Aktuality

Schválený projekt (42. výzva)
1.2.2019
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. ledna 2019 schválilo poskytnutí podpory druhému projektu předloženého v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. Celková výše projektu činí 3,93 mil. Kč, projekt je zaměřen na provoz dětské skupinky. Usnesení ZHMP: ZDE ...
Více
IV. Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37 – stav k 1. 2. 2019
1.2.2019
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 37 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v únoru 2019. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení. Na webových stránkách https://www.penizeproprahu.cz bude od 30. listopadu 2018 v sekci Aktuality průběžně ...
Více
Seminář pro příjemce 32. výzvy
29.1.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy 1 ve výzvě č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Seminář se bude konat 20. února 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových ...
Více
III. Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37 – stav k 25. 1. 2019
25.1.2019
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 37 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v lednu/únoru 2019. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení. Na webových stránkách https://www.penizeproprahu.cz bude od 30. listopadu 2018 v sekci Aktuality průběžně ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 38. výzvě
23.1.2019
Dne 23. 1. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Do této výzvy bylo předloženo celkem 22 žádostí o podporu v objemu 78 279 408,48 Kč (187 % alokace výzvy, jež je 42 mil. Kč). Jedná se o průběžnou výzvu, první podané projekty byly ...
Více
Revokace výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II (platná od 21. 1. 2019)
23.1.2019
Rada hl. m. Prahy schválila dne 21. 1. 2019 revokaci výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Tato revize nabývá účinnosti od 21. 1. 2019. Obsahem revokace byla úprava prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu. V rámci této výzvy byly doposud předloženy dvě žádosti o podporu. ...
Více
38. výzva – aktualizace informací (k 16. 1. 2019)
16.1.2019
K 16. 1. 2019 bylo do této výzvy zatím podáno 20 projektů v celkové výši 71,1 mil. Kč, což činí 169 % z celkové alokace výzvy (42 mil. Kč). V současné době je již alokace výzvy vyčerpána, nicméně stále průběžně probíhá formální a věcné hodnocení, v rámci kterých mohou být projekty vyřazeny a může se tak uvolnit alokace ...
Více
Seminář pro příjemce 35. a 38. výzvy
14.1.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil semináře pro příjemce prioritní osy č. 3 ve výzvě č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a výzvě č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Seminář se bude konat 8. února 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha ...
Více
Semináře pro příjemce 34. výzvy
14.1.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil semináře pro příjemce prioritní osy č. 3 ve výzvě č. 34 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Semináře se budou konat 30. ledna a 31. ledna 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v ...
Více
Seminář pro příjemce 28. výzvy
10.1.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil dva semináře pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání. Oba dva semináře se budou konat 6. února 2019, první seminář od 9:00 do 12:00 a druhý seminář od 13:00 do 16:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37 II. – stav k 10. 1. 2019
10.1.2019
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 37 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v lednu 2019. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení. Na webových stránkách https://www.penizeproprahu.cz bude od 30. listopadu 2018 v sekci Aktuality průběžně ...
Více
Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+
4.1.2019
Upozorňujeme příjemce na novou verzi Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, která je dostupná ZDE. Verze v režimu změn je pak k dispozici ZDE. Aktualizace reaguje na rozvoj systému IS ESF 2014+, ve kterém evidence probíhá. Zejména došlo k upřesnění, kdy může příjemce editovat datum výstupu z projektu u záznamů o ...
Více
36. výzva – průběžné výsledky věcného hodnocení
21.12.2018
V současné době ukončujeme věcné hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 36 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Věcné hodnocení není ukončeno u 2 projektů.   Tabulka s pořadím předložených projektů: ZDE První dva projekty byly již schváleny ZHMP 17. 5. 2018 a je u nich ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
5.12.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 4. 12. 2018 vyhlášení výzvy č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Výzva č. 49 navazuje na výzvu č. 28. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 7. 1. 2019. Konzultace projektových záměrů probíhají od 5. 12. 2018 do 19. 9. 2019. Podrobné informace ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37 I. – stav k 30. 11. 2018
30.11.2018
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 37 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v lednu 2019. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení. Na webových stránkách https://www.penizeproprahu.cz bude od 30. listopadu 2018 v sekci Aktuality průběžně ...
Více
Schválení harmonogramu výzev pro rok 2018
9.11.2018
Dne 5. 11. 2018 byl hlavní plánovací komisí operačního programu Praha – pól růstu ČR schválen harmonogram výzev na rok 2019. Kompletní harmonogram naleznou zájemci ZDE. ...
Více
Nový vzor plné moci
30.10.2018
Dovolujeme si upozornit žadatele na častou nepřesnost v dokládaných plných mocích. V rámci OP PPR předchází poskytnutí dotace uzavření Smlouvy o financování, nikoliv vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud žadatel uděluje plnou moc k zastupování v souvislosti s projektem včetně výčtu jednotlivých úkonů, na které se plná moc vztahuje, je potřeba formulovat tento výčet přesně. Plná ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 39. výzvě
18.10.2018
Dne 17. 10 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Do této výzvy bylo předloženo celkem 12 žádostí o podporu v objemu 976 065 412,71 Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené ...
Více
Posunutí vyhlášení výzvy č. 49 – Inkluze a multikulturní vzdělávání II (PO4)
17.10.2018
Termín vyhlášení výzvy č. 49 – Inkluze a multikulturní vzdělávání II v rámci Prioritní osy 4 byl z původně plánovaného 17. 10. 2018 přesunut na 5. 12. 2018. Aktualizovaný harmonogram pro rok 2018 s upřesněnými daty k vyhlášení výzvy č. 49 bude na našich webových stránkách zveřejněn 23. 10. 2018 v sekci Harmonogram výzev na rok 2018. ...
Více
Nabytí účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
10.10.2018
Dne 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto ustanovení musí veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavateli probíhat elektronicky. Týká se jen zakázek zadávaných v režimu ZZVZ. Tato povinnost dopadá i na řízení, která aktuálně probíhají. Tedy po datu ...
Více

Videa