Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

MŠ a ZŠ Petrklíč-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace:423 076 EUR Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině ...
Více


Společně k demokracii

Cílem projektu je zvýšení aktivní účasti studentů v projektech, které rozvíjí demokratickou kulturu a udržitelnost školy, zlepšení komunikačních dovedností pedagogů a vytvoření příznivých podmínek k jejich profesnímu rozvoji výměnou zkušeností z vlastní praxe. Ty budou zajištěny zapojením odborného poradce do všech jmenovaných činností včetně evaluace školy, která přinese konkrétní výstupy ...
Více


Kosí hnízdo-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace: 88 462 EUR celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018): 24 počet dětí/žáků s OMJ na škole: 5 ...
Více


Šablony OP PPR pro Taneční centrum Praha

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 263 528,22 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině: – celkový počet ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ Kurandové

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 45 098 EUR Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): celkový počet dětí/žáků školy: 107 Počet ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ a MŠ Ohradní

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 2 437 491.366 Základní údaje o dětech, ...
Více


Řešení inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem na Akademii řemesel Praha II

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR je 6 040 274 EUR Základní údaje ...
Více


ZŠ a MŠ Chodov-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace: 234 615 EUR Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018):79 ...
Více


Podpora multikulturního vzdělávání II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, či zákonných zástupců ve školách, vzdělávání pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 361.447,87 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1.563.057,03 – celkový počet žáků školy (platný k září 2018): 556 – počet žáků ...
Více


ZŠ Věda-pražské šablony II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 241 000 Základní údaje žácích ...
Více


MŠ a ZŠ Chelčického, Praha 3 – Výzva č. 49

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018) – 681 počet dětí/žáků s ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ u SV. Štěpána

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR : 1 217 462.672 Celkový počet žáků: ...
Více


Podpora žáků s OMJ

Hlavním cílem projektu je podpora inkluze na GJP. Cílem je zlepšit podmínky pro začleňování žáků s OMJ prostředníctvím dlouhodobých aktivit (dvojjazyčný asistent), tak jednorázovou podporou (projektové vyučování). Roční obrat školy jako součet nákladů a zisku je 1,138,031 eur. Celkový počet dětí k září 2018 je 176, z toho 62 dětí ...
Více


Area 51

Projekt Area51 Gymnázia Jana Palacha je projektem s cílem zvýšení kvality vzdělávání, posílení inkluze a rozvíjení sociálních a občanských kompetencí žáků školy spolu se zvyšováním kompetencí pedagogických pracovníků školy. Projekt je zaměřen na oblast začleňování žáků s OMJ a rozvoj demokratické kultury ve škole. ...
Více


Modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů na Střední průmyslové škole grafické

Hlavním projektovým záměrem je modernizace laboratoře chemie a analýzy materiálů (dále jen laboratoř), kde bude docházet k rozvoji kompetencí v chemii a polytechnických dovedností, jejíchž znalost je pro žáky střední školy grafického směru nutností. Laboratoř projde kompletní modernizací jak po stránce stavební, tak i vybavenosti. Výsledná podoba laboratoře přispěje k ...
Více


Sociální podnik – Santini Café s.r.o. – kavárna s pražírnou v Praze

Obsahem projektu žadatele Santini Café s.r.o. je vytvoření udržitelného sociálního podniku v Praze, jenž bude podporovat integraci osob znevýhodněných na trhu práce. Předmětem projektu je nákup vybavení podniku, ve kterému bude provozována kavárna s pražírnou, která bude sloužit k posílení sociální soudržnosti a k šíření myšlenek sociálního podnikání v regionu. ...
Více


Začleňování a podpora dětí s OMJ v mateřských školách městské části Praha 3

Projekt řeší zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v 8 mateřských školách na Praze 3. Aktivity projektu primárně podpoří děti s OMJ, jejich rodiče i pedagogy. Školy posílí svoji roli komunitního místa přispívajícího k sociální soudržnosti. Cílem projektu je vytvořit v zapojených školách prostředí umožňující začleňování žáků s OMJ prostřednictvím ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ K Lukám

Projekt je zaměřen nai následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 26 181 Základní údaje o dětech, žácích/cílové ...
Více


Babylon ve Square

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, a komunitní aktivity. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR – 220 543,79 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): 93 – celkový ...
Více