Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Babylon ve Square 2

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze a MŠ Jahoda III

Projekt je zaměřen na kombinace následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, školní komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


MŠ Hlubočepská – kulturní šablony II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Cestujeme za inspirací

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ Věry Čáslavské

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Chytrá sovička

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Šablony II OP PPR pro MŠ a ZŠ sv. Augustina

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Vzděláváme se všichni

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Vítejte v české škole II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Svět v naší školce II.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 13.407.893 Základní údaje o Cílové skupině: celkový ...
Více


Multikulturní vzdělávání v MŠ Happy Child II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětové setkání s veřejností a rodiči, čtyři odborně zaměřená setkání s rodiči. ...
Více


Šablony II OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Šablony II OP PPR pro SOŠS sv. Zdislavy

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. ...
Více


Multikulturní šablony II pro MŠ Klamovka

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Abychom si všichni rozuměli

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Paculova II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogickýh pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě II.

Projekt je zaměřen na kombinaci témat – podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, projektová výuka, komunitní aktivity, proinkluzivní prostředí školy apod. Kombinací výše uvedených aktivit chceme pokračovat v kontinuální podpoře integrace (v návaznosti na Výzvu 49), prohlubovat pozitivní a podpůrné multikulturní prostředí. ...
Více


S.P.Q.A.G.

Projekt reviduje činnost demokratických institucí školy, rozvíjí kompetence pro demokratickou kulturu žáků, zavádí opatření pro zlepšování školního klimatu a posiluje spolupráci a vzájemnou odpovědnost všech aktérů školy (žáků, rodičů, učitelů, vedení). Hlavním prostředkem k dosažení žádoucích změn je práce tzv. interních a externích průvodců demokratickou kulturou, kteří budou inspirovat, motivovat ...
Více


Modernizace multimediální odborné učebny na ZŠ Korunovační

Projekt Modernizace multimediální odborné učebny na ZŠ Korunovační má za cíl zkvalitnění výuky cizích jazyků, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, čtenářské gramotnosti a informatiky díky modernizaci multimediální učebny. Modernizací dojde ke zlepšení prostředí a využívání nových pomůcek pro výuku a tak i k lepšímu rozvoji žáků školy. ...
Více


Investice do ZŠ Praha 5 – Řeporyje, za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových pomůcek pro práci se žáky dle jejich SVP a investice do vybavení potřebného pro rozvoj KK žáků

Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby CS. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo ...
Více