Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Komunitní centrum InBáze 2020

Projekt s názvem „Komunitní centrum InBáze 2020“ rozšiřuje nabídku kvalitních komunitních programů a služeb pro migranty a veřejnost v Praze. ...
Více


Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít

Projekt s názvem „Babi, dědo, pojďme spolu být, budeme se mít“ je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů a posilování jejich vztahu s generací dětí a mladistvých. ...
Více


SP Černý Most – kapacitní rozšíření

Projekt s názvem „SP Černý Most – kapacitní rozšíření“ je zaměřen na kapacitní rozšíření stávajícího sociálního podniku SP Černý Most, s.r.o. ...
Více


Sociální podnik – úklidová firma

Projekt s názvem „Sociální podnik – úklidová firma“ je zaměřen na služby Facility managementu, spojené s péčí o rozličné typy nemovitostí. ...
Více


Mezigenerační soužití – Přední Kopanina

Projekt s názvem „Mezigenerační soužití – Přední Kopanina“ vytváří a provozuje zázemí pro komunitní a mezigenerační sdílení a prožívání společných zájmů a potřeb a vzájemnou výpomoc občanů MČ Praha – Přední Kopanina a jejího přilehlého okolí (tj. Nebušic) s důrazem na zájmy cílových skupin, kterými jsou senioři a rodiny s dětmi ...
Více


Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu

V rámci projektu „Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu“ je počítáno s realizací aktivit, které jsou zaměřeny na osoby opouštějící výkon trestu. ...
Více


PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY

Posláním projektu „PEXESO POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY“ je zlepšení postavení dětí, mládeže a rodin s dětmi v nepříznivé sociální a psychosociální situaci v Praze – Zbraslavi a okolí. ...
Více


Rodina pro rodiny

Projekt s názvem „Rodina pro rodiny“ vytváří podmínky pro vzájemnou pomoc mezi rodinami s dětmi z různých kulturních prostředí, a to pomocí komunitního mentoringu a projektů, volnočasových a vzdělávacích aktivit. ...
Více


Komunitní život v Ďáblicích

Projekt s názvem „Komunitní život v Ďáblicích“ zapojuje do života místní většinové komunity co možná nejširší počet zástupců oslovených cílových skupin a vytváří tak z městské části Praha 8 – Ďáblice komunitu obyvatel, kteří mají společný prostor ke komunikaci, vzájemnému seberozvoji, vzdělávání a efektivnímu trávení volného času. ...
Více


Sociální podnikání v NEZISKOVÉ POMOCI o.p.s.

Cílem projektu  je vytvoření konkrétních předpokladů k efektivnímu řešení pracovního a společenského uplatnění cílové skupiny 12 zdravotně postižených osob, v provozu nově založeného sociálního podniku, a zamezit tak případnému sociálnímu vyloučení těchto občanů. ...
Více


Divadlo utlačovaných

Projekt reaguje na skupiny ohrožené sociálním vyloučením a zrcadlí, jak jsou daná témata, s tímto související, vnímána ve většinové společnosti. ...
Více


Zaostřeno na práci

Projekt „Zaostřeno na práci“ rozšířením kapacity služeb sociálního podnikání ve Fokusu Praha ve firmě „Prádelna u Mandelíků“ a rozvojem nového podnikatelského záměru „Přehled galerií“ pomáhá vytvořit minimálně 9 nových pracovních pozic vhodných pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním. ...
Více


Rozvoj pro každé dítě

V rámci realizace projektu s názvem „PUPA – Rozvoj pro každé dítě“ je realizován vznik a rozvoj kulturně komunitního centra v městské části Praha 8, které slouží výhradně dětem a mládeži z rodin v nepříznivé sociální situaci z této městské lokality a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci s bydlištěm v Praze. ...
Více


Komunitní centrum Praha 14

Projekt s názvem „Komunitní centrum Praha 14“ je cílen na vybudování a především provoz komunitního centra, které je primárně určeno pro cílovou skupinu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. ...
Více


Komunitní centrum „Dát šanci každému“

V rámci projektu s názvem „Komunitní centrum „Dát šanci každému“ vzniká malé komunitní centrum, které úzce spolupracuje se ZŠ Grafická, umístěnou v problematické lokalitě západní části městské čtvrti Praha 5 – Smíchov. . ...
Více


Komunitní centrum Andílek

Projekt s názvem „Komunitní centrum Andílek“ organizace Montessori školy Andílek – MŠ a ZŠ si klade za cíl vytvoření a provoz nového komunitního centra na Praze 5, jehož hlavním posláním je integrovat rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a děti z těchto rodin do většinové komunity. ...
Více


KOMUNITNÍ CENTRUM BORŮVKA

Komunitní centrum „BORŮVKA“primárně slouží cílové skupině osob se zdravotním postižením (OZP) – především studenti či absolventi škol v rámci Jedličkova ústavu či klienti, kteří jsou zároveň klienty Centra služeb Vyšehrad, tzn. pravidelně se účastní aktivit v rámci těchto organizací. ...
Více


Comeflex Accounting – účetnictví, daně a správa nemovitostí

V rámci realizace projektu s názvem „Comeflex Accounting – účetnictví, daně a správa nemovitostí“ zahajuje svojí činnost nový sociální podnik, a to v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. ...
Více


Včelí úl

Projekt s názvem „Včelí úl“ si klade za cíl vytvořit v městské části Praha 9 kulturně komunitní centrum a podpořit tak 80 osob z řad primární cílové skupiny tj. rodičů, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci. ...
Více


Mezigenerační programy pro seniory

Projekt je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud ve svém domácím přirozeném prostředí. ...
Více