Aktuality

Harmonogram na rok 2018 – pracovní návrh
31.10.2017
Harmonogram pro rok 2018 se bude schvalovat na jednání hlavní plánovací komise OP PPR dne 15. 11. 2017. Zde předkládáme pracovní návrh harmonogramu pro rok 2018. Harmonogram výzev na rok 2018 – (pracovní návrh) ...
Více
Avízo pro výzvu č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
31.10.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace. Výzva č. 28 bude vyhlášena 15. 11. 2017. Avízo pro výzvu č. 28 ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 26. 10. 2017
26.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 36 a 37
25.10.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 24. 10. 2017 vyhlášení výzev č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u obou výzev 27. 11. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 20. 10. 2017
20.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Seminář pro žadatele k 29. výzvě – Inovační poptávka veřejného sektoru II
18.10.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 29 seminář, který se bude konat 13. listopadu 2017 od 9:30 do 12:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Rada hl. m. Prahy odsouhlasila další finanční podporu z OP PPR
17.10.2017
PRAHA, 17. 10. 2017 – Radní hlavního města Prahy odsouhlasili další z řady projektů, které podpoří v rámci multifondového Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tentokrát jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě“. V rámci výzvy č. 40 Operačního programu Praha – ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2016
17.10.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016, provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory, konkrétně: Výzva č. 16 – ITI – Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy, došlo k posunu ukončení příjmu žádostí na 30. 3. 2018. Provedená změna byla schválena na jednání dílčí ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017
17.10.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, konkrétně: Výzva č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III, bylo zrušeno vyhlášení této výzvy (výzva bude vyhlášena v roce 2018).  Více informací ohledně týkajících se ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 10. 2017
13.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 34 – II
9.10.2017
Pro velký zájem ze strany potenciálních žadatelů o dotaci ve výzvě č. 34 vyhlášené v rámci Prioritní osy 3, byl přidán seminář, který se bude konat 30. 10. 2017. Pro přihlášení použijte sekci Semináře. V rámci této neinvestiční výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života a vznik a ...
Více
Avízo pro výzvu č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II
6.10.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace. Výzva č. 37 bude vyhlášena 25. 10. 2017. Avízo pro výzvu č. 37 ...
Více
Avízo pro výzvu č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II
6.10.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace. Výzva č. 36 bude vyhlášena 25. 10. 2017. Avízo pro výzvu č. 36 ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017
5.10.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 1, 2 a 4. Prioritní osa 1 – Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, konkrétně: Výzva č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III, vyhlášení ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 4. 10. 2017
4.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 27
27.9.2017
Dne 18. 9. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 27 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  14 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 164 821 018,98 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 10 žádostí o podporu ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 25
27.9.2017
Dne 18. 9. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 25 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  8 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 27 696 117,50 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 7 žádostí o podporu ...
Více
Výzva pro nové finanční hodnotitele
21.9.2017
Od 2. 10. 2017 do 6. 11. 2017 bude otevřena výzva na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr pro finančně – ekonomickou část věcného hodnocení, více v sekci Pro hodnotitele. ...
Více
Vyhlášení výzev č. 34 a č. 35
20.9.2017
Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzev č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u obou výzev 23. 10. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 34 ZDE a v textu výzvy č. 35 ZDE. ...
Více
Soutěž s evropskými fondy
20.9.2017
Soutěžte s Operačním programem Praha – pól růstu ČR (OP PPR) o zajímavé ceny. Stačí od 11. září poslouchat vybraná rádia, která vysílají na okruhu hlavního města Prahy a středních Čech. Samotná soutěž začíná 9. 10. na HitrádiuCity. Více info v sekci PRO MÉDIA.  ...
Více

Videa