Aktuality

Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020
24.3.2020
K 29. 6. 2020 bylo do výzvy č. 46 zatím podáno 18 žádostí o podporu v celkové výši 151,07 mil. Kč, z toho: Aktivita A – 1 žádost o podporu za 9,99 mil. Kč (alokace na tuto aktivitu 78 mil. Kč – zbývá 68, 01 mil. Kč) Aktivita B – ...
Více
42. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.3.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí podpory 17 projektům předložených v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II“. Celková výše projektů činí 62,41 mil. Kč. USNESENÍ ZHMP: ZDE ...
Více
51. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.3.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 3. 2020 schválilo poskytnutí podpory  47 projektům předložených v rámci 51. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Rozvoj vzdělávání v Praze I“. Celková výše projektů činí 278,76 mil. Kč. USNESENÍ ZHMP: ZDE ...
Více
FINERPOL končí po 5 letech úspěšné realizace
19.3.2020
Mezinárodní projekt FINERPOL, realizovaný v rámci programu Interreg Europe, jehož cílem byla podpora nových nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na vytváření finančních nástrojů v oblasti energetických úspor a energeticky efektivních opatření, končí k 30. 9. 2022. Hlavní město Praha nasbíralo během úspěšné pětileté realizace zkušenosti od zahraničních partnerů ze Španělska, ...
Více
Zrušení semináře ke zpracování Cost benefit analýzy
16.3.2020
Vážení žadatelé, vzhledem k aktuální situaci týkající se rozšíření koronaviru jsme bohužel nuceni v rámci preventivního opatření zrušit seminář plánovaný na 31. 3. 2020 – Seminář pro žadatele ke zpracování CBA od 13:00. Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme. Jelikož nelze situaci týkající se koronaviru předvídat, neplánujeme v současné době žádný náhradní seminář. Prezentace z uvedeného ...
Více
Zrušení seminářů pro žadatele k výzvám č. 46 a 47 (PO3)
12.3.2020
Vážení žadatelé, vzhledem k aktuální situaci týkající se rozšíření koronaviru jsme bohužel nuceni v rámci  opatření zrušit všechny plánované semináře v PO3 – Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 46 od 9:00 (17.3.2020), Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 47 od 13:00 (17.3.2020) a od 9:00 (1.4.2020). Za vzniklé ...
Více
55. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí
10.3.2020
Rada hl. m. Prahy schválila 9. 3. 2020 revokaci 55. výzvy. Obsahem revokace byla změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu, který byl původně stanoven na den státního svátku. Ukončení příjmu žádostí v rámci 55. výzvy je nyní nastaveno na následující pracovní den, tj. 4. 5. 2020.     ...
Více
Stáže pedagogických pracovníků
9.3.2020
Ohledně BREXITU platí, že do konce roku 2020 se z hlediska místní způsobilosti výdajů považuje Velká Británie za součást EU – tudíž je možné do konce roku 2020 zrealizovat stáže do Velké Británie. ...
Více
Finální výsledky věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51
21.2.2020
Dne 20.02.2020 byla u projektů předložených ve výzvě č. 51 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 53 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 308 514 743,85 Kč. Projekty, které úspěšně prošly kontrolou věcného hodnocení a výběru projektů, budou schvalovány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy ...
Více
Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR
18.2.2020
Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.6, která je dostupná ZDE Nejdůležitější změny v rámci verze 4.6 jsou následující: Doplněna nová příloha žádosti o podporu jako bod č. 25 – prohlášení o naplnění definice MSP Odstraněno prohlášení k bezdlužnosti a bezúhonnosti při podpisu smlouvy Doplněno, že ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 46 a 47
18.2.2020
Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzev  č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení a č. 47 Podpora komunitního života. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u obou výzev  19. 3. 2020. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 46  ZDE a v textu výzvy č. 47 ZDE. ...
Více
52. výzva -schválení projektů v ZHMP
17.2.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 13. 2. 2020 schválilo poskytnutí podpory 8 projektům předložených v rámci 52. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II“. Celková výše projektů činí 47,3 mil. Kč. USNESENÍ ZHMP: ZDE ...
Více
45. výzva – schválení projektů v ZHMP
17.2.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 13. 2. 2020 schválilo poskytnutí podpory 4 projektům předložených v rámci 45. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II“. Celková výše projektů činí 146,55 mil. Kč. USNESENÍ ZHMP: ZDE ...
Více
Navýšení alokace výzvy č. 42
29.1.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 27. 1. 2020 revokaci výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Tato revize nabývá účinnosti od 27. 1. 2020. Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy z 21 000 000 Kč na 89 654 648 Kč. Řídicí orgán v této výzvě eviduje výrazný ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51 k 27.01.2020
27.1.2020
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 51 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Níže v příloze zveřejňujeme informace zahrnující registrační čísla projektů, u kterých byla ukončena fáze věcného hodnocení, jejich výsledné bodové hodnocení a požadované celkové způsobilé výdaje. Uvedena je rovněž ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev 2020
15.1.2020
Došlo k úpravě harmonogramu výzev pro rok 2020, ve verzi č. 2, platné od 15. 1. 2020, byly provedeny následující změny: Výzva č. 47 (PO3) změna názvu výzvy – z Podpora komunitního života a sociálního podnikání na Podpora komunitního života (z důvodu, že již není sociální podnikání podporováno) snížena alokace ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51 k 13.01.2020
14.1.2020
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 51 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Níže v příloze zveřejňujeme informace zahrnující registrační čísla projektů, u kterých byla ukončena fáze věcného hodnocení, jejich výsledné bodové hodnocení a požadované celkové způsobilé výdaje. Uvedena je rovněž ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 45
13.1.2020
Dne 13.01.2020 byla u projektů předložených ve výzvě č. 45 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi byly posuzovány celkem  4 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 146 545 205 Kč. Minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení splnily všechny 4 posuzované žádosti. U projektů, které úspěšně ...
Více
42. výzva – aktualizace informací
8.1.2020
K 28. 11. 2019 bylo do této výzvy podáno 23 žádostí o podporu v celkové výši 87 918 563 Kč, což činí 418 % z celkové alokace výzvy (21 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 5 z  objemu 17 701 179 Kč Počet žádostí s uzavřenou smlouvou o financování – 5 U ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 52
8.1.2020
Dne 5. 12. 2019 byla u projektů předložených ve výzvě č. 52 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 8 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 47 294 863,50 Kč. Všechny předložené projekty splnily minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení.   ...
Více

Videa