Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 25. 1. 2021.   ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Zelený ostrov – DVOJKA

Cílem projektu je rozšíření činnosti již zavedeného sociálního podniku „Zelený ostrov“ a to rovněž na území hlavního města Prahy. ...
Více


Otevřené Paraple

Projekt se snaží o aktivní propojení cílové skupiny vozíčkářů s místní komunitou, o propojení širokého spektra různorodých aktivit „pod jednou střechou“. ...
Více


Lepší život na Praze 5

Předkládaný projekt s názvem „Lepší život na Praze 5“ se zaměřuje na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci a seniorů. ...
Více


Komunitní centrum Řepy

Aktivity Komunitního centra Řepy jsou směřovány na podporu a integraci osob z cílové skupiny seniorů do většinové společnosti. ...
Více


Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce

Podstatou projektu s názvem „Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce“ je vybudování sociálního podniku, jehož hlavní činnost spočívá v provozu telefonní služby s přepisem mluveného slova. ...
Více


Komunitní centrum „Pomocná ruka“ v Praze 3

Předkládaný projekt „Komunitní centrum „Pomocná ruka“ v Praze 3“ se svými aktivitami zaměřuje na podporu sociální soudržnosti dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem, seniorů a osob se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných. ...
Více


Kulturně komunitní centrum Senior fitnes

Projekt zakládá „Kulturně komunitní centrum Senior fitnes“ (dále jen KKC nebo Centrum) pro seniory na území  městské části Praha 6 – Petřiny. ...
Více


Prádelna Collarca

Projekt „Prádelna Collarca“ je zaměřen na zaměstnanost a zaměstnavatelnost osob se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných, na území hlavního města Prahy. ...
Více


Společně pro Prahu 7

Projekt Asociace občanských poraden (AOP) se zaměřuje na integraci cílové skupiny seniorů a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně specifických rodin s jedním rodičem samoživitelem, a to do komunity městské části Praha 7. Tohoto primárního cíle bude dosaženo skrze zřízení a provoz nového kulturně komunitního centra v Praze 7 ...
Více


Nesedím, sousedím

Podstatou projektu „Nesedím, sousedím“ je vytvoření nízkoprahového, multigeneračního komunitního centra v oblasti městské části Praha 6 – Břevnov a Střešovice ...
Více


Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice

Projekt s názvem „Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice„ obsahuje soubor navazujících aktivit, které podpoří vlastní činnost spolků sdružujících cílové skupiny obyvatelstva a to ve smyslu seniorů, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem a případně dalších neziskových organizací, které vytvářejí činnosti ve prospěch uvedených ...
Více


Komunitní centrum Díra

Projekt je zaměřen na vznik nového kulturně-komunitního centra na území městské části Praha 1, řešícího potřebu mezigeneračního dialogu mezi osobami, které zažily období druhé světové války, totality, novodobých válečných konfliktů a mládeží vyrůstající v soudobém demokratickém státě. ...
Více


Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví

Realizací projektu „Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví„ vznikne nový provoz – zahradnictví s cílem rozšířit možnost pracovního uplatnění pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných. ...
Více


Kuchařky bez domova

Podstatou projektu „Kuchařky bez domova„ je rozvoj předmětného sociálního podniku, který navazuje na stejnojmenný investiční projekt. ...
Více


Vznik sociálního podniku – call centrum

Projekt „Vznik sociálního podniku – call centrum „ si klade za cíl založení malého call centra, jehož cílem je navýšit zaměstnanost u daných cílových skupin a dopomoci tak k upevnění jejich pozice na trhu. Předmětnými cílovými skupinami jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby po (ve) výkonu trestu. Zaměstnáním pracovníků z výše ...
Více


Založení a provoz komunitního centra Sami sobě, neb jako doma

Předmětem projektu „Založení a provoz komunitního centra Sami sobě, neb jako doma“ je vybudování a provoz komunitního centra v Praze. ...
Více


Komunitní centrum Sluneční dům

Činnost „Komunitního centra Sluneční dům“ se zaměří jak na osoby se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných a rovněž tak na osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, včetně obyvatel městské části Praha 14 – Dolní Počernice. ...
Více


Rozvoj sociálního podnikání v Mango Celer s.r.o.

Obsahem projektu „Rozvoj sociálního podnikání v Mango Celer s.r.o.“ je založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit se zaměřením na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných. ...
Více


Centrum demokratického vzdělávání

Projekt „Centrum demokratického vzdělávání“ se ve svém důsledku zaměřuje na posilování sociální soudržnosti a to především na úrovni místní komunity. ...
Více


Komunitní centrum a zahrada RESTO

Projekt s názvem „Komunitní centrum a zahrada RESTO „ spočívá ve vytvoření Komunitního centra a zahrady (KCaZ) RESTO, které ve svém důsledku umožní funkční propojení služeb pro osoby v/po výkonu trestu a jejich rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, se současným vytvořením místa pro setkávání s širší komunitou obyvatel daného ...
Více