Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Šablony II OP PPR pro MŠ Bublinky na Praze 5

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR:119 235,11 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2018): 17 – počet dětí s OMJ na škole: 5 (z nichž minimálně 3 budou zapojeny do ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ U Nové školy

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 417 643 Celkový počet dětí v MŠ: 128 ...
Více


Do Evropy společně II.

TEXT UPRAVTE DLE ZAMĚŘENÍ PROJEKTU: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR 753140.397 Základní údaje o ...
Více


Inkluze v MŠ Smarties

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR 121 427,- Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): celkový počet ...
Více


Úspěch pro každého

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace za rok 2018 činí 2.296.414,93 EUR. K 30.9.2018 ...
Více


Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů. Jeho realizace bude probíhat 10 měsíců. celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018) je 6 dětí počet dětí/žáků s OMJ – 3 děti ...
Více


OPPPR_49_FZŠ prof. Otokara Chlupa

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy žadatele, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině: celkový počet žáků školy: 824 ...
Více


Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů. Jeho realizace bude probíhat 10 měsíců. celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018) je 6 dětí počet dětí/žáků s OMJ – 3 děti ...
Více


ŘEKNI A JÁ TI POMŮŽU 2

Projekt je zaměřen na: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců v MŠ. V rámci projektu jsme schopni podpořit min. 60% dětí školy a jejich rodičů. To vše především za podpory ,,Dvojjazyčného asistenta“ a ,,Intenzivních kurzů ČJ pro děti s OMJ“. Roční obrat organizace ...
Více


Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka II.

Cílem projektu je provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatelem je příspěvková organizace, která zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Chmelová

Projekt je zaměřen na následující témata: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat 2018: 7 269.193 EUR Celkový počet dětí: 261 Celkový počet dětí s omj: 23 ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ Nedvězská

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat: 805 400,35 eur Celkový počet dětí: 216 Počet dětí OMJ: 15 ...
Více


Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Základní škole Orangery

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 59 623,81 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za ...
Více


Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace 1 877 160,86 EUR Počet žáků na ZŠ ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v ZŠ Heřmánek

Projekt je zaměřen na na kombinaci následujících témat – personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR – 405.835 EUR Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině: 67 denních ...
Více


Doma na stejné adrese II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 3 037829,8 EU Údaje o CS: ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ a MŠ Zličín

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 159 369.329 Základní údaje o dětech, ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – MŠ U Rumcajse

Projekt je zaměřen na následující témata: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 388 760.941 Celkový počet dětí: 125 Celkový počet dětí s ...
Více


V Evropě se neztratíme II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 32 239 305.864 Základní ...
Více


Praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mateřským jazykem

Praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mateřským jazykem bude sloužit jako přehledný manuál pedagogům a zaměstnancům školy tak, aby byli schopni poskytnout co nejkvalitnější zázemí a péči žákům s jazykovou bariérou, a to nejen při výuce samotné, ale i při každodenním fungování ve škole. Příručka bude obsahovat teoretickou část, ...
Více