Aktuality

Nefunkční web
19.6.2020
Funkčnost webu penizeproprahu.cz je v současné době omezena, pracujeme na nápravě a děkujeme za pochopení. ...
Více
55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí
19.6.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 1. 6. 2020 revokaci 55. výzvy. Obsahem revokace byla změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu. Ukončení příjmu žádostí v rámci 55. výzvy je nyní nastaveno na 24. 6. 2020. ...
Více
Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV
19.5.2020
Vzhledem k délce platnosti vládních opatření ve vztahu ke stále trvající výjimečné situaci týkající se koronavirové nákazy a tudíž uzavření některých veřejných úřadů, jejichž stanoviska jsou nezbytná pro doložení vybraných příloh žádosti o podporu, bude datum ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvy č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování ...
Více
Revokace výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II
21.4.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 20. 4. 2020 revokaci výzvy č. 54. Tato revize nabývá účinnosti od 20. 4. 2020. Obsahem revokace byla změna ve formě financování, a to – z původního vyplácení 1. zálohové platby ve výši 60 % a 2. zálohové platby ve výši 40 % na: poskytnutí ...
Více
Vydán metodický dopis, který v souvislosti s koronavirem upravuje některá pravidla a povinnosti v rámci OP PPR
15.4.2020
Dne 15. 4. 2020 došlo k vydání metodického dopisu č. 2/2020 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR. Obsahem metodického dopisu je úprava některých pravidel a povinností v souvislosti s koronavirem, resp. šířením onemocnění COVID-19 a navazujícími opatřeními. Hlavními změnami jsou: ·         možnost pozastavit lhůtu pro zahájení projektu (6 měsíců od schválení), a ...
Více
Revokace výzvy č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a výzvy č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II
9.4.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 4. 2020 revokaci výzvy č. 36 a výzvy č. 37. Tyto revize nabývají účinnosti od 6. 4. 2020. Obsahem revokace bylo navýšení alokace, díky které budou podpořeny projekty, které byly zařazeny do zásobníku náhradních projektů. S tím souvisí i úprava nejzazšího data pro ukončení fyzické ...
Více
55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí
6.4.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 4. 2020 revokaci 55. výzvy. Obsahem revokace byla změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu, který byl původně stanoven na den státního svátku. Ukončení příjmu žádostí v rámci 55. výzvy je nyní nastaveno na 3. 6. 2020. ...
Více
Aktualizace informací pro žadatele a příjemce ohledně dopadu koronaviru
1.4.2020
Registrujeme množící se dotazy žadatelů a příjemců, jak s ohledem na současnou situaci s pandemií koronaviru realizovat projekty podpořené z OP PPR a dodržet platná pravidla a povinnosti.  Za řídicí orgán OP se snažíme v mezích daných pravidel o maximálně vstřícný přístup a podporujeme dokončení realizace probíhajících projektů. Počítáme s tím, že ...
Více
38. výzva – schválení projektů v ZHMP
25.3.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí podpory 3 posledním projektům předložených v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť“. Celková výše projektů činí 9,28 mil. Kč. Již 11 projektů s celkovými způsobilými náklady 38,55 mil. ...
Více
Informace pro příjemce ke koronavirové situaci
25.3.2020
Jako Řídicí orgán OP PPR jsme si vědomi, že mnoha příjemcům v souvislosti s opatřeními Vlády v rámci boje s novým koronavirem vznikají problémy, nezpůsobilé výdaje či zpoždění v realizaci, která nebyla zaviněna samotnými příjemci. V současné době probíhají jednání s Evropskou komisí, která vede Ministerstvo pro místní rozvoj, jak ...
Více
Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020
24.3.2020
K 29. 6. 2020 bylo do výzvy č. 46 zatím podáno 18 žádostí o podporu v celkové výši 151,07 mil. Kč, z toho: Aktivita A – 1 žádost o podporu za 9,99 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 78 mil. Kč – zbývá 68, 01 mil. Kč) Aktivita B – ...
Více
42. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.3.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí podpory 17 projektům předložených v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II“. Celková výše projektů činí 62,41 mil. Kč. USNESENÍ ZHMP: ZDE ...
Více
51. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.3.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí podpory  47 projektům předložených v rámci 51. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Rozvoj vzdělávání v Praze I“. Celková výše projektů činí 278,76 mil. Kč. USNESENÍ ZHMP: ZDE ...
Více
FINERPOL končí po 5 letech úspěšné realizace
19.3.2020
Mezinárodní projekt FINERPOL, realizovaný v rámci programu Interreg Europe, jehož cílem byla podpora nových nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na vytváření finančních nástrojů v oblasti energetických úspor a energeticky efektivních opatření, končí k 30. 9. 2022. Hlavní město Praha nasbíralo během úspěšné pětileté realizace zkušenosti od zahraničních partnerů ze Španělska, ...
Více
Zrušení semináře ke zpracování Cost benefit analýzy
16.3.2020
Vážení žadatelé, vzhledem k aktuální situaci týkající se rozšíření koronaviru jsme bohužel nuceni v rámci preventivního opatření zrušit seminář plánovaný na 31. 3. 2020 – Seminář pro žadatele ke zpracování CBA od 13:00. Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme. Jelikož nelze situaci týkající se koronaviru předvídat, neplánujeme v současné době žádný náhradní seminář. Prezentace z uvedeného ...
Více
Zrušení seminářů pro žadatele k výzvám č. 46 a 47 (PO3)
12.3.2020
Vážení žadatelé, vzhledem k aktuální situaci týkající se rozšíření koronaviru jsme bohužel nuceni v rámci  opatření zrušit všechny plánované semináře v PO3 – Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 46 od 9:00 (17.3.2020), Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 47 od 13:00 (17.3.2020) a od 9:00 (1.4.2020). Za vzniklé ...
Více
55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí
10.3.2020
Rada hl. m. Prahy schválila 9. 3. 2020 revokaci 55. výzvy. Obsahem revokace byla změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu, který byl původně stanoven na den státního svátku. Ukončení příjmu žádostí v rámci 55. výzvy je nyní nastaveno na následující pracovní den, tj. 4. 5. 2020.     ...
Více
Stáže pedagogických pracovníků
9.3.2020
Ohledně BREXITU platí, že do konce roku 2020 se z hlediska místní způsobilosti výdajů považuje Velká Británie za součást EU – tudíž je možné do konce roku 2020 zrealizovat stáže do Velké Británie. ...
Více
Finální výsledky věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51
21.2.2020
Dne 20.02.2020 byla u projektů předložených ve výzvě č. 51 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 53 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 308 514 743,85 Kč. Projekty, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, budou schvalovány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy ...
Více
Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR
18.2.2020
Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE Nejdůležitější změny v rámci verze 4.6 jsou následující: Doplněna nová příloha žádosti o podporu jako bod č. 25 – prohlášení o naplnění definice MSP Odstraněno prohlášení k bezdlužnosti a bezúhonnosti při podpisu smlouvy Doplněno, že ...
Více

Videa