků s odlišným mateřským jazykem do školního prostředí. Řeší vznik přehledného systému (příručky), který bude sloužit jako podpora pro pedagogické pracovníky, žáky s OMJ a jejich rodiče. Projekt přináší inovativní cestu, díky které se žáci s OMJ i jejich okolí, budou cítit přijímáni a bezpečně ...
Více


Letem interkulturním světem III.

Projekt navazuje na dva úspěšné projekty realizovány v MŠ Bambíno v letech 2016 – 2019. Cílem projektu je prohloubení multikulturní výchovy v rámci vzdělávacího programu pro děti navštěvující MŠ. Tento základní cíl bude podpořen vytvořením multikulturních výukových materiálů, kontinuálním vzděláváním pedagogických pracovníků a zapojením rodičů. ...
Více


Společně pro kvalitní život v metropoli

Projekt posiluje kompetence žáků k udržitelnému rozvoji a k lepšímu soužití v metropoli. Prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu získají žáci nové znalosti studiem online modulu, dovednosti při zjišťování údajů a mapování svého okolí a posílí své postoje skrze žákovské projekty. Program akcentuje dobré životní prostředí a zdravé mezilidské vztahy jako základ ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání na SŠ Naše lyceum

Projekt se zabývá přímou podporou 30 studentů vč. studentů se SVP a OMJ a 9 pedagogů ZŠ Naše lyceum – střední škola v rámci posílení jejich kompetencí v inkuzivní a multikulturní společnosti. V rámci projektu bude vytvořen, implementován, vyhodnocen a finálně aktualizován Školní plán multikulturní výchovy a také Školní vzdělávací ...
Více


Modernizace odborných učeben na ZŠ Věda

Cílem projektu je modernizace jazykové učebny a učebny přírodních věd. Učebny budou vybaveny specializovaným nábytkem určeným pro umístění techniky jazykové a přírodovědné laboratoře (studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér, interaktivní tabule s prezentačním SW, kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd). ...
Více