Realizované projekty

Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Modernizace osvětlení tunelů NM – ZE

Projekt „Modernizace osvětlení tunelů NM – ZE“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení traťových tunelů na trase metra A v úseku Náměstí Míru – Flora za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu. Projekt bude realizován v traťových tunelech a navazujících částech stanic metra Náměstí ...
Více


Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad

Projekt spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady.Projekt bude realizován ve stanici metra Jiřího z Poděbrad na Praze 3. ...
Více


Modernizace osvětlení tunelů KC – HA

Projekt „Modernizace osvětlení tunelů KC – HA“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace zastaralého a energeticky vysoce náročného osvětlení traťových tunelů na trase metra C v úseku Kačerov – Háje za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu. Projekt bude realizován v traťových tunelech a navazujících částech stanic Kačerov, Roztyly, Chodov, ...
Více


Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí

Projekt „Modernizace PS ev. č. 274, 275, 276 a revitalizace vestibulu stanice Anděl/Na Knížecí“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady. Projekt bude realizován v jižní části stanice metra Anděl ...
Více


Modernizace stanice metra Opatov

Projekt „Modernizace stanice metra Opatov“ spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných zařízení – osvětlovací soustavy stanice a její vzduchotechniky za moderní energeticky efektivní osvětlovací soustavu a systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Projekt bude realizován ve stanici metra Opatov na lince C ...
Více


Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb) – linka 140

Projekt „Pořízení 15 ks bateriových trolejbusů typu Kloubový (Kb)- linka 140“ spočívá v nákupu plně bezemisních trolejbusů, které na lince 140 nahradí stávající zastaralé naftové kloubové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k ...
Více


Pořízení 14 ks standardních elektrobusů

Projekt „Pořízení 14 ks elektrobusů typu Standard (Sd) – elektrifikace linky 154“ spočívá v nákupu plně bezemisních elektrobusů, které na lince 154 nahradí stávající zastaralé naftové autobusy, čímž dojde k významnému snížení produkce hluku a emisí škodlivin z autobusů a k rozvoji nízkouhlíkové multimodální městské dopravy a tím i k ...
Více


Preference B

Cílem projektu je realizovat opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy na vybraných lokalitách. Změna dopravního režimu ve všech osmi lokalitách přispěje ke zvýšení rychlosti, plynulosti a spolehlivosti zejména veřejné dopravy, zvýšení srozumitelnosti a tím respektovanosti dopravního režimu (zejména VJP pro preferenci MHD, ale i ochrana pěších na přechodech pro ...
Více


Strakonická – rozšíření

Předmětem projektu je změna organizace provozu v ulici Strakonická ve směru do centra (v úseku zastávka Dostihová – Barrandovský most). V rámci této úpravy se jedná o rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh, a to s cílem preference autobusů veřejné dopravy. Díky realizaci projektu dojde k optimalizaci stávajících preferenčních opatření ...
Více


SOŠ Jarov – stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9

Předmětem projektu je objekt Střední odborné školy Jarov, který se nachází v areálu botanické zahrady školy na adrese Pod Táborem 141/6. Jedná se o objekt vazárny květin, sloužící studentům především k pracovní činnosti v době výuky. Záměrem je přeměnit dosavadní energeticky náročnou budovu na budovu s téměř nulovou spotřebou vybavenou ...
Více


Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor

Projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14- pilotní projekt energetických úspor“ spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt ...
Více


Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně

Cílem projektu „Vybudování záchytného parkoviště systému P+R v Radotíně“ je udržitelná mobilita a energetické úspory, Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy. V rámci realizace projektu dojde k: samotné realizaci (stavební práce) P+R s celkovou kapacitou 240 park. míst (z toho 13 pro VZP, 4 pro elektromobily), úspor emisí; CO2 135,5 ...
Více


Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská 362/32a na energeticky soběstačnou

Realizací projektu dojde k renovaci objektu SŠ-COPTH Českobrodská 362/32a na inteligentní budovu. Objekt bude nejen nově architektonicky uspořádán, řešen bezbariérově, ale bude i vybaven nejlepšími dostupnými technologiemi týkající se snižování energetické náročnosti a technologiemi využívající OZE k vlastní výrobě elektrické energie. Zavedením energetického managementu dojde k optimálnímu využívání energie, úsporám ...
Více


Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C – trasa I.C – etapa II.

Projekt Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C – trasa I.C – etapa II., spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace stávajících technicky zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání za moderní, energeticky efektivní. Projekt bude realizován v úseku stanic metra Vyšehrad – Kačerov na trase ...
Více


Výstavba P+R Černý Most

Prostředky z evropských fondů ulevily Praze od provozu. Díky nim vyrostl na Černém Mostě nový parkovací dům pro více než 880 aut, která by jinak mířila do centra. Méně aut ve městě znamená nižší emise z dopravy a víc místa pro lidi. Praha je tak zase o krok blíž k ...
Více


Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Palmovka, východ: 311, 312 a 313

Cílem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha- pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. ...
Více


Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C – trasa I.C

Cílem celého projektu je energetická úspora dosažená modernizací hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A,B,C-trasa I.C. Díky modernizaci stávajících zastaralých a energeticky náročných ventilátorů ve strojovnách hlavního větrání vznikne úspora elektrické energie. ...
Více


Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Smíchovské nádraží

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. ...
Více


Modernizace osvětlení stanice metra Jinonice

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. ...
Více


Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra – stanice Můstek A

Smyslem projektu je přispět k naplnění cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti energetických úspor v městských objektech a zvýšení efektivity energetických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. ...
Více