Realizované projekty

   ***   Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54 - ZDE   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 26. 10. 2020   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí a polytechnických dovedností žáků v ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400

Projekt vychází z analýzy situace a to na základě dotazníkového šetření mezi vedením školy, pedagogy a rodiči. Byly porovnány potřeby s okolními školami, Analýzou MAP, KAP, daty ČŠI a mezinárodními daty PISA. Byly vybrány oblasti investic, aby naplnily potřeby CS. Průzkumem trhu bylo vybráno vybavení tak, aby dle 3E naplnilo ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Košík II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky. Roční obrat organizace v EUR: 85.900,4 Údaje o CS: – celkový počet dětí školy (platný k 09/2018): 24 – počet dětí s OMJ na škole: ...
Více


Výzva 49 SPSF

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 580 096 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): 279 celkový počet dětí/žáků školy (platný ...
Více


OPPPR_Výzva 49_Anglogonní ZŠ

Projekt je zaměřen na následující témata: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině: celkový počet žáků školy: 9 početžáků s OMJ: 3 roční obrat: 1.370.000 Kč tj. 52.990 Euro ...
Více


Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Mateřské škole Orangery

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 324 259,41 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): – celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018): 65 – 7 žáků s OMJ ...
Více


Spojujeme svět II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 492 279.386,- Základní údaje o dětech: celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018) – ...
Více


Cesty Evropou

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 814.619,7 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou ...
Více


Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor

Projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor“ spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt ...
Více


Poznávej a uč se…

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 4.080.463,9 Základní údaje o dětech, ...
Více


MŠ Kotlaska 49

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 391 040 Základní údaje o dětech, žácích/cílové ...
Více


Výzva 49 KGM

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 373 435 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): 273 celkový počet dětí/žáků školy (platný ...
Více


Podpora inkluze v Mateřské škole Žiraifka

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 261.345 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): – celkový počet dětí/žáků ...
Více


Výzva 49 ZŠH

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 1 874 483,13 Euro Obrat MČ Praha 44 868 053 Euro Obrat celkem 46 742 491,13 Euro Základní ...
Více


Výzva 49 PROFIT

Projekt je zaměřen na: přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektovou výuku, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 415 830,68 Euro Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): 180 celkový počet dětí/žáků školy ...
Více


Podej mi ruku 2

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace 237 765,- EUR Základní údaje o ...
Více


Pohádka ve světě

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, vzdělávání pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. DOPLŇTE: Roční obrat organizace v EUR: 27.337.768 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): Celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018) – 112 Počet dětí/žáků s ...
Více


Gevolon II

Projekt je zaměřen následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Roční obrat organizace v EUR: 3 033 559 Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): celkový počet dětí/žáků školy ...
Více


Inkluze Interkulturně 2

Projekt je zaměřen na posílení odborných kapacit pro práci s dětmi s OMJ v MŠ, ZŠ a SŠ na území HMP. Obsahem je realizace celkem 6ti vzdělávacích kurzů vč. jednoho rekvalifikačního kurzu, průběžná metodická podpora CS projektu. Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny na oblast interkulturní práce s důrazem na vzdělávání dětí ...
Více


Zkvalitnění výuky matematiky a cizích jazyků na Gymnáziu Botičská

Předmětem předkládaného projektu je modernizace odborných učeben pro výuku matematiky a výuku cizích jazyků. Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodní vědy a komunikace v cizích jazycích. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. Projekt umožní žadateli být nadále ...
Více


Šablony II OP PPR pro MŠ Bublinky na Praze 5

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR:119 235,11 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2018): 17 – počet dětí s OMJ na škole: 5 (z nichž minimálně 3 budou zapojeny do ...
Více