Aktuality

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 15. 2. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   
Vyhlášení výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II
7.3.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 3. 2018 vyhlášení výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 9. 4. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 7. 3. 2018 do 17. 1. 2019. Podrobné informace o výzvě, včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 5. 3. 2018)
5.3.2018
K 5. 3. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 0 Počet žádostí o podporu v ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 5. 3. 2018)
5.3.2018
K 5. 3. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 47 projektů v celkové výši 38 597 817 Kč, což činí 10,4 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 12 v objemu 12 777 631 Kč Počet žádostí ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 21. 2. 2018)
21.2.2018
K 21. 2. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet ...
Více
37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč
20.2.2018
Pro projekty ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, které nemají povinnost zpracovávat CBA v MS2014+ (projekty s celkovými způsobilými výdaji pod 5 mil. Kč) byla připravena Pomůcka pro zpracování finanční analýzy, která je součástí Studie proveditelnosti (kapitola 8).   Pomůcku naleznete na webových stránkách výzvy: https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-37-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol-ii/ ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 32. výzvě
19.2.2018
Dne 14. 2. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Do této výzvy bylo předloženo 20 žádostí o podporu v objemu 434,9 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily ...
Více
Nové pokyny pro žádost o platbu
14.2.2018
Na stránce Pro příjemce – Dokumenty – Pokyny k ZoR a ZoP byly zveřejněny nové pokyny pro příjemce k vyplnění žádosti o platbu v IS KP. Nová verze je platná od 7. 2. 2018. ...
Více
Nová Karta účastníka od 12. 2. 2018
7.2.2018
Od 12. 2. bude v platnosti nová verze Karty účastníka (Metodického listu podpořené osoby), kterou naleznete ke stažení na stránce https://www.penizeproprahu.cz/indikatory/ Pro období 12. 2. – 25. 2. 2018 je naplánováno tzv. přechodné období, kdy bude IS ESF přijímat i staré verze formulářů v pdf verzi. Od 26. 2. 2018 bude ...
Více
Seminář: Metodika kalkulace vyrovnávací platby SGEI – termín 16. 2. 2018
1.2.2018
Seminář je určen příjemcům a žadatelům, kteří realizují nebo připravují projekty sociálního bydlení, na které se bude vztahovat veřejná podpora v režimu SGEI. K dispozici je vzor formuláře pro kalkulaci vyrovnávací platby. Doporučujeme jeho vyplnění již před konáním semináře, abyste měli možnost přímo na semináři konzultovat konkrétní dotazy/problémy, které jsou spojeny s výpočtem ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 41
25.1.2018
Dne 24. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Do této výzvy bylo předloženo 11 žádostí o podporu v objemu 21,6 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)
25.1.2018
K 24. 1. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)
25.1.2018
K 24. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 27 projektů v celkové výši 20 423 107 Kč, což činí 5,1 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 7 v objemu 4 635 035 Kč Počet žádostí o podporu ve ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
24.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1. 2018 vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 23. 2. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 24. 1. 2018 ...
Více
Revokace výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání (platná od 24. 1. 2018)
24.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 23. 1. 2018 revokaci výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Tato revize nabývá účinnosti od 24. 1. 2018. Změna textu výzvy č. 28 se týká upřesnění popisu aktivity „Interkulturní pracovník“ a doplnění nové aktivity v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: „Skupinové vzdělávání pedagogického sboru ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 34
24.1.2018
Dne 23. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Do této výzvy bylo předloženo 129 žádostí o podporu v objemu 591,67 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné ...
Více
Semináře pro příjemce v 21. výzvě
19.1.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil dva semináře pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 21 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní. Semináře se budou konat 22. a 28. února 2018 od 9:00 do 13:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na ...
Více
Seminář pro příjemce 23., 25. a 27. výzvy
18.1.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil společný seminář pro příjemce prioritní osy č. 3 a č. 4 ve výzvě č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze, č. 25 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť a č. 27 – Podpora sociálních služeb, komunitního života ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III
17.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1. 2018 vyhlášení výzvy č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 19. 2. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 17. 1. 2018 do ...
Více
Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20
9.1.2018
Dne 9. 1. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  131 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 354 305 595,68 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 98 žádostí o podporu s celkovými ...
Více
28. výzva – aktualizace informací
9.1.2018
K 9. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 25 projektů v celkové výši 19 202 497 Kč, což činí 4,8 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 25 v objemu ...
Více

Videa