Aktuality

Vyhlášení výzvy č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III
17.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1. 2018 vyhlášení výzvy č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 19. 2. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 17. 1. 2018 do ...
Více
Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20
9.1.2018
Dne 9. 1. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  131 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 354 305 595,68 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 98 žádostí o podporu s celkovými ...
Více
28. výzva – aktualizace informací
9.1.2018
K 9. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 25 projektů v celkové výši 19 202 497 Kč, což činí 4,8 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 25 v objemu ...
Více
Přestěhování odboru evropských fondů
5.1.2018
Odbor evropských fondů změnil místo svého působiště! Nová adresa odboru evropských fondů je: Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Telefonické kontakty na naše pracovníky zůstávají stejné. Aktuální čísla kanceláří naleznete na tomto webovém portále v rubrice KONTAKTY. ...
Více
Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů
3.1.2018
Hlavní město Praha v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR připravilo dva voucherové programy na podporu inovací a podnikání na jeho území a dne 1. ledna 2018 vyhlásilo první výzvy pro žadatele z řad malých a středních podniků. Jedním z programů jsou Pražské vouchery na inovační projekty, jejichž cílem ...
Více
Semináře pro žadatele v Prioritní ose 4
21.12.2017
Pro velký zájem byly přidány další termíny seminářů v Prioritní ose 4 v rámci Operačního programu – Praha pól růstu ČR: 18. 1. 2018 od 14:00 – seminář pro žadatele ke zpracování finanční části studie proveditelnosti a modul CBA ve výzvě č. 36 a 37 II. 25. 1. 2018 od 9:30 – ...
Více
Aktualizace sekce „FAQ“ na webových stránkách OP PPR
21.12.2017
Na webových stránkách Operačního programu Praha – pól růstu ČR byla aktualizována sekce „FAQ“ (Frequently Asked Questions). Potenciální žadatelé a příjemci dotace naleznou na https://www.penizeproprahu.cz/pro-zadatele/faq-pro-zadatele/ odpovědi na často kladené dotazy, se kterými se mohou setkat v průběhu přípravy či samotné realizace projektu.   ...
Více
Známe vítěze vánoční soutěže s pražským operačním programem, kterou vyhlásila radní Ropková
20.12.2017
V úterý, 19. 12. po 20. hodině večerní skončila naše vánoční soutěž o tři 1 TB externí disky! Vánoční soutěž vyhlásila v pondělí, 18. prosince, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů, Irena Ropková, na Facebooku hl. m. Prahy, www.facebook.com/PrahaEU. Všem zájemcům byla položena stejná otázka:  Jakou celkovou částku z ...
Více
Schválené projekty ve 20 a 22 výzvě
15.12.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. prosince 2017 schválilo poskytnutí podpory 33 projektům předložených v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách, cílem je přispět k řešení nerovnoměrné ...
Více
22. výzva – aktualizace informací k 14. 12. 2017 – ukončení příjmu žádostí
14.12.2017
K 14. 12. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 27 projektů v celkové výši 125 095 680 Kč, což činí 100,08 % z celkové alokace výzvy (125 mil. Kč). Aktuální stav (k 14. 12. 2017 – ukončen příjem žádostí): Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 17 Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP ...
Více
Schválené projekty ve 20. výzvě
1.12.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 30. listopadu 2017 schválilo poskytnutí podpory 63 projektům předložených v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách, cílem je přispět k řešení nerovnoměrné ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 24. 11. 2017
24.11.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
22. výzva – aktualizace informací k 23. 11. 2017
23.11.2017
K 23. 11. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 23 projektů v celkové výši 113 791 680 Kč, což činí 91 % z celkové alokace výzvy. Aktuální stav (k 23. 11. 2017): Alokace výzvy č. 22: 125 mil. Kč Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP: 85 850 628 Kč Počet schválených žádostí ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017
22.11.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory. Konkrétně došlo k úpravě alokace ve výzvě č. 30 s názvem „Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou ...
Více
Vydání nové verze 1.8 Metodiky Studie proveditelnosti pro prioritní osy 1 – 3
22.11.2017
Byla vydána nová verze 1.8 Metodiky Studie proveditelnosti pro prioritní osy 1 – 3 Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Novou verzi v čisté i změnové podobě naleznete v sekci Pro žadatele, Vzory příloh žádostí o podporu a metodiky pro zpracování příloh žádosti o podporu. ...
Více
Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR – verze 4.2
16.11.2017
Byla vydána nová verze 4.2 Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, která je účinná od 14. 11. 2017. Novou verzi v čisté i změnové podobě naleznete v sekci Pro příjemce.     ...
Více
Semináře pro žadatele k 28. výzvě
15.11.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání dva semináře. Semináře se budou konat 6. prosince 2017 od 9:00 do 12:00 a 13. prosince 2017 od 13:00 do 16:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
15.11.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. 11. 2017 vyhlášení výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 18. 12. 2017. Konzultace projektových záměrů probíhají od 15. 11. 2017 do 24. 5. 2018. Podrobné informace o výzvě, včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 28 ZDE  ...
Více
Seminář pro žadatele k 36 a 37. výzvě III.
13.11.2017
Vzhledem k velkému zájmu jsme připravily třetí seminář k výzvě č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, jsme připravily třetí seminář pro žadatele. Seminář se bude konat 4. prosince 2017 od 13:00 do 17:00, ve Velké zasedací síni ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017
13.11.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více

Videa