Aktuality

22. výzva – aktualizace informací k 14. 12. 2017 – ukončení příjmu žádostí
14.12.2017
K 14. 12. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 27 projektů v celkové výši 125 095 680 Kč, což činí 100,08 % z celkové alokace výzvy (125 mil. Kč). Aktuální stav (k 14. 12. 2017 – ukončen příjem žádostí): Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 17 Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP ...
Více
Schválené projekty ve 20. výzvě
1.12.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 30. listopadu 2017 schválilo poskytnutí podpory 63 projektům předložených v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách, cílem je přispět k řešení nerovnoměrné ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 24. 11. 2017
24.11.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
22. výzva – aktualizace informací k 23. 11. 2017
23.11.2017
K 23. 11. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 23 projektů v celkové výši 113 791 680 Kč, což činí 91 % z celkové alokace výzvy. Aktuální stav (k 23. 11. 2017): Alokace výzvy č. 22: 125 mil. Kč Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP: 85 850 628 Kč Počet schválených žádostí ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017
22.11.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory. Konkrétně došlo k úpravě alokace ve výzvě č. 30 s názvem „Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou ...
Více
Vydání nové verze 1.8 Metodiky Studie proveditelnosti pro prioritní osy 1 – 3
22.11.2017
Byla vydána nová verze 1.8 Metodiky Studie proveditelnosti pro prioritní osy 1 – 3 Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Novou verzi v čisté i změnové podobě naleznete v sekci Pro žadatele, Vzory příloh žádostí o podporu a metodiky pro zpracování příloh žádosti o podporu. ...
Více
Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR – verze 4.2
16.11.2017
Byla vydána nová verze 4.2 Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, která je účinná od 14. 11. 2017. Novou verzi v čisté i změnové podobě naleznete v sekci Pro příjemce.     ...
Více
Semináře pro žadatele k 28. výzvě
15.11.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání dva semináře. Semináře se budou konat 6. prosince 2017 od 9:00 do 12:00 a 13. prosince 2017 od 13:00 do 16:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
15.11.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. 11. 2017 vyhlášení výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 18. 12. 2017. Konzultace projektových záměrů probíhají od 15. 11. 2017 do 24. 5. 2018. Podrobné informace o výzvě, včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 28 ZDE  ...
Více
Seminář pro žadatele k 36 a 37. výzvě III.
13.11.2017
Vzhledem k velkému zájmu jsme připravily třetí seminář k výzvě č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, jsme připravily třetí seminář pro žadatele. Seminář se bude konat 4. prosince 2017 od 13:00 do 17:00, ve Velké zasedací síni ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017
13.11.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 3. 11. 2017
3.11.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Harmonogram na rok 2018 – pracovní návrh
31.10.2017
Harmonogram pro rok 2018 se bude schvalovat na jednání hlavní plánovací komise OP PPR dne 15. 11. 2017. Zde předkládáme pracovní návrh harmonogramu pro rok 2018. Harmonogram výzev na rok 2018 – (pracovní návrh) ...
Více
Avízo pro výzvu č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
31.10.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace. Výzva č. 28 bude vyhlášena 15. 11. 2017. Avízo pro výzvu č. 28 ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 26. 10. 2017
26.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 36 a 37
25.10.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 24. 10. 2017 vyhlášení výzev č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u obou výzev 27. 11. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 20. 10. 2017
20.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Seminář pro žadatele k 29. výzvě – Inovační poptávka veřejného sektoru II
18.10.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 29 seminář, který se bude konat 13. listopadu 2017 od 9:30 do 12:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Rada hl. m. Prahy odsouhlasila další finanční podporu z OP PPR
17.10.2017
PRAHA, 17. 10. 2017 – Radní hlavního města Prahy odsouhlasili další z řady projektů, které podpoří v rámci multifondového Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tentokrát jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě“. V rámci výzvy č. 40 Operačního programu Praha – ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2016
17.10.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016, provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory, konkrétně: Výzva č. 16 – ITI – Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy, došlo k posunu ukončení příjmu žádostí na 30. 3. 2018. Provedená změna byla schválena na jednání dílčí ...
Více

Videa