Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb) – linka 140

Projekt „Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb)- linka 140“ spočívá v nákupu plně bezemisních trolejbusů, které na lince 140 nahradí stávající zastaralé naftové kloubové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k ...
Více


Pořízení 14 ks standardních elektrobusů

Projekt „Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) – elektrifikace linky 154“ spočívá v nákupu plně bezemisních elektrobusů, které na lince 154 nahradí stávající zastaralé naftové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k ...
Více


Preference B

Cílem projektu je realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách. Změna dopravního režimu ve všech osmi lokalitách přispěje ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy, zvýšení srozumitelnosti a tím respektovanosti dopravního režimu (zejména VJP pro preferenci MHD, ale i ochrana pěších na přechodech pro ...
Více


Strakonická – rozšíření

Předmětem projektu je změna organizace provozu v ulici Strakonická ve směru do centra (v úseku zastávka Dostihová – Barrandovský most). V rámci této úpravy se jedná o rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, a to s cílem preference autobusů veřejné dopravy. Díky realizaci projektu dojde k optimalizaci stávajících preferenčních opatření ...
Více


SOŠ Jarov – stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9

Předmětem projektu je objekt Střední odborné školy Jarov, který se nachází v areálu botanické zahrady školy na adrese Pod Táborem 141/6. Jedná se o objekt vazárny květin, sloužící studentům především k pracovní činnosti v době výuky. Záměrem je přeměnit dosavadní energeticky náročnou budovu na budovu s téměř nulovou spotřebou vybavenou ...
Více


Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor

Projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor“ spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt ...
Více


Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně

Cílem projektu „Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně“ je udržitelná mobilita a energetické úspory, Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy. V rámci realizace projektu dojde k: samotné realizaci (stavební práce) P+R s celkovou kapacitou 240 park. míst (z toho 13 pro VZP, 4 pro elektromobily), úspor emisí; CO2 135,5 ...
Více


Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou

Realizací projektu dojde k renovaci objektu SŠ-COPTH Českobrodská 362/32a na inteligentní budovu. Objekt bude nejen nově architektonicky uspořádán, řešen bezbariérově, ale bude i vybaven nejlepšími dostupnými technologiemi týkající se snižování energetické náročnosti a technologiemi využívající OZE k vlastní výrobě elektrické energie. Zavedením energetického managementu dojde k optimálnímu využívání energie, úsporám ...
Více


Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C – trasa I.C – etapa II.

Projekt Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C – trasa I.C – etapa II., spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání za moderní, energeticky efektivní. Projekt bude realizován v úseku stanic metra Vyšehrad – Kačerov na trase ...
Více


Výstavba P+R Černý Most

Cílem navrženého projektu je zvýšit atraktivitu užívání městské veřejné dopravy prostřednictvím realizace záchytného parkoviště systému P+R (park & ride) v blízkosti konečné stanice metra B – stanice Černý Most. Realizované parkoviště bude provozováno ve vazbě na následné použití PID. Realizace projektu přispěje k rozšíření kapacity parkovacích míst systému P+R v ...
Více


Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Palmovka, východ: 311, 312 a 313

Cílem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha- pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. ...
Více


Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C – trasa I.C

Cílem celého projektu je energetická úspora dosažená modernizací hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C-trasa I.C. Díky modernizaci stávajících zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání vznikne úspora elektrické energie. ...
Více


Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Smíchovské nádraží

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. ...
Více


Modernizace osvětlení stanice metra Jinonice

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. ...
Více


Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Můstek A

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. ...
Více


Modernizace osvětlení stanice metra Skalka

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. ...
Více


Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Dejvická

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. ...
Více


Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy

Záměrem projektu je pořízení nových svítidel a jejich instalace do soustavy veřejného osvětlení městské silniční dopravy v majetku Hlavního města Prahy (HMP) s cílem snížení energetické náročnosti. ...
Více


Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Náměstí Republiky

Projekt „Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Náměstí Republiky“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky zastaralých a energeticky náročných vzduchotechnických zařízení za moderní. ...
Více


Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu

Významných úspor energie ve Strahovském a Zlíchovském automobilovém tunelu bude dosaženo modernizací stávajícího systému osvětlení za světelná tělesa s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy pro řízení osvětlení. Součástí projektu je také modernizace stávajících trafostanic sloužících pro napájení technologií tunelů. ...
Více