Aktuality

Seminář pro příjemce 58. výzvy
16.5.2022
16. května 2022 Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 58 – Rozvoj vzdělávání v Praze II. Seminář se bude konat dne 14. června 2022, dopoledne od 9:00 do 12:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je ...
Více
Výstava realizovaných projektů OP PPR v Nové radnici
6.5.2022
6. května 2022 Máte naplánovánu cestu do centra Prahy, nebo vás dokonce čeká nějaké vyřizování v Nové radnici? Pokud ano, byla by škoda nechat si ujít výstavu, kterou jsme pro vás připravili v přízemí budovy. Až do konce června se zde můžete seznámit s vybranými projekty, realizovanými s podporou z ...
Více
Nové výstupy z evaluací
27.4.2022
27. dubna 2022 Zajímá vás, jaký je dopad projektů z OP PPR na osoby se znevýhodněním nebo na lidi ohrožené bezdomovectvím? Chcete se dozvědět, jak je Operační program Praha – pól růstu ČR vnímaný Pražany? Pak se podívejte na nové výsledky v sekcí evaluací. (https://www.penizeproprahu.cz/evaluace/) Zveřejněna byla závěrečná zpráva z evaluace sociálního bydlení, ...
Více
Soutěž Adapterra Awards 2022 pro inovativní projekty
30.3.2022
30. března 2022 Hledáme inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Vytváříme unikátní databázi nejlepších příkladů adaptačních opatření, ve které najde inspiraci domácí kutil i odborník. Hlavní město Praha se i letos zapojilo do celostátní soutěže Adapterra Awards, která oceňujerealizované adaptační projekty pomáhající přizpůsobit města, domy i krajinu ...
Více
Podcasty Peníze pro Prahu
24.3.2022
24. března 2022 Jak prostředky z operačního programu pomáhají Praze a Pražanům?V podcastu Peníze pro Prahu postupně představíme některé projekty, které mohly vzniknout díky evropským financím z Operačního programu Praha – pól růstu České republiky. Podcasty Peníze pro Prahu jsou dostupné na Spotify Jednotlivé epizody: Pomáháme dobrý nápadům růst Na ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, jaro 2022
15.3.2022
15. března 2022 Vážení přátelé,  přinášíme vám první letošní vydání bulletinu Zprávy z pólu. V jeho úvodu najdete základní informace o stavu Operačního programu Praha – pól růstu ČR a o posledních dvou výzvách, do nichž lze podávat žádosti o podporu. Pozveme vás také do Škodova paláce na výstavu úspěšných projektů podpořených ...
Více
Finální stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 48
14.3.2022
14. března 2022 Dne 14.03.2022 byla u projektů předložených ve výzvě č. 48 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení“. V této fázi bylo posuzováno celkem 125 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 226,75 mil. Kč. Z důvodu nedočerpání alokace určené na skupiny aktivit B a C byly nedočerpané finanční prostředky ...
Více
46. výzva – schválení projektů v ZHMP
25.2.2022
25. února 2022 Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. 2. 2022 schválilo usnesením č. 34/16 poskytnutí podpory 3 projektům, které byly předloženy v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života. Celková výše projektů činí 15,05 mil. Kč. Jedná se ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev 2020
22.2.2022
22. února 2022 Došlo k úpravě harmonogramu výzev pro rok 2020, ve verzi č. 7, platné od 21. 2. 2022, byla provedena následující změna: Výzva č. 46 (PO3) navýšení alokace výzvy z 279 mil. Kč na 322,35 mil Kč – s tím spojená změna příspěvků Unie a národního spolufinancování Aktuální harmonogram ...
Více
Změny v IS ESF14+
7.2.2022
7. února 2022 ŘO OP PPR upozorňuje příjemce projektů, že v souvislosti s rozvojem technického nastavení systému IS ESF14+  dochází ke zjednodušení při zadávání údajů o podpořených osobách.   Nová, užitečná funkce se týká možnosti hromadného vyplnění data ukončení účasti podpořené osoby v projektu. Datum ukončení účasti v projektu (tj. datum výstupu z ...
Více
Finanční limity u veřejných zakázek se zvýšily
27.1.2022
26. ledna 2022 Vládní nařízení, platné od letošního 1. ledna, posunulo směrem vzhůru finanční hranice mezi podlimitní a nadlimitní veřejnou zakázkou dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zakázky malého rozsahu zůstávají beze změn. Řídicí orgán pražského operačního programu upozorňuje zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., ...
Více
46. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.12.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 16. 12. 2021 schválilo usnesením č. 32/51 poskytnutí podpory 11 projektům, které byly předloženy v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života.  Celková výše projektů činí 73,6 mil. Kč. V rámci této výzvy ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.12.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 16. 12. 2021 schválilo usnesením č. 32/52 poskytnutí podpory 1 projektu, který byl předložen v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektu činí 19,978 mil. Kč. V rámci této výzvy bylo celkem ...
Více
Pražské operační programy zásadně přispěly k modernizaci veřejné dopravy
15.12.2021
15. prosince 2021 Bezpečnou, rychlou, spolehlivou, pohodlnou, ekologickou a cenově dostupnou – takovou veřejnou dopravu by si jistě přál každý obyvatel velkoměsta. V Praze pomáhají blížit se k ideálnímu stavu i prostředky vyčleněné z operačních programů, které hlavní město realizovalo od vstupu České republiky do Evropské unie. Protože zdejší dopravce ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, zima 2021
15.12.2021
15. prosince 2021 Přečtěte si poslední letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – zima 2021. Na jeho stránkách vám opět předkládáme aktuální informace vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Kromě představení tří realizovaných projektů – nových eskalátorů ve stanici metra Anděl, unikátní biočipové technologie a ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 46
13.12.2021
Dne  8. 12. 2021 byla u projektů předložených ve výzvě č. 46 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 50 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 368 868 993,94 Kč. Minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení splnilo 44 žádostí ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
12.11.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 11. 11. 2021 schválilo usnesením č. 31/2 poskytnutí podpory 5 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektů činí 121,834 mil. Kč. V rámci této výzvy bylo celkem ...
Více
V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce
12.11.2021
V posledních měsících dochází k výraznému a přetrvávajícímu nárůstu cen stavebních prací a materiálů. Řídicí orgán proto upravil pravidla v rámci aktuální 61. výzvy a umožňuje nově žadatelům, aby při zpracovávání žádosti o podporu vytvořili v rozpočtu položku „rezerva na stavební práce“. K této položce se mohou vázat prostředky ve výši max. 15 % rozpočtu ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 46
10.11.2021
Dne 3. 11. 2021 byla u investiční výzvy č. 46 s alokací 279 mil. Kč ukončena první fáze hodnocení projektů – kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 50 v objemu 368,87 mil. Kč Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: ...
Více
46. výzva – schválení projektů v ZHMP
10.11.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 10. 2021 schválilo usnesením č. 30/5 poskytnutí podpory 5 projektům, které byly předloženy v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života.  Celková výše projektů činí 44,77 mil. Kč. V rámci této výzvy ...
Více

Videa