Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Kostičky ve světě

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Inkluze v MŠ Srdíčko

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.  ...
Více


ROBOTI NA BERÁNKU

V rámci projektu dojde k vytvoření odborné učebny robotiky sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi. Odborná učebna sekundárně podpoří zájem studentů o technické obory. Projekt je určen žákům naší školy od 4-9. tříd, v rámci projektu bude řešena konektivita a uzavřena ...
Více


MŠ Milánská – venkovní prostor k podpoře EVVO

Vybudování celoroční venkovní učebny a návazná modernizace zahrady ...
Více


Vybudování odborných učeben ZŠ K Dolům

Realizací projektu dojde k modernizaci přírodovědné učebny, která svým vybavením, z počátku 90. let minulého století neodpovídá současným požadavkům na badatelskou výuku. Učebna bude vybavena pro výuku 24 žáků. Dále bude vybudována nová multimediální jazyková učebna pro 20 žáků. V současné době škola specializovanou jazykovou učebnou nedisponuje, výuka probíhá v ...
Více


Investice do zahrady školy MŠ PASTELKA, Praha 13

Cílem je naplnění SR MAP za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. V rámci příprav bylo navrženo nejlepší řešení pro investici, díky které dojde k modernizaci vybavení školy, k vybudování učeben zaměřených na posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě i ...
Více


ZŠ Eden – Modernizace učebny přírodních věd

Projekt ZŠ Eden – Modernizace učebny přírodních věd má za cíl zkvalitnění výuky chemie, fyziky a přírodopisu díky modernizaci učebny, která je nyní k těmto předmětům využívána. Modernizací by tak mělo dojít ke zlepšení prostředí a využívání nových pomůcek pro výuku těchto předmětů a tak i k lepšímu rozvoji v ...
Více


Rozšíření kapacity MŠ Písnický domeček

Cílem projektu je rozšíření kapacity o 7 míst v Mateřské škole „Písnický domeček“ s. r. o. Projekt řeší vybudování nové třídy a jejího zázemí (ložnice, sociální zařízení, šatna, kuchyňka) ve stávající budově a jejich vybavení potřebným nábytkem a elektrospotřebiči. ...
Více


Renovace sociálního bytu Jankovcova

Projektem dojde ke vzniku jednoho dostupného bytu formou rekonstrukce stávajícího bytu ve správě MČ Praha 7 na adrese Jankovcova 864/45, jehož stav neumožňuje dlouhodobý pronájem bez rekonstrukce. ...
Více


Preference B

Cílem projektu je realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách. Změna dopravního režimu ve všech osmi lokalitách přispěje ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy, zvýšení srozumitelnosti a tím respektovanosti dopravního režimu (zejména VJP pro preferenci MHD, ale i ochrana pěších na přechodech pro ...
Více


Naše Evropa III.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


ŘEKNI A JÁ TI POMŮŽU 3

Projekt je zaměřen na: personální podporu škol a přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců v MŠ. V rámci projektu jsme schopni podpořit min. 60% dětí školy a jejich rodičů. To vše za podpory ,,Dvojjazyčného asistenta“ a projektové výuky. Nyní zaměřeno na více projektové výuky. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v GENIUS Mateřská škola

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a odborně zaměřené setkání s rodiči. ...
Více


Inkluze v MŠ Royal kindergarten

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Multikulturní vzdělávání v Maxíkově školce II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: 2 komunitně-osvětová setkání s veřejností a rodiči a 5 odborně zaměřených setkání s rodiči ...
Více


Vítej mezi námi II.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Začleňování a podpora žáků s OMJ

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Podpora žáků s OMJ II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.  ...
Více


Multikulturní výchova – Tvrdá 1 II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více


Babylon v Bambínu 2

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. ...
Více