O programu

Evaluace

Závěrečná evaluace (v realizaci)

Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR – průběžná zpráva

Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR – vstupní zpráva

Případová studie č. 1 – Proof-of-concept

Případová studie č. 2 – FN Covid Praha

Případová studie č. 3 – Inteligentní budova

Případová studie č. 4 – P+ R

Případová studie č. 5 – Pořízení dopravního prostředku pro sociální službu

Případová studie č. 6 – Vznik/rozvoj azylového domu

Případová studie č. 7 – Rekonstrukce prostor a vybavení komunitního centra pro seniory

Případová studie č. 8 – Vznik a rozvoj sociálního podniku

Případová studie č. 9 – Podpora činnosti komunitního centra + Případová studie č. 9 – leták

Případová studie č. 10  – Navyšování kapacity školy

Případová studie č. 11 – Modernizace odborných učeben

Případová studie č. 12 – Tvorba akreditovaných kurzů

Případová studie č. 13 – Inkluzivní aktivity pro školu 

Případová studie č. 14 – Provoz dětské skupiny

Případová studie č. 15 – Dopad pandemie covid-19


Další evaluační výstupy

Evaluace aktivit se zaměřením na sociální podnikání a sociální bydlení – závěrečná zpráva (sociální bydlení)

Evaluace aktivit se zaměřením na sociální podnikání a sociální bydlení – abstrakty případových studií (sociální bydlení)

Evaluace aktivit se zaměřením na sociální podnikání a sociální bydlení – závěrečná zpráva (sociální podnikání)
Evaluace aktivit se zaměřením na sociální podnikání a sociální bydlení – abstrakty případových studií (sociální podnikání)

Evaluace aktivit se zaměřením na sociální podnikání a sociální bydlení – vstupní zpráva

Evaluace aktivit se zaměřením na podnikatelské inkubátory (SC 1.2 OP PPR) – závěrečná zpráva

Evaluace aktivit se zaměřením na podnikatelské inkubátory (SC 1.2 OP PPR) – vstupní zpráva

Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s OMJ (SC 4.2 OP PPR) – závěrečná zpráva, 2. etapa

Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s OMJ (SC 4.2 OP PPR) – závěrečná zpráva, 1. etapa

Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s OMJ (SC 4.2 OP PPR) – vstupní zpráva

Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů OP PPR – PO 4

Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů OP PPR – PO 2

Evaluace nastavení cílových hodnot vybraných indikátorů OP PPR – PO 3

Evaluace komunikační kampaně OP PPR – závěrečná zpráva

Evaluace komunikační kampaně OP PPR – třetí průběžná zpráva

Evaluace komunikační kampaně OP PPR – druhá průběžná zpráva

Evaluace komunikační kampaně OP PPR – první průběžná zpráva

Závěrečná zpráva druhé průběžné evaluace OP PPR

Vstupní zpráva druhé průběžné evaluace OP PPR

Závěrečná zpráva Stanovení vhodného výsledkového indikátoru pro SC 2.3

Vstupní zpráva Stanovení vhodného výsledkového indikátoru pro SC 2.3

První průběžná evaluace OP PPR – závěrečná zpráva k evaluačním úkolům 1, 2, 3, 4

Evaluace absorpční kapacity OP PPR – závěrečná zpráva

Evaluace absorpční kapacity OP PPR – příloha

Evaluační plán OP PPR

Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací OPPK – závěrečná zpráva

Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací OPPK – příloha č. 3

Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací OPPK – příloha č. 4

Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací OPPK – příloha č. 5

Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací OPPK – příloha č. 6


Archiv informací z minulých programů

Programové období:
2007-2013
OPPA
OPPK
2004-2006
JPD 3
JPD 2

Přehled čerpání z OP PPR


Čerpání OP PPR

Mapa projektůDokumenty