Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Začleňování a podpora žáků s OMJ II

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitních aktivit a podporu inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ II

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitních aktivit a podporu inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Multikulturní šablony II pro ZŠ Bratří Jandusů

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ V Rybníčkách

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Modernizace učebny praktických cvičení elektrotechniky a elektroniky

Projekt má za cíl řešit nerovnoměrnou úroveň vybavení středních škol v Praze v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí v souladu s KAP. Dojde k pořízení elektrotechnického vybavení např. osciloskop, lampa s lupou, multimetr, generátor, laboratorní zdroj, horkovzdušná páječka, měřič RLC, frézka na prototypovou výrobu plošných spojů apod. Projekt vytvoří/vybaví odbornou ...
Více


Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Semínko

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina Praha 9 – 1

Jedná se o provoz dětské skupiny. Tato dětská skupina bude mít kapacitu 12 dětí. O děti budou pečovat 3 pracovníci. Provoz skupiny bude probíhat v adekvátním prostředí, k využití je i krásná zahrada. Služba bude poskytována na adrese Praha 9, Českolipská 621/26, 19000. ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ U Vysočanského pivovaru

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 OAP

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Kytlická – multikulturní šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní šablony II ZŠ Edvarda Beneše

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Výzva 49 ZŠŠ

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Vybíráme si z inspirací

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Vybudování odborné a jazykové učebny na SŠZ Ruská

Realizací projektu dojde k vybudování moderních jazykových učeben, které plně uspokojí požadavků žáků a pedagogů na multimedální výuku cizích jazyků. Větší učebna bude mít kapacitu 16 žáků, menší pak žáků 16. V rámci projektu proběhnou drobné stavební práce, dodávky nábytku, technologického vybavení a potřebného SW. Nové učebny budou sloužit žákům ...
Více


Multikulturní šablony pro ZŠ Hostýnská

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Dětská skupina Praha 9 – 2

Jedná se o provoz dětské skupiny. Tato dětská skupina bude mít kapacitu 19 dětí. O děti budou pečovat 3 pracovníci. Provoz skupiny bude probíhat v adekvátním prostředí, k využití je i krásná zahrada. Služba bude poskytována na adrese Praha 9, Českolipská 621/26, 19000. ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v MŠ Heřmánek

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Novoborská – multikulturní šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze ve SMARTFOX Jahodnice – mateřská škola s.r.o.

Projekt je zaměřen přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve školách a to formou Interkulturního pracovníka. Dále jsou cílem projektu komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol, formou Odborně tématických setkávání s rodiči a Komunitně osvětových setkávání. ...
Více


Vybudování odborných učeben na ZŠ Praha 9 Dolní Počernice

Realizací projektu dojde k úpravě učebny, která je využívána jako multimediální učebna, která svým technickým a technologickým vybavením bude umožňovat výuku více odborných předmětů, jako jsou předměty z oblasti přírodních věd a výuku cizích jazyků. Výuka těchto předmětů probíhá v současné době v kmenových učebnách jednotlivých tříd a škola žádnou ...
Více