Aktuality

Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 34
6.8.2018
Dne 3. 8. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  124 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 566 742 710,71 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 99 žádostí o podporu s celkovými ...
Více
Informace ke schválení revize č. 2 OP PPR
3.8.2018
Dne 24.7.2018 byla schválena od Evropské komise revize č. 2 OP PPR. Kompletní schválený dokument OP PPR je uložen v sekci „o programu“, dokumenty, záložka Operační program Praha – pól růstu ČR. Hlavní změny jsou zejména: 1) vytvoření nového specifického cíle 2.3 “ Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské dopravy v ...
Více
Upozornění: Seminář pro příjemce – výzva č. 20 (PO4) – termín 31. 7. 2018 byl ZRUŠEN
24.7.2018
Z důvodu nízkého zájmu je seminář pro příjemce 20. výzvy plánovaný na 31. 7. 2017 zrušen. Nadále je možné přihlásit se na seminář konaný tento týden ve středu 25. 7. 2018. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, ŘO plánuje konat další seminář pro příjemce 20. výzvy koncem srpna či začátkem září 2018. ...
Více
Prodloužení výzvy č. 30 Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie
20.7.2018
Rada hl. města Prahy schválila usnesením č. 1843 ze dne 17. července 2018 úpravu harmonogramu prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory ve smyslu prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 30, která se věnuje tzv. inteligentním budovám. Výzva je prodloužena o 2 měsíce, novým termínem je čtvrtek ...
Více
Semináře pro příjemce 20. výzvy
12.7.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil semináře pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Semináře se budou konat 25. července 2018 a 31. července 2018 od 9:00 do 13:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je ...
Více
Ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 36
29.6.2018
Dne 28. 6. 2018 v 16:00 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II. Celkem bylo předloženo 15 žádostí v objemu 261,07 mil. Kč (201 % alokace výzvy, jež je 130 mil. Kč). Jedná se o průběžnou výzvu, první ...
Více
Avízo k prodloužení výzvy č. 30 Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie
25.6.2018
Dne 19. června 2018 schválila Plánovací komise pro prioritní osu 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory Operačního programu Praha – pól růstu ČR prostřednictvím elektronického hlasování úpravu harmonogramu ve smyslu prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 30, která se věnuje tzv. inteligentním budovám. Výzvu navrhl ...
Více
Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3
22.6.2018
Dne 21. 6. 2018 vstoupil v účinnost Metodický dopis č. 2/2018 ředitele odboru evropských fondů k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, verze 4.3. Metodický dopis je publikován v sekci Dokumenty – Pravidla pro žadatele a příjemce jako Rozhodnutí č. 2/2018 k Pravidlům pro žadatele a ...
Více
Náhradní postup pro odesílání depeší v ISKP14+
15.6.2018
V současné době nastal problém s odesíláním depeší v ISKP14+, kdy se uživatelům ukazuje chybová hláška. Dodavatel pracuje na řešní situace. Do té doby postupujte při odesílání depeší dle pokynů v návodu, ke stažení ZDE ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 34 – stav k 3. 8. 2018
12.6.2018
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 34 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v srpnu 2018, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v září 2018. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení, ...
Více
Ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 28
1.6.2018
Dne 31. 5. 2018 v 16:00 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání. Celkem bylo předloženo 209 projektů za 168,7 mil. Kč., což činí 42 % alokace výzvy. 123 projektů bude procházet formálním hodnocením. Podané žádosti dle typu školy: MŠ 97 sloučené MŠ a ...
Více
Účinnost GDPR
25.5.2018
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se s účinnosti od 25. 5. 2018 nahrazuje nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále ...
Více
Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3
25.5.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele prioritní osy č. 3 ve výzvě č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. Seminář se bude konat 27. června 2018 od 9:00 do 12:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná zde. ...
Více
Schválené projekty ve 28. a 36. výzvě
21.5.2018
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. května 2018 schválilo poskytnutí podpory 42 projektům předložených v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inkluze a multikulturní vzdělávání“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k ...
Více
Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR – verze 4.3
4.5.2018
Byla vydána nová verze 4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, která je účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete v sekci Pro příjemce. V návaznosti na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce dochází také k vydání nových verzí Metodiky ...
Více
Avízo pro výzvu č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II
30.4.2018
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace. Výzva č. 45 bude vyhlášena 13. 9. 2018. Avízo pro výzvu č. 45 ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 34
19.4.2018
Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 129 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 591 672 384,97 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 124 žádostí o ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2018 (verze 2 platná od 9. 4. 2018)
9.4.2018
Dne 9. 4. 2018 došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2018, provedené změny v harmonogramu se týkají prioritní osy 2 a 4. Konkrétně došlo k následujícím změnám: U výzev č. 43, 44 a 45 došlo k posunutí data vyhlášení a ukončení příjmu žádostí o podporu. Výzvy č. 43 a ...
Více
Upřesnění vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ při tvorbě žádosti o podporu
4.4.2018
Vážení žadatelé, zasíláme Vám upřesnění k vyplnění datové položky (DP) „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ týkající se datové oblasti indikátorů v rámci žádosti o podporu.  Plnění této DP je nastaveno jako datum výchozí hodnoty příslušného indikátoru – žadatel / příjemce jej vybírá z kalendáře. Plnění je při podání žádosti o podporu povinné. ...
Více
Upozornění na zveřejnění česko-anglické verze Karty účastníka
4.4.2018
Vážení příjemci, dovolujeme si Vás upozornit, že na stránce https://www.penizeproprahu.cz/indikatory/ byla publikována česko-anglická verze Karty účastníka (pro podpořené osoby starší 18 let). Ta může být využita zejména v projektech, ve kterých podpořené osoby patří do skupiny migranti; lidé, kteří jsou původem cizinci; menšiny. Současně upozorňujeme, že od 12. 2. je v platnosti ...
Více

Videa