Aktuality

Napsali o OP PPR
21.7.2021
21. července 2021 O projektech podpořených z pražského operačního programu průběžně informují i periodika jednotlivých městských částí a další média. Jejich prostřednictvím nabízíme pohled na to, jak se některé z projektů rodily, jak fungují a co dané oblasti a jejím obyvatelů přinesly.  Projekty OP PPR: Parkovací dům na Černém mostě ...
Více
Nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.7
14.7.2021
Řídicí orgán OP PPR upozorňuje žadatele a příjemce na vydání nové verze Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.7 která je účinná od 13. 7. 2021. Dokument je k dispozici na stránce https://www.penizeproprahu.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/   ...
Více
Online dostupné prezentace pro příjemce ze 46. výzvy
25.6.2021
Řídící orgán připravil pro příjemce ze 46. výzvy Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení prezentace k úspěšné realizaci projektu. V případě dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky uvedené v jednotlivých prezentacích, které jsou dostupné ZDE ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 46
24.6.2021
Dne 23. 6. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Do této výzvy bylo předloženo celkem 52 žádostí o podporu v objemu 374,26 mil. Kč: Skupina aktivit A: 24 projektů s celkovými způsobilými náklady 138,52 mil. Kč (alokace na aktivitu: 90 mil. Kč) Skupina aktivit B: 19 projektů ...
Více
46. výzva – schválení projektů v ZHMP
22.6.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 6 2021 schválilo usnesením č. 28/13 poskytnutí podpory dalším 2 projektům předložených v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci tohoto usnesení byly k realizaci doporučeny projekty s celkovými způsobilými výdaji 16,2 mil. Kč. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
18.6.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 6. 2021 schválilo usnesením č. 28/14 poskytnutí podpory 2 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektů činí 77,188 mil. Kč. V rámci této výzvy byly celkem ...
Více
Pravidla pro křížovku (Zprávy z pólu – léto 2021)
15.6.2021
Aktualizace 30. 7. 2021 Soutěž s pražským operačním programem (dále jen „soutěž“) vyhlašuje ČR – Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „vyhlašovatel“), Mariánské náměstí 2, 110 15 Praha 1. Organizátorem soutěže je Odbor evropských fondů. Účelem soutěže je šíření obecného povědomí o Operačním programu Praha – pól růstu České republiky ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, léto 2021
15.6.2021
Právě vyšlo druhé letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – léto 2021. Již tradičně v něm najdete aktuální informace vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Představujeme podrobný pohled na tři projekty, které z pražského programu získaly podporu. V rámci toho prvního se na půdě ČVUT rodí unikátní simulátor ...
Více
Evropské fondy pomáhají: Rozvoj integračních aktivit komunitního centra a zahrady Kotlaska
2.6.2021
Na území Prahy 8 leží unikátní místo stvořené pro odpočinek i načerpání nové energie v podobě Komunitního centra Kotlaska. Návštěvníkům nabízí komunitní záhony, ale také prostory pro společné setkávání nebo vzdělávání. Mimo standardní aktivity komunitního centra patří zapojení osob po výkonu trestu do aktivit centra a přilehlé zahrady. Pražský operační program ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 60. výzvě
26.5.2021
Dne 26. 5. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV. Do této výzvy bylo předloženo celkem 13 žádostí o podporu v objemu 331 590 523, 84 Kč. ...
Více
Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb – do 23. června 2021
26.5.2021
Dne 18. 2. 2020 byla vyhlášena 46. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR Podpora sociálních služeb, komunitního života asociálního bydlení s alokací 279 mil. Kč, na skupinu aktivit A Podpora sociálních služeb (jedná se pouze o služby sociální prevence) je vymezeno 90 mil. Kč. ...
Více
Online dostupné prezentace pro příjemce ze 47. výzvy
24.5.2021
Řídící orgán připravil pro příjemce ze 47. výzvy Podpora komunitního života prezentace k úspěšné realizaci projektu. V případě dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky uvedené v jednotlivých prezentacích, které jsou dostupné ZDE. ...
Více
„Prahou na kole“ – soutěž o cyklobalíček je již ukončena
17.5.2021
Praha díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) využívá v programovém období 2014 – 2020 peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 201 590 104 EUR. Finanční podpora je soustředěna do několika oblastí, mimo jiné také do udržitelné dopravy. Z evropských fondů tak Praha zřizuje ...
Více
Doporučení řídicího orgánu
13.5.2021
1. 1. 2021 vstoupila v platnost novela zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), která v § 28 ZZVZ rozšiřuje zásady zadávání veřejných zakázek o zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (dále jen OVZ – odpovědné veřejné zadávání). Žadatelé i příjemci byli na tuto novelu ...
Více
Sdělení řídicího orgánu OP PPR – ČR pro příjemce ohledně dopadu koronaviru na realizaci projektu v PO4 ESF k datu 7. 5. 2021
7.5.2021
V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 vydává ŘO OP PPR aktualizovaný dokument Sdělení řídicího orgánu OP PPR k realizaci projektů v PO4 ESF. Dokument především rozšiřuje možnosti realizace projektů a vychází ze zveřejněných dokumentů níže, které jsou stále v platnosti: Aktualizace informací pro žadatele a příjemce ohledně dopadu koronaviru ze ...
Více
Podcasty o evropských fondech
26.4.2021
Nová série podcastů představuje možnosti evropských fondů v právě započatém programovém období 2021-2027. Poslechněte si podrobně o tom, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z evropských fondů.  Posluchači se v celkem 11 dílech dozvědí aktuální informace od těch nejpovolanějších – zástupců ministerstev, které mají přípravu operačních programů a ...
Více
46. výzva a 47. výzva – schválení projektů v ZHMP
23.4.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 22. 4. 2021 schválilo usnesením č. 26/2 poskytnutí podpory 12 projektů (z toho 7 náhradních projektů) předložených v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci této výzvy byly k realizaci doporučeny projekty s celkovými způsobilými výdaji 91,18 mil. Kč (z toho náhradní ...
Více
Soutěž RegioStars 2021 – podávání přihlášek bude ukončeno 9. května 2021
21.4.2021
Realizovali jste unikátní projekt v České republice, ale ostatní evropské země o Vás nevědí? Je čas to změnit. Přihlašte svůj projekt do soutěže RegioStars 2021. Ceny RegioStars každoročně pořádá GŘ REGIO již od roku 2008. Samotné ceny uděluje Evropská komise projektům financovaným z prostředků EU, které prokazují vynikající výsledky a ...
Více
Střet zájmů u veřejných zakázek a opatření proti střetu zájmů
19.4.2021
Řídicí orgán OP PPR se u podpořených projektů v poslední době opakovaně setkal se situací, kdy se o veřejnou zakázku ucházel tentýž subjekt, který se předtím podílel na zpracování zadávací dokumentace. V takové situaci vzniká podezření na střet zájmů či získání neoprávněné výhody – subjekt podílející se na zpracování zadávací dokumentace by ...
Více
47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace výzvy
13.4.2021
Rada hl. m. Prahy schválila dne 12. dubna 2021 revokaci 47. výzvy. Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy ze 125 mil. Kč na 139 235 000 Kč.  K návrhu na revizi výzvy řídící orgán přistoupil na základě výsledků věcného hodnocení. V rámci tohoto kroku získalo 5 projektů stejný počet bodů, ...
Více

Videa