Aktuality

60. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.12.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 16. 12. 2021 schválilo usnesením č. 32/52 poskytnutí podpory 1 projektu, který byl předložen v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektu činí 19,978 mil. Kč. V rámci této výzvy bylo celkem ...
Více
Pražské operační programy zásadně přispěly k modernizaci veřejné dopravy
15.12.2021
15. prosince 2021 Bezpečnou, rychlou, spolehlivou, pohodlnou, ekologickou a cenově dostupnou – takovou veřejnou dopravu by si jistě přál každý obyvatel velkoměsta. V Praze pomáhají blížit se k ideálnímu stavu i prostředky vyčleněné z operačních programů, které hlavní město realizovalo od vstupu České republiky do Evropské unie. Protože zdejší dopravce ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, zima 2021
15.12.2021
15. prosince 2021 Přečtěte si poslední letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – zima 2021. Na jeho stránkách vám opět předkládáme aktuální informace vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Kromě představení tří realizovaných projektů – nových eskalátorů ve stanici metra Anděl, unikátní biočipové technologie a ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 46
13.12.2021
Dne  8. 12. 2021 byla u projektů předložených ve výzvě č. 46 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 50 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 368 868 993,94 Kč. Minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení splnilo 44 žádostí ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
12.11.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 11. 11. 2021 schválilo usnesením č. 31/2 poskytnutí podpory 5 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektů činí 121,834 mil. Kč. V rámci této výzvy bylo celkem ...
Více
V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce
12.11.2021
V posledních měsících dochází k výraznému a přetrvávajícímu nárůstu cen stavebních prací a materiálů. Řídicí orgán proto upravil pravidla v rámci aktuální 61. výzvy a umožňuje nově žadatelům, aby při zpracovávání žádosti o podporu vytvořili v rozpočtu položku „rezerva na stavební práce“. K této položce se mohou vázat prostředky ve výši max. 15 % rozpočtu ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 46
10.11.2021
Dne 3. 11. 2021 byla u investiční výzvy č. 46 s alokací 279 mil. Kč ukončena první fáze hodnocení projektů – kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 50 v objemu 368,87 mil. Kč Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: ...
Více
46. výzva – schválení projektů v ZHMP
10.11.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 10. 2021 schválilo usnesením č. 30/5 poskytnutí podpory 5 projektům, které byly předloženy v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života.  Celková výše projektů činí 44,77 mil. Kč. V rámci této výzvy ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
15.10.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 10. 2021 schválilo usnesením č. 30/7 poskytnutí podpory 2 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektů činí 31,165 mil. Kč. V rámci této výzvy byly celkem ...
Více
Napsali o OP PPR ČR
4.10.2021
4. října 2021 Operační program Praha – pól růstu ČR už podpořil stovky prospěšných projektů. Podívejte se, kterých si ve svých aktuálních vydáních všímají média, zejména periodika jednotlivých městských částí. Projekty OP PPR: Mateřská školka Kolovraty Kolovratský zpravodaj se ve svém aktuálním vydání zaměřilna přípravy otevření nového pavilonu zdejší mateřské ...
Více
Křížovka v bulletinu Zprávy z pólu – Podzim 2021
15.9.2021
Aktualizace 11. 11. 2021 Správná odpověď na tajenku křížovky z titulu Zprávy z pólu, podzim 2021 je: Škodův palác Cenu za správně vyluštěnou tajenku získává: Lenka Nová Gratulujeme! Pravidla soutěže (křížovka o ceny) Soutěž s pražským Operačním programem Praha – pól růstu ČR (dále jen „soutěž“) vyhlašuje  Magistrát hlavního města ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, podzim 2021
15.9.2021
Právě vyšlo třetí letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – podzim 2021. Na jeho stránkách Vám opět předkládáme aktuální informace vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. I tentokrát Vás seznámíme se třemi úspěšnými projekty, které z tohoto programu získaly podporu. První z nich přispívá prostřednictvím interaktivních ...
Více
Praha získala prostředky k pokračování v realizaci vesmírného projektu STEPHANIE
15.9.2021
Hlavní město Praha, společně s dalšími sedmi mezinárodními partnery, bude i v roce 2022 pokračovat v aktivitách projektu STEPHANIE financovaného z programu Interreg Europe. Projekt je zaměřený na výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti podpory inovací s důrazem na podporu space technologií s cílem přispět k rozvoji a zefektivnění místních politických nástrojů (operačních ...
Více
Vyhlášení výzev č. 59 a č. 61
14.9.2021
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u výzvy č. 59 dne 18. 10. 2021 a u výzvy č. 61 dne 15. 11. 2021. Podrobné informace ...
Více
Rozhovor s primátorem Zdeňkem Hřibem
6.9.2021
Hájíme zdravý rozvoj Prahy, Brusel nás podporuje Když Zdeněk Hřib před dvěma a půl lety coby čerstvě zvolený pražský primátor zařadil do své agendy také evropské fondy, označil tento krok za výzvu. Ta největší výzva však přišla až o více než rok později v podobě pandemie covidu-19.  V závěru současného ...
Více
Střet zájmů při zadávání veřejných zakázek
20.8.2021
20. srpna 2021 Řídicí orgán OP PPR upozorňuje příjemce na zákonnou povinnost týkající se zabránění střetu zájmů při zadávacích řízeních, výběrových řízeních a přímých nákupech. Dle § 4b zákona č. 159/2016 Sb., o střetu zájmů, platí, že: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58
10.8.2021
K 09.08.2021 zveřejňujeme průběžné výsledky věcného hodnocení u projektů z 58. výzvy. Věcné hodnocení ještě není finálně ukončeno z důvodu běžících lhůt pro případné podání žádosti o přezkum. Průběžný stav ZDE ...
Více
Nové výstupy z evaluací
9.8.2021
Chodí do vaší školy děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Podporujete začínající startupy skrz podnikatelský inkubátor nebo jste začínající firma hledající podporu? Pokud jste na jednu z těchto otázek odpověděli ano, pak by Vám neměly ujít výsledky nejnovějších šetření v sekci evaluací. Zveřejněna byla závěrečná zpráva z první etapy evaluace aktivit se ...
Více
Navýšení alokace výzvy č. 33
6.8.2021
Na základě usnesení Rady hl. m Prahy č. 1794 ze 2. 8. 2021 došlo k navýšení alokace výzvy č. 33 Energetické úspory v městské veřejné dopravě z částky 280 000 000 Kč na částku 297 782 000 Kč. ...
Více
SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“
23.7.2021
Soutěž vyhlášená na FB profilu Praha.eu Aktualizace 29. 7. 2021 Praha díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) čerpá v programovém období 2014 – 2020 peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 201 590 104 EUR. Finanční podpora je soustředěna do několika oblastí, mimo jiné také ...
Více

Videa