Aktuality

41. výzva – důležité upozornění
19.9.2017
Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu 4. Věcné zaměření v rámci výzvy č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání, která byla vyhlášená 30. 8. 2017. Upozornění se týká zapojení partnera do projektu a možnosti situace, kdy dojde k rozporu s principy partnerství dle Pravidel pro žadatele a ...
Více
22. výzva – aktualizace informací
15.9.2017
K 15. 9. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 19 projektů v celkové výši 97 423 620 Kč, což činí 78 % z celkové alokace výzvy. Aktuální stav (k 15. 9. 2017): Alokace výzvy č. 22: 125 mil. Kč Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP: 85 850 628 ...
Více
Schválené projekty 9., 11. a 24. výzvy
15.9.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. září 2017 schválilo poskytnutí podpory projektu předloženého v rámci 9. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou“. Vybraný projekt je zaměřen na projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou – inovační vouchery. Podpora z Operačního ...
Více
Schválené projekty 40. výzva
15.9.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. září 2017 schválilo poskytnutí podpory projektu předloženého v rámci 40. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitených zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení“. Vybraný projekt je zaměřen ...
Více
Schválené projekty 21., 22. a 23. výzvy
15.9.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. září 2017 schválilo poskytnutí podpory 47 projektům předložených v rámci 21. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech ...
Více
Účinnost smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
13.9.2017
Upozornění pro příjemce: Smlouvy uzavřené s dodavateli po 30.červnu 2017 nabývají účinnosti nejdříve po jejich zveřejnění v registru smluv. Uveřejněny by měly být bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Tato povinnost se týká i některých příjemců dotací z OP PPR. Například se jedná o vysoké ...
Více
Ladronkafest přilákal do Břevnova tisíce návštěvníků
12.9.2017
Tisíce návštěvníků zaplnily břevnovskou pláň, zajímaly je evropské fondy. Více fotek a zajímavostí: zde ...
Více
Seminář pro žadatele k 32. výzvě – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III
11.9.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 32 seminář, který se bude konat 10. října 2017 od 9:00 do 11:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář bude možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Seminář pro žadatele k 41. výzvě – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání
6.9.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 41 seminář, který se bude konat 19. září 2017 od 13:00 do 16:30, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář bude možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III
6.9.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 5. září 2017 vyhlášení výzvy č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příjem žádostí bude zahájen dne 9. 10. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery ...
Více
1. 9. 2017 Praze se díky promyšleným investicím daří navyšovat kapacity mateřských i základních škol
1.9.2017
Díky dotaci z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR a pomoci ministerstva školství se slavnostně otevřela nová mateřské školu „U Stromu“. Vznikla kompletní rekonstrukcí bývalého sportovního centra na Ovčím hájku v Praze 13. V posledních letech nevyužívaná a chátrající budova se díky finanční podpoře hlavního města, využití dotace z Operačního programu Praha – Pól ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání
30.8.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 29. srpna 2017 vyhlášení výzvy č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příjem žádostí bude zahájen dne 2. 10. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 41 ZDE. ...
Více
29. 8. 2017 Pražský magistrát nabízí služby nezávislého ombudsmana pro oblast evropských fondů
29.8.2017
Nově a zcela bezplatně mohou žadatelé a příjemci v Operačním programu Praha – pól růstu ČR využít servisu, který zavádí pražský magistrát pro další vylepšení fungování tohoto dotačního programu. Novinka zajistí zejména nezávislé, ale také anonymní posouzení námitek, připomínek, stížností ze strany odborníka se zkušenostmi s přípravou a implementací projektů a s řízením ...
Více
Avízo pro výzvu č. 35 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
18.8.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace, výzva č. 35, která bude vyhlášena 20. 9. 2017, se může od parametrů uvedených v avízu odlišovat. Avízo pro výzvu č. 35 ...
Více
Avízo pro výzvu č. 34 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání
18.8.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace, výzva č. 34, která bude vyhlášena 20. 9. 2017, se může od parametrů uvedených v avízu odlišovat. Avízo pro výzvu č. 34 ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 23
14.8.2017
Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  14 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 541 905 530,37 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 13 žádostí o podporu ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 20
14.8.2017
Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 146 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 387 337 614,73 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 129 žádostí o podporu ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 21
11.8.2017
Dne 9. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 21 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 66 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 288 633 930,36 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 47 žádostí o podporu s celkovými ...
Více
Avízo pro výzvu č. 41 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání
8.8.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace, výzva č. 41, která bude vyhlášena 30. 8. 2017, se může od parametrů uvedených v avízu odlišovat. Avízo pro výzvu č. 41 ...
Více
Metodiky MMR k ZZVZ
4.8.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo a zveřejnilo na portálu o veřejných zakázkách a koncesích speciální metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Metodiky by měly představovat pro zadavatele (ale i dodavatele) věcný odborný návod k zadávání veřejných zakázek. V těchto dokumentech naleznou zájemci bližší informace zejména o postupech v zadávacích ...
Více

Videa