Realizované projekty

Seminář pro příjemce 58. výzvy dne 14. 6. 2022, bližší informace ZDE.   ***   Výstava v Nové radnici   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Dětská skupina Praha 9 – 3

Jedná se o provoz dětské skupiny. Tato dětská skupina bude mít kapacitu 19 dětí. O děti budou pečovat 3 pracovníci. Provoz skupiny bude probíhat v adekvátním prostředí, k využití je i krásná zahrada. Služba bude poskytována na adrese Praha 9, Českolipská 621/26, 19000. ...
Více


Multikulturní šablony II pro ZŠ Na Balabence

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ Malkovského

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora inkluze na Střední škole mediální grafiky a tisku

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školy, přímá podpora žáků s OMJ a jejich rodičů ve škole, projektová výuka a komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Jahodnice 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Vybavení a modernizace učebny pro výuku odborného předmětu gastronomie

Předkládaný projekt řeší komplexní vybavení konkrétní učebny pro provádění praktické výuky, gastrostudia Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha v Klánovicích. Projekt je jednoznačně v souladu s obsahem Výzvy 37, OP Praha – Pól růstu, neboť si klade za cíl vybavit konkrétní školní prostory – učebnu pro rozvoj kompetencí v ...
Více


Výuka nových technologií

Projekt je součástí širšího záměru zkvalitňování vzdělávání v návaznosti na ŠVP v učebního oboru 36-52-H/01 Instalatér, TZB 36-45-M/01. Projekt umožní vybudování Instalaterského polygonu, díky kterému bude ve výuce možné využít nových technologií. Výuka tak bude stát na reálném funkčním prostředí s ohledem na efektivní využití environmentálního přístupu, se zaměřením na ...
Více


ZŠ Hloubětín – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Hloubětín 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Modernizace zařízení a vybavení učeben Gymnázia Nad Štolou

Cílem projektu je modernizace učeben školy (laboratoř biologie a učebna cizích jazyků) za účelem inovace výuky daných oborů. Díky projektu tak dojde k zavedení progresivní metody výuky v primárních předmětech, což je v souladu s odborným vzdělávacím zaměřením žadatele. Výsledkem projektu budou zrekonstruované a zmodernizované učebny, které budou odpovídat novým ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ b fresh Praha 49

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 1KŠPA

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Trojské gymnázium 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzního prostředí škol. ...
Více


Venkovní učebna aneb pojďme se učit ven

Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící vznik dvou venkovních učeben s bezbariérovým přístupem. Součástí je i pořízení vybavení, které zlepší kvalitu a možnosti předškolního vzdělávání žáků ZŠ a partnerské organizace ZŠ T.G.Masaryka. ...
Více


Jsme IN – INspirováno INkluzí III.

Projekt je zaměřen na personální podporu školy, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve škole, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


spolupráce s rodiči, stáže

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


FZŠ U Studánky 49

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony 2020

Projekt je zaměřen na jedné straně pro žáky s OMJ uskutečněním doučování a projektové výuky a na druhé straně si pedagogové zlepší své znalosti, kompetence a dovednosti zahraničními stážemi a DVPP. Do projektu je zařazen volnočasový klub se zaměřením na floristiku. Pozornost řešitelů je soustředěna i na komunitně osvětová vzdělávání. ...
Více


Společným vzděláváním ke společnému soužití 3

Projekt propojuje následujících témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více