Aktuality

Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3
22.6.2018
Dne 21. 6. 2018 vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, verze 4.3. Metodický dopis je publikován v sekci Dokumenty – Pravidla pro žadatele a příjemce jako Rozhodnutí č. 2/2018 k Pravidlům pro žadatele a ...
Více
Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+
15.6.2018
V současné době nastal problém s odesíláním depeší v ISKP14+, kdy se uživatelům ukazuje chybová hláška. Dodavatel pracuje na řešní situace. Do té doby postupujte při odesílání depeší dle pokynů v návodu, ke stažení ZDE ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 3. 8. 2018
12.6.2018
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 34 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v srpnu 2018, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v září 2018. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení, ...
Více
Ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 28
1.6.2018
Dne 31. 5. 2018 v 16:00 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání. Celkem bylo předloženo 209 projektů za 168,7 mil. Kč., což činí 42 % alokace výzvy. 123 projektů bude procházet formálním hodnocením. Podané žádosti dle typu školy: MŠ 97 sloučené MŠ a ...
Více
Účinnost GDPR
25.5.2018
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se s účinnosti od 25. 5. 2018 nahrazuje nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále ...
Více
Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3
25.5.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele prioritní osy č. 3 ve výzvě č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Seminář se bude konat 27. června 2018 od 9:00 do 12:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná zde. ...
Více
Schválené projekty ve 28. a 36. výzvě
21.5.2018
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. května 2018 schválilo poskytnutí podpory 42 projektům předložených v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inkluze a multikulturní vzdělávání“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k ...
Více
Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR – verze 4.3
4.5.2018
Byla vydána nová verze 4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, která je účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete v sekci Pro příjemce. V návaznosti na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce dochází také k vydání nových verzí Metodiky ...
Více
Avízo pro výzvu č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II
30.4.2018
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace. Výzva č. 45 bude vyhlášena 13. 9. 2018. Avízo pro výzvu č. 45 ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 34
19.4.2018
Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 129 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 591 672 384,97 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 124 žádostí o ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2018 (verze 2 platná od 9. 4. 2018)
9.4.2018
Dne 9. 4. 2018 došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2018, provedené změny v harmonogramu se týkají prioritní osy 2 a 4. Konkrétně došlo k následujícím změnám: U výzev č. 43, 44 a 45 došlo k posunutí data vyhlášení a ukončení příjmu žádostí o podporu. Výzvy č. 43 a ...
Více
Upřesnění vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ při tvorbě žádosti o podporu
4.4.2018
Vážení žadatelé, zasíláme Vám upřesnění k vyplnění datové položky (DP) „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ týkající se datové oblasti indikátorů v rámci žádosti o podporu.  Plnění této DP je nastaveno jako datum výchozí hodnoty příslušného indikátoru – žadatel / příjemce jej vybírá z kalendáře. Plnění je při podání žádosti o podporu povinné. ...
Více
Upozornění na zveřejnění česko-anglické verze Karty účastníka
4.4.2018
Vážení příjemci, dovolujeme si Vás upozornit, že na stránce https://www.penizeproprahu.cz/indikatory/ byla publikována česko-anglická verze Karty účastníka (pro podpořené osoby starší 18 let). Ta může být využita zejména v projektech, ve kterých podpořené osoby patří do skupiny migranti; lidé, kteří jsou původem cizinci; menšiny. Současně upozorňujeme, že od 12. 2. je v platnosti ...
Více
Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 29
4.4.2018
Dne 29. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Do této výzvy bylo předloženo 19 žádostí o podporu v objemu 949,7 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k ...
Více
Ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 37
3.4.2018
Dne 29. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Celkem bylo předloženo 208 žádostí o podporu v objemu 484 756 617,23 Kč. Předložené žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 35
23.3.2018
Dne 23. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Do této výzvy bylo předloženo 39 žádostí o podporu v objemu 535,18 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené ...
Více
Zprávy z pólu – jaro 2018
15.3.2018
Právě vyšlo první letošní číslo pravidelného bulletinu Operačního programu Praha – pól růstu ČR s názvem Zprávy z pólu – jaro 2018. V tomto čísle Vám nabízíme informace o tom, jak se nám daří čerpat prostředky vyčleněné na pražský operační program, kolik projektů se díky němu již realizuje a rovněž ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 15. 3. 2018)
15.3.2018
K 15. 3. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 50 projektů v celkové výši 41 847 526 Kč, což činí 10,5 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 11 v objemu 9 303 762 Kč Počet žádostí o ...
Více
Zaměstnanci Magistrátu již mají možnost přihlásit děti do dvou podnikových dětských skupin
13.3.2018
Provoz dvou dětských skupin MHMP byl v dubnu zahájen. Zaměstnanci, kteří si zvolili tento způsob každodenní péče o své děti v předškolním věku (již od 2 let), mají již od 24. 1. 2018 možnost podávat přihlášky. Dětské skupiny nabízejí rodičům celkovou kapacitu 24 míst. Místa mohou být využívána i pro děti s tzv. ...
Více
Kritérium hospodárnosti na konci realizace projektu
9.3.2018
Na základě zkušeností z auditních zjištění z předchozího programu OPPA a vzhledem k častým dotazům od příjemců a žádostí o změnu zasíláme upřesnění k nákupu zařízení a vybavení v OP PPR. V Pravidlech pro žadatele a příjemce, kap. 17.2.3. je uvedeno: „Obdobným poměrným způsobem se posuzuje hospodárnost výdaje na zařízení a vybavení, pokud není využíváno po ...
Více

Videa