Aktuality

Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 46
10.11.2021
Dne 3. 11. 2021 byla u investiční výzvy č. 46 s alokací 279 mil. Kč ukončena první fáze hodnocení projektů – kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 50 v objemu 368,87 mil. Kč Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: ...
Více
46. výzva – schválení projektů v ZHMP
10.11.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 10. 2021 schválilo usnesením č. 30/5 poskytnutí podpory 5 projektům, které byly předloženy v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života.  Celková výše projektů činí 44,77 mil. Kč. V rámci této výzvy ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
15.10.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 10. 2021 schválilo usnesením č. 30/7 poskytnutí podpory 2 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektů činí 31,165 mil. Kč. V rámci této výzvy byly celkem ...
Více
Napsali o OP PPR ČR
4.10.2021
4. října 2021 Operační program Praha – pól růstu ČR už podpořil stovky prospěšných projektů. Podívejte se, kterých si ve svých aktuálních vydáních všímají média, zejména periodika jednotlivých městských částí. Projekty OP PPR: Mateřská školka Kolovraty Kolovratský zpravodaj se ve svém aktuálním vydání zaměřilna přípravy otevření nového pavilonu zdejší mateřské ...
Více
Křížovka v bulletinu Zprávy z pólu – Podzim 2021
15.9.2021
Aktualizace 11. 11. 2021 Správná odpověď na tajenku křížovky z titulu Zprávy z pólu, podzim 2021 je: Škodův palác Cenu za správně vyluštěnou tajenku získává: Lenka Nová Gratulujeme! Pravidla soutěže (křížovka o ceny) Soutěž s pražským Operačním programem Praha – pól růstu ČR (dále jen „soutěž“) vyhlašuje  Magistrát hlavního města ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, podzim 2021
15.9.2021
Právě vyšlo třetí letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – podzim 2021. Na jeho stránkách Vám opět předkládáme aktuální informace vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. I tentokrát Vás seznámíme se třemi úspěšnými projekty, které z tohoto programu získaly podporu. První z nich přispívá prostřednictvím interaktivních ...
Více
Praha získala prostředky k pokračování v realizaci vesmírného projektu STEPHANIE
15.9.2021
Hlavní město Praha, společně s dalšími sedmi mezinárodními partnery, bude i v roce 2022 pokračovat v aktivitách projektu STEPHANIE financovaného z programu Interreg Europe. Projekt je zaměřený na výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti podpory inovací s důrazem na podporu space technologií s cílem přispět k rozvoji a zefektivnění místních politických nástrojů (operačních ...
Více
Vyhlášení výzev č. 59 a č. 61
14.9.2021
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u výzvy č. 59 dne 18. 10. 2021 a u výzvy č. 61 dne 15. 11. 2021. Podrobné informace ...
Více
Rozhovor s primátorem Zdeňkem Hřibem
6.9.2021
Hájíme zdravý rozvoj Prahy, Brusel nás podporuje Když Zdeněk Hřib před dvěma a půl lety coby čerstvě zvolený pražský primátor zařadil do své agendy také evropské fondy, označil tento krok za výzvu. Ta největší výzva však přišla až o více než rok později v podobě pandemie covidu-19.  V závěru současného ...
Více
Střet zájmů při zadávání veřejných zakázek
20.8.2021
Řídicí orgán OP PPR upozorňuje příjemce na zákonnou povinnost týkající se zabránění střetu zájmů při zadávacích řízeních, výběrových řízeních a přímých nákupech. Dle § 4b zákona č. 159/2016 Sb., o střetu zájmů, platí, že: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) (tj. člen ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58
10.8.2021
K 09.08.2021 zveřejňujeme průběžné výsledky věcného hodnocení u projektů z 58. výzvy. Věcné hodnocení ještě není finálně ukončeno z důvodu běžících lhůt pro případné podání žádosti o přezkum. Průběžný stav ZDE ...
Více
Nové výstupy z evaluací
9.8.2021
Chodí do vaší školy děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Podporujete začínající startupy skrz podnikatelský inkubátor nebo jste začínající firma hledající podporu? Pokud jste na jednu z těchto otázek odpověděli ano, pak by Vám neměly ujít výsledky nejnovějších šetření v sekci evaluací. Zveřejněna byla závěrečná zpráva z první etapy evaluace aktivit se ...
Více
Navýšení alokace výzvy č. 33
6.8.2021
Na základě usnesení Rady hl. m Prahy č. 1794 ze 2. 8. 2021 došlo k navýšení alokace výzvy č. 33 Energetické úspory v městské veřejné dopravě z částky 280 000 000 Kč na částku 297 782 000 Kč. ...
Více
SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“
23.7.2021
Soutěž vyhlášená na FB profilu Praha.eu Aktualizace 29. 7. 2021 Praha díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) čerpá v programovém období 2014 – 2020 peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 201 590 104 EUR. Finanční podpora je soustředěna do několika oblastí, mimo jiné také ...
Více
Napsali o OP PPR
21.7.2021
21. července 2021 O projektech podpořených z pražského operačního programu průběžně informují i periodika jednotlivých městských částí a další média. Jejich prostřednictvím nabízíme pohled na to, jak se některé z projektů rodily, jak fungují a co dané oblasti a jejím obyvatelů přinesly.  Projekty OP PPR: Parkovací dům na Černém mostě ...
Více
Nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.7
14.7.2021
Řídicí orgán OP PPR upozorňuje žadatele a příjemce na vydání nové verze Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.7 která je účinná od 13. 7. 2021. Dokument je k dispozici na stránce https://www.penizeproprahu.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/   ...
Více
Online dostupné prezentace pro příjemce ze 46. výzvy
25.6.2021
Řídící orgán připravil pro příjemce ze 46. výzvy Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení prezentace k úspěšné realizaci projektu. V případě dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky uvedené v jednotlivých prezentacích, které jsou dostupné ZDE ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 46
24.6.2021
Dne 23. 6. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Do této výzvy bylo předloženo celkem 52 žádostí o podporu v objemu 374,26 mil. Kč: Skupina aktivit A: 24 projektů s celkovými způsobilými náklady 138,52 mil. Kč (alokace na aktivitu: 90 mil. Kč) Skupina aktivit B: 19 projektů ...
Více
46. výzva – schválení projektů v ZHMP
22.6.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 6 2021 schválilo usnesením č. 28/13 poskytnutí podpory dalším 2 projektům předložených v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci tohoto usnesení byly k realizaci doporučeny projekty s celkovými způsobilými výdaji 16,2 mil. Kč. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
18.6.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 6. 2021 schválilo usnesením č. 28/14 poskytnutí podpory 2 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektů činí 77,188 mil. Kč. V rámci této výzvy byly celkem ...
Více

Videa