Aktuality

Napsali o OP PPR ČR
4.10.2021
4. října 2021 Operační program Praha – pól růstu ČR už podpořil stovky prospěšných projektů. Podívejte se, kterých si ve svých aktuálních vydáních všímají média, zejména periodika jednotlivých městských částí. Projekty OP PPR: Mateřská školka Kolovraty Kolovratský zpravodaj se ve svém aktuálním vydání zaměřilna přípravy otevření nového pavilonu zdejší mateřské ...
Více
Křížovka v bulletinu Zprávy z pólu – Podzim 2021
15.9.2021
Aktualizace 11. 11. 2021 Správná odpověď na tajenku křížovky z titulu Zprávy z pólu, podzim 2021 je: Škodův palác Cenu za správně vyluštěnou tajenku získává: Lenka Nová Gratulujeme! Pravidla soutěže (křížovka o ceny) Soutěž s pražským Operačním programem Praha – pól růstu ČR (dále jen „soutěž“) vyhlašuje  Magistrát hlavního města ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, podzim 2021
15.9.2021
Právě vyšlo třetí letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – podzim 2021. Na jeho stránkách Vám opět předkládáme aktuální informace vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. I tentokrát Vás seznámíme se třemi úspěšnými projekty, které z tohoto programu získaly podporu. První z nich přispívá prostřednictvím interaktivních ...
Více
Praha získala prostředky k pokračování v realizaci vesmírného projektu STEPHANIE
15.9.2021
Hlavní město Praha, společně s dalšími sedmi mezinárodními partnery, bude i v roce 2022 pokračovat v aktivitách projektu STEPHANIE financovaného z programu Interreg Europe. Projekt je zaměřený na výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti podpory inovací s důrazem na podporu space technologií s cílem přispět k rozvoji a zefektivnění místních politických nástrojů (operačních ...
Více
Vyhlášení výzev č. 59 a č. 61
14.9.2021
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u výzvy č. 59 dne 18. 10. 2021 a u výzvy č. 61 dne 15. 11. 2021. Podrobné informace ...
Více
Rozhovor s primátorem Zdeňkem Hřibem
6.9.2021
Hájíme zdravý rozvoj Prahy, Brusel nás podporuje Když Zdeněk Hřib před dvěma a půl lety coby čerstvě zvolený pražský primátor zařadil do své agendy také evropské fondy, označil tento krok za výzvu. Ta největší výzva však přišla až o více než rok později v podobě pandemie covidu-19.  V závěru současného ...
Více
Střet zájmů při zadávání veřejných zakázek
20.8.2021
20. srpna 2021 Řídicí orgán OP PPR upozorňuje příjemce na zákonnou povinnost týkající se zabránění střetu zájmů při zadávacích řízeních, výběrových řízeních a přímých nákupech. Dle § 4b zákona č. 159/2016 Sb., o střetu zájmů, platí, že: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58
10.8.2021
K 09.08.2021 zveřejňujeme průběžné výsledky věcného hodnocení u projektů z 58. výzvy. Věcné hodnocení ještě není finálně ukončeno z důvodu běžících lhůt pro případné podání žádosti o přezkum. Průběžný stav ZDE ...
Více
Nové výstupy z evaluací
9.8.2021
Chodí do vaší školy děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Podporujete začínající startupy skrz podnikatelský inkubátor nebo jste začínající firma hledající podporu? Pokud jste na jednu z těchto otázek odpověděli ano, pak by Vám neměly ujít výsledky nejnovějších šetření v sekci evaluací. Zveřejněna byla závěrečná zpráva z první etapy evaluace aktivit se ...
Více
Navýšení alokace výzvy č. 33
6.8.2021
Na základě usnesení Rady hl. m Prahy č. 1794 ze 2. 8. 2021 došlo k navýšení alokace výzvy č. 33 Energetické úspory v městské veřejné dopravě z částky 280 000 000 Kč na částku 297 782 000 Kč. ...
Více
SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“
23.7.2021
Soutěž vyhlášená na FB profilu Praha.eu Aktualizace 29. 7. 2021 Praha díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) čerpá v programovém období 2014 – 2020 peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 201 590 104 EUR. Finanční podpora je soustředěna do několika oblastí, mimo jiné také ...
Více
Napsali o OP PPR
21.7.2021
21. července 2021 O projektech podpořených z pražského operačního programu průběžně informují i periodika jednotlivých městských částí a další média. Jejich prostřednictvím nabízíme pohled na to, jak se některé z projektů rodily, jak fungují a co dané oblasti a jejím obyvatelů přinesly.  Projekty OP PPR: Parkovací dům na Černém mostě ...
Více
Nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.7
14.7.2021
Řídicí orgán OP PPR upozorňuje žadatele a příjemce na vydání nové verze Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.7 která je účinná od 13. 7. 2021. Dokument je k dispozici na stránce https://www.penizeproprahu.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/   ...
Více
Online dostupné prezentace pro příjemce ze 46. výzvy
25.6.2021
Řídící orgán připravil pro příjemce ze 46. výzvy Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení prezentace k úspěšné realizaci projektu. V případě dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky uvedené v jednotlivých prezentacích, které jsou dostupné ZDE ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 46
24.6.2021
Dne 23. 6. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Do této výzvy bylo předloženo celkem 52 žádostí o podporu v objemu 374,26 mil. Kč: Skupina aktivit A: 24 projektů s celkovými způsobilými náklady 138,52 mil. Kč (alokace na aktivitu: 90 mil. Kč) Skupina aktivit B: 19 projektů ...
Více
46. výzva – schválení projektů v ZHMP
22.6.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 6 2021 schválilo usnesením č. 28/13 poskytnutí podpory dalším 2 projektům předložených v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci tohoto usnesení byly k realizaci doporučeny projekty s celkovými způsobilými výdaji 16,2 mil. Kč. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
18.6.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 6. 2021 schválilo usnesením č. 28/14 poskytnutí podpory 2 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektů činí 77,188 mil. Kč. V rámci této výzvy byly celkem ...
Více
Pravidla pro křížovku (Zprávy z pólu – léto 2021)
15.6.2021
Aktualizace 30. 7. 2021 Soutěž s pražským operačním programem (dále jen „soutěž“) vyhlašuje ČR – Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „vyhlašovatel“), Mariánské náměstí 2, 110 15 Praha 1. Organizátorem soutěže je Odbor evropských fondů. Účelem soutěže je šíření obecného povědomí o Operačním programu Praha – pól růstu České republiky ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, léto 2021
15.6.2021
Právě vyšlo druhé letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – léto 2021. Již tradičně v něm najdete aktuální informace vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Představujeme podrobný pohled na tři projekty, které z pražského programu získaly podporu. V rámci toho prvního se na půdě ČVUT rodí unikátní simulátor ...
Více
Evropské fondy pomáhají: Rozvoj integračních aktivit komunitního centra a zahrady Kotlaska
2.6.2021
Na území Prahy 8 leží unikátní místo stvořené pro odpočinek i načerpání nové energie v podobě Komunitního centra Kotlaska. Návštěvníkům nabízí komunitní záhony, ale také prostory pro společné setkávání nebo vzdělávání. Mimo standardní aktivity komunitního centra patří zapojení osob po výkonu trestu do aktivit centra a přilehlé zahrady. Pražský operační program ...
Více

Videa