Aktuality

Výzva č. 54 – prodloužení ukončení příjmu žádostí
23.6.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 22. 6. 2020 revokaci výzvy č. 54. Tato revize nabývá účinnosti od 22. 6. 2020. Obsahem revokace bylo prodloužení ukončení příjmu žádostí z původního 26. 6. 2020 na 31. 8. 2020 a dále byla upřesněna informace o realizaci povinných aktivit, viz kapitola 4.1 textu výzvy ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 47
22.6.2020
Dne 18. 6. 2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 47 Podpora komunitního života. Do této výzvy bylo předloženo 128 žádostí o podporu v objemu 493 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání ...
Více
Aktualizace Obvyklých platů a mezd
19.6.2020
Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dnešním dnem vstupuje v platnost nová verze dokumentu Obvyklé platy a mzdy. Dokument naleznete na tomto odkaze. ...
Více
Seminář pro příjemce 49. výzvy
19.6.2020
Odbor evropských fondů MHMP připravil dva semináře pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Oba dva semináře se budou konat 29. června 2020, první seminář od 9:00 do 12:00 a druhý seminář od 13:00 do 16:00 ve Škodově ...
Více
Nefunkční web
19.6.2020
Funkčnost webu penizeproprahu.cz je v současné době omezena, pracujeme na nápravě a děkujeme za pochopení. ...
Více
55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí
19.6.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 1. 6. 2020 revokaci 55. výzvy. Obsahem revokace byla změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu. Ukončení příjmu žádostí v rámci 55. výzvy je nyní nastaveno na 24. 6. 2020. ...
Více
Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV
19.5.2020
Vzhledem k délce platnosti vládních opatření ve vztahu ke stále trvající výjimečné situaci týkající se koronavirové nákazy a tudíž uzavření některých veřejných úřadů, jejichž stanoviska jsou nezbytná pro doložení vybraných příloh žádosti o podporu, bude datum ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvy č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování ...
Více
Revokace výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II
21.4.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 20. 4. 2020 revokaci výzvy č. 54. Tato revize nabývá účinnosti od 20. 4. 2020. Obsahem revokace byla změna ve formě financování, a to – z původního vyplácení 1. zálohové platby ve výši 60 % a 2. zálohové platby ve výši 40 % na: poskytnutí ...
Více
Vydán metodický dopis, který v souvislosti s koronavirem upravuje některá pravidla a povinnosti v rámci OP PPR
15.4.2020
Dne 15. 4. 2020 došlo k vydání metodického dopisu č. 2/2020 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR. Obsahem metodického dopisu je úprava některých pravidel a povinností v souvislosti s koronavirem, resp. šířením onemocnění COVID-19 a navazujícími opatřeními. Hlavními změnami jsou: ·         možnost pozastavit lhůtu pro zahájení projektu (6 měsíců od schválení), a ...
Více
Revokace výzvy č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a výzvy č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II
9.4.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 4. 2020 revokaci výzvy č. 36 a výzvy č. 37. Tyto revize nabývají účinnosti od 6. 4. 2020. Obsahem revokace bylo navýšení alokace, díky které budou podpořeny projekty, které byly zařazeny do zásobníku náhradních projektů. S tím souvisí i úprava nejzazšího data pro ukončení fyzické ...
Více
55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí
6.4.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 4. 2020 revokaci 55. výzvy. Obsahem revokace byla změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu, který byl původně stanoven na den státního svátku. Ukončení příjmu žádostí v rámci 55. výzvy je nyní nastaveno na 3. 6. 2020. ...
Více
Aktualizace informací pro žadatele a příjemce ohledně dopadu koronaviru
1.4.2020
Registrujeme množící se dotazy žadatelů a příjemců, jak s ohledem na současnou situaci s pandemií koronaviru realizovat projekty podpořené z OP PPR a dodržet platná pravidla a povinnosti.  Za řídicí orgán OP se snažíme v mezích daných pravidel o maximálně vstřícný přístup a podporujeme dokončení realizace probíhajících projektů. Počítáme s tím, že ...
Více
38. výzva – schválení projektů v ZHMP
25.3.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí podpory 3 posledním projektům předložených v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť“. Celková výše projektů činí 9,28 mil. Kč. Již 11 projektů s celkovými způsobilými náklady 38,55 mil. ...
Více
Informace pro příjemce ke koronavirové situaci
25.3.2020
Jako Řídicí orgán OP PPR jsme si vědomi, že mnoha příjemcům v souvislosti s opatřeními Vlády v rámci boje s novým koronavirem vznikají problémy, nezpůsobilé výdaje či zpoždění v realizaci, která nebyla zaviněna samotnými příjemci. V současné době probíhají jednání s Evropskou komisí, která vede Ministerstvo pro místní rozvoj, jak ...
Více
Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020
24.3.2020
K 29. 6. 2020 bylo do výzvy č. 46 zatím podáno 18 žádostí o podporu v celkové výši 151,07 mil. Kč, z toho: Aktivita A – 1 žádost o podporu za 9,99 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 78 mil. Kč – zbývá 68, 01 mil. Kč) Aktivita B – ...
Více
42. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.3.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí podpory 17 projektům předložených v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II“. Celková výše projektů činí 62,41 mil. Kč. USNESENÍ ZHMP: ZDE ...
Více
51. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.3.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí podpory  47 projektům předložených v rámci 51. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Rozvoj vzdělávání v Praze I“. Celková výše projektů činí 278,76 mil. Kč. USNESENÍ ZHMP: ZDE ...
Více
FINERPOL končí po 4 letech úspěšné realizace
19.3.2020
Mezinárodní projekt FINERPOL končí po 4 letech úspěšné realizace Mezinárodní projekt FINERPOL, realizovaný v rámci programu Interreg Europe, jehož cílem byla podpora nových nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na vytváření finančních nástrojů v oblasti energetických úspor a energeticky efektivních opatření, končí k 31. 3. 2020.  Hlavní město Praha nasbíralo během úspěšné ...
Více
Zrušení semináře ke zpracování Cost benefit analýzy
16.3.2020
Vážení žadatelé, vzhledem k aktuální situaci týkající se rozšíření koronaviru jsme bohužel nuceni v rámci preventivního opatření zrušit seminář plánovaný na 31. 3. 2020 – Seminář pro žadatele ke zpracování CBA od 13:00. Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme. Jelikož nelze situaci týkající se koronaviru předvídat, neplánujeme v současné době žádný náhradní seminář. Prezentace z uvedeného ...
Více
Zrušení seminářů pro žadatele k výzvám č. 46 a 47 (PO3)
12.3.2020
Vážení žadatelé, vzhledem k aktuální situaci týkající se rozšíření koronaviru jsme bohužel nuceni v rámci  opatření zrušit všechny plánované semináře v PO3 – Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 46 od 9:00 (17.3.2020), Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 47 od 13:00 (17.3.2020) a od 9:00 (1.4.2020). Za vzniklé ...
Více

Videa