Aktuality

Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017
5.10.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 1, 2 a 4. Prioritní osa 1 – Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, konkrétně: Výzva č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III, vyhlášení ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 4. 10. 2017
4.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 27
27.9.2017
Dne 18. 9. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 27 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  14 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 164 821 018,98 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 10 žádostí o podporu ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 25
27.9.2017
Dne 18. 9. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 25 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  8 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 27 696 117,50 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 7 žádostí o podporu ...
Více
Výzva pro nové finanční hodnotitele
21.9.2017
Od 2. 10. 2017 do 6. 11. 2017 bude otevřena výzva na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr pro finančně – ekonomickou část věcného hodnocení, více v sekci Pro hodnotitele. ...
Více
Vyhlášení výzev č. 34 a č. 35
20.9.2017
Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzev č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u obou výzev 23. 10. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 34 ZDE a v textu výzvy č. 35 ZDE. ...
Více
Soutěž s evropskými fondy
20.9.2017
Soutěžte s Operačním programem Praha – pól růstu ČR (OP PPR) o zajímavé ceny. Stačí od 11. září poslouchat vybraná rádia, která vysílají na okruhu hlavního města Prahy a středních Čech. Samotná soutěž začíná 9. 10. na HitrádiuCity. Více info v sekci PRO MÉDIA.  ...
Více
41. výzva – důležité upozornění
19.9.2017
Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu 4. Věcné zaměření v rámci výzvy č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání, která byla vyhlášená 30. 8. 2017. Upozornění se týká zapojení partnera do projektu a možnosti situace, kdy dojde k rozporu s principy partnerství dle Pravidel pro žadatele a ...
Více
22. výzva – aktualizace informací
15.9.2017
K 15. 9. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 19 projektů v celkové výši 97 423 620 Kč, což činí 78 % z celkové alokace výzvy. Aktuální stav (k 15. 9. 2017): Alokace výzvy č. 22: 125 mil. Kč Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP: 85 850 628 ...
Více
Schválené projekty 9., 11. a 24. výzvy
15.9.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. září 2017 schválilo poskytnutí podpory projektu předloženého v rámci 9. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou“. Vybraný projekt je zaměřen na projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou – inovační vouchery. Podpora z Operačního ...
Více
Schválené projekty 40. výzva
15.9.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. září 2017 schválilo poskytnutí podpory projektu předloženého v rámci 40. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení“. Vybraný projekt je zaměřen ...
Více
Schválené projekty 21., 22. a 23. výzvy
15.9.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. září 2017 schválilo poskytnutí podpory 47 projektům předložených v rámci 21. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech ...
Více
Účinnost smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
13.9.2017
Upozornění pro příjemce: Smlouvy uzavřené s dodavateli po 30.červnu 2017 nabývají účinnosti nejdříve po jejich zveřejnění v registru smluv. Uveřejněny by měly být bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Tato povinnost se týká i některých příjemců dotací z OP PPR. Například se jedná o vysoké ...
Více
Ladronkafest přilákal do Břevnova tisíce návštěvníků
12.9.2017
Tisíce návštěvníků zaplnily břevnovskou pláň, zajímaly je evropské fondy. Více fotek a zajímavostí: zde ...
Více
Seminář pro žadatele k 32. výzvě – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III
11.9.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 32 seminář, který se bude konat 10. října 2017 od 9:00 do 11:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář bude možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Seminář pro žadatele k 41. výzvě – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání
6.9.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 41 seminář, který se bude konat 19. září 2017 od 13:00 do 16:30, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář bude možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III
6.9.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 5. září 2017 vyhlášení výzvy č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příjem žádostí bude zahájen dne 9. 10. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery ...
Více
1. 9. 2017 Praze se díky promyšleným investicím daří navyšovat kapacity mateřských i základních škol
1.9.2017
Díky dotaci z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR a pomoci ministerstva školství se slavnostně otevřela nová mateřské školu „U Stromu“. Vznikla kompletní rekonstrukcí bývalého sportovního centra na Ovčím hájku v Praze 13. V posledních letech nevyužívaná a chátrající budova se díky finanční podpoře hlavního města, využití dotace z Operačního programu Praha – Pól ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání
30.8.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 29. srpna 2017 vyhlášení výzvy č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příjem žádostí bude zahájen dne 2. 10. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 41 ZDE. ...
Více
29. 8. 2017 Pražský magistrát nabízí služby nezávislého ombudsmana pro oblast evropských fondů
29.8.2017
Nově a zcela bezplatně mohou žadatelé a příjemci v Operačním programu Praha – pól růstu ČR využít servisu, který zavádí pražský magistrát pro další vylepšení fungování tohoto dotačního programu. Novinka zajistí zejména nezávislé, ale také anonymní posouzení námitek, připomínek, stížností ze strany odborníka se zkušenostmi s přípravou a implementací projektů a s řízením ...
Více

Videa