Aktuality

Evropské fondy pomáhají: Rozvoj integračních aktivit komunitního centra a zahrady Kotlaska
2.6.2021
Na území Prahy 8 leží unikátní místo stvořené pro odpočinek i načerpání nové energie v podobě Komunitního centra Kotlaska. Návštěvníkům nabízí komunitní záhony, ale také prostory pro společné setkávání nebo vzdělávání. Mimo standardní aktivity komunitního centra patří zapojení osob po výkonu trestu do aktivit centra a přilehlé zahrady. Pražský operační program ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 60. výzvě
26.5.2021
Dne 26. 5. 2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV. Do této výzvy bylo předloženo celkem 13 žádostí o podporu v objemu 331 590 523, 84 Kč. ...
Více
Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb – do 23. června 2021
26.5.2021
Dne 18. 2. 2020 byla vyhlášena 46. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR Podpora sociálních služeb, komunitního života asociálního bydlení s alokací 279 mil. Kč, na skupinu aktivit A Podpora sociálních služeb (jedná se pouze o služby sociální prevence) je vymezeno 90 mil. Kč. ...
Více
Online dostupné prezentace pro příjemce ze 47. výzvy
24.5.2021
Řídící orgán připravil pro příjemce ze 47. výzvy Podpora komunitního života prezentace k úspěšné realizaci projektu. V případě dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky uvedené v jednotlivých prezentacích, které jsou dostupné ZDE. ...
Více
„Prahou na kole“ – soutěž o cyklobalíček je již ukončena
17.5.2021
Praha díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) využívá v programovém období 2014 – 2020 peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši 201 590 104 EUR. Finanční podpora je soustředěna do několika oblastí, mimo jiné také do udržitelné dopravy. Z evropských fondů tak Praha zřizuje ...
Více
Doporučení řídicího orgánu
13.5.2021
1. 1. 2021 vstoupila v platnost novela zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), která v § 28 ZZVZ rozšiřuje zásady zadávání veřejných zakázek o zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (dále jen OVZ – odpovědné veřejné zadávání). Žadatelé i příjemci byli na tuto novelu ...
Více
Sdělení řídicího orgánu OP PPR – ČR pro příjemce ohledně dopadu koronaviru na realizaci projektu v PO4 ESF k datu 7. 5. 2021
7.5.2021
V souvislosti s aktuálním vývojem pandemie COVID-19 vydává ŘO OP PPR aktualizovaný dokument Sdělení řídicího orgánu OP PPR k realizaci projektů v PO4 ESF. Dokument především rozšiřuje možnosti realizace projektů a vychází ze zveřejněných dokumentů níže, které jsou stále v platnosti: Aktualizace informací pro žadatele a příjemce ohledně dopadu koronaviru ze ...
Více
Podcasty o evropských fondech
26.4.2021
Nová série podcastů představuje možnosti evropských fondů v právě započatém programovém období 2021-2027. Poslechněte si podrobně o tom, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z evropských fondů.  Posluchači se v celkem 11 dílech dozvědí aktuální informace od těch nejpovolanějších – zástupců ministerstev, které mají přípravu operačních programů a ...
Více
46. výzva a 47. výzva – schválení projektů v ZHMP
23.4.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 22. 4. 2021 schválilo usnesením č. 26/2 poskytnutí podpory 12 projektů (z toho 7 náhradních projektů) předložených v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V rámci této výzvy byly k realizaci doporučeny projekty s celkovými způsobilými výdaji 91,18 mil. Kč (z toho náhradní ...
Více
Soutěž RegioStars 2021 – podávání přihlášek bude ukončeno 9. května 2021
21.4.2021
Realizovali jste unikátní projekt v České republice, ale ostatní evropské země o Vás nevědí? Je čas to změnit. Přihlašte svůj projekt do soutěže RegioStars 2021. Ceny RegioStars každoročně pořádá GŘ REGIO již od roku 2008. Samotné ceny uděluje Evropská komise projektům financovaným z prostředků EU, které prokazují vynikající výsledky a ...
Více
Střet zájmů u veřejných zakázek a opatření proti střetu zájmů
19.4.2021
Řídicí orgán OP PPR se u podpořených projektů v poslední době opakovaně setkal se situací, kdy se o veřejnou zakázku ucházel tentýž subjekt, který se předtím podílel na zpracování zadávací dokumentace. V takové situaci vzniká podezření na střet zájmů či získání neoprávněné výhody – subjekt podílející se na zpracování zadávací dokumentace by ...
Více
47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace výzvy
13.4.2021
Rada hl. m. Prahy schválila dne 12. dubna 2021 revokaci 47. výzvy. Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy ze 125 mil. Kč na 139 235 000 Kč.  K návrhu na revizi výzvy řídící orgán přistoupil na základě výsledků věcného hodnocení. V rámci tohoto kroku získalo 5 projektů stejný počet bodů, ...
Více
55. výzva – schválení projektů v ZHMP
19.3.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 18. 3. 2021 schválilo usnesením č. 25/5 poskytnutí podpory 4 projektů předložených v rámci 55. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV“. Celková výše projektů činí 243,96 mil. Kč. V rámci této výzvy ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 57. výzvě
18.3.2021
Dne 15.03.2021 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 57 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III. Celkem bylo předloženo 6 žádostí v objemu 92 304 631,04 mil. Kč. Jednalo se o průběžnou výzvu, podrobnější informace o hodnocení podaných žádostí o podporu ZDE. ...
Více
Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
18.3.2021
Stále je otevřena možnost získat z evropských fondů investiční dotaci na modernizaci sociálních služeb. Ve výzvě č. 46 k předkládání žádostí o podporu v rámci pražského operačního programu zbývá na vybrané druhy sociálních služeb téměř 69 milionů Kč, o dotaci až do výše 10 milionů Kč lze zažádat do 23. června 2021. Aktuální stav čerpání je ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, jaro 2021
15.3.2021
Právě vyšlo první letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – jaro 2021. Přinášíme v něm přehledně zpracované informace, vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Kromě tradičních rubrik Vás i tentokrát seznámíme s několika projekty podpořenými z našeho programu. Díky prvnímu projektu bude zanedlouho možné bez rizika poškození testovat cenné historické ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 47
10.3.2021
Dne 9. 3. 2021 byla u projektů předložených ve výzvě č. 47 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 122 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 469 698 071,63 Kč. Minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení splnilo 105 žádostí o podporu, ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 58
5.3.2021
Dne 2.3. 2021 byla ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 69 v objemu 309 950 560,44 Kč Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 2 v objemu 6 227 999 Kč Následně bude probíhat věcné ...
Více
56. výzva – schválení projektů v ZHMP
22.2.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 18. 2. 2021 schválilo poskytnutí podpory 1 projektu předloženého v rámci 56. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru III“. Celková výše projektu činí 15,37 mil. Kč. Již 2 projekty s celkovými způsobilými náklady 135,25 mil. Kč byly schváleny ...
Více
Nová povinnost týkající se vlastnické a ovládací struktury
3.2.2021
V návaznosti na metodické stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj upravuje i řídicí orgán OP PPR povinnosti týkající se vlastnické a ovládací struktury žadatele. Žadatelé a příjemci měli již dříve povinnost překládat dokument „Informace o vlastnické a ovládací struktuře“, který původně zahrnoval 4 body, včetně např. vykázání skutečných majitelů právnické osoby. Od ...
Více

Videa