Aktuality

Ladronkafest přilákal do Břevnova tisíce návštěvníků
12.9.2017
Tisíce návštěvníků zaplnily břevnovskou pláň, zajímaly je evropské fondy. Více fotek a zajímavostí: zde ...
Více
Seminář pro žadatele k 32. výzvě – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III
11.9.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 32 seminář, který se bude konat 10. října 2017 od 9:00 do 11:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář bude možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Seminář pro žadatele k 41. výzvě – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání
6.9.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 41 seminář, který se bude konat 19. září 2017 od 13:00 do 16:30, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář bude možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III
6.9.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 5. září 2017 vyhlášení výzvy č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příjem žádostí bude zahájen dne 9. 10. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery ...
Více
1. 9. 2017 Praze se díky promyšleným investicím daří navyšovat kapacity mateřských i základních škol
1.9.2017
Díky dotaci z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR a pomoci ministerstva školství se slavnostně otevřela nová mateřské školu „U Stromu“. Vznikla kompletní rekonstrukcí bývalého sportovního centra na Ovčím hájku v Praze 13. V posledních letech nevyužívaná a chátrající budova se díky finanční podpoře hlavního města, využití dotace z Operačního programu Praha – Pól ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání
30.8.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 29. srpna 2017 vyhlášení výzvy č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příjem žádostí bude zahájen dne 2. 10. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 41 ZDE. ...
Více
29. 8. 2017 Pražský magistrát nabízí služby nezávislého ombudsmana pro oblast evropských fondů
29.8.2017
Nově a zcela bezplatně mohou žadatelé a příjemci v Operačním programu Praha – pól růstu ČR využít servisu, který zavádí pražský magistrát pro další vylepšení fungování tohoto dotačního programu. Novinka zajistí zejména nezávislé, ale také anonymní posouzení námitek, připomínek, stížností ze strany odborníka se zkušenostmi s přípravou a implementací projektů a s řízením ...
Více
Avízo pro výzvu č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
18.8.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace, výzva č. 35, která bude vyhlášena 20. 9. 2017, se může od parametrů uvedených v avízu odlišovat. Avízo pro výzvu č. 35 ...
Více
Avízo pro výzvu č. 34 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání
18.8.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace, výzva č. 34, která bude vyhlášena 20. 9. 2017, se může od parametrů uvedených v avízu odlišovat. Avízo pro výzvu č. 34 ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 23
14.8.2017
Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  14 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 541 905 530,37 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 13 žádostí o podporu ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 20
14.8.2017
Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 146 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 387 337 614,73 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 129 žádostí o podporu ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 21
11.8.2017
Dne 9. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 21 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 66 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 288 633 930,36 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 47 žádostí o podporu s celkovými ...
Více
Avízo pro výzvu č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání
8.8.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace, výzva č. 41, která bude vyhlášena 30. 8. 2017, se může od parametrů uvedených v avízu odlišovat. Avízo pro výzvu č. 41 ...
Více
Metodiky MMR k ZZVZ
4.8.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo a zveřejnilo na portálu o veřejných zakázkách a koncesích speciální metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Metodiky by měly představovat pro zadavatele (ale i dodavatele) věcný odborný návod k zadávání veřejných zakázek. V těchto dokumentech naleznou zájemci bližší informace zejména o postupech v zadávacích ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017
3.8.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 2 a 4. Prioritní osa 2 – aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise pro prioritní osu 2 dne 2. 8. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory, konkrétně: zrušení výzvy ...
Více
22. výzva – aktualizace informací
26.7.2017
K 26. 7. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 18 projektů v celkové výši 94 328 628 Kč, což činí 75 % z celkové alokace výzvy.   Aktuální stav (k 26. 7. 2017): Alokace výzvy č. 22: 125 mil. Kč Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP: 42 659 382 Kč Počet ...
Více
Dne 24.7.2017 nabylo účinnosti Rozhodnutí č. 7/2017 o udělení výjimky z Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR ve věci dokládání příloh ke zprávám o realizaci projektu
24.7.2017
Dne 24.7.2017 nabylo účinnosti Rozhodnutí č. 7/2017 o udělení výjimky z Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR ve věci dokládání příloh ke zprávám o realizaci projektu. ...
Více
Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.
17.7.2017
Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa. ...
Více
22. výzva – aktualizace informací
13.7.2017
Dne 15. 6. 2017 Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo financování dalších 3 projektů ve výši 14 243 424 Kč, předložených do průběžné výzvy č. 22. K 13. 7. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 18 projektů v celkové výši 94 328 628 Kč, což činí 75 % z celkové alokace výzvy.   ...
Více
Výzva č. 23 – ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů
13.7.2017
Dne 12. 7. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 16 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 648 132 759,37 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 15 žádostí o ...
Více

Videa