Aktuality

Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 34
19.4.2018
Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 129 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 591 672 384,97 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 124 žádostí o ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2018 (verze 2 platná od 9. 4. 2018)
9.4.2018
Dne 9. 4. 2018 došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2018, provedené změny v harmonogramu se týkají prioritní osy 2 a 4. Konkrétně došlo k následujícím změnám: U výzev č. 43, 44 a 45 došlo k posunutí data vyhlášení a ukončení příjmu žádostí o podporu. Výzvy č. 43 a ...
Více
Upřesnění vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ při tvorbě žádosti o podporu
4.4.2018
Vážení žadatelé, zasíláme Vám upřesnění k vyplnění datové položky (DP) „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ týkající se datové oblasti indikátorů v rámci žádosti o podporu.  Plnění této DP je nastaveno jako datum výchozí hodnoty příslušného indikátoru – žadatel / příjemce jej vybírá z kalendáře. Plnění je při podání žádosti o podporu povinné. ...
Více
Upozornění na zveřejnění česko-anglické verze Karty účastníka
4.4.2018
Vážení příjemci, dovolujeme si Vás upozornit, že na stránce https://www.penizeproprahu.cz/indikatory/ byla publikována česko-anglická verze Karty účastníka (pro podpořené osoby starší 18 let). Ta může být využita zejména v projektech, ve kterých podpořené osoby patří do skupiny migranti; lidé, kteří jsou původem cizinci; menšiny. Současně upozorňujeme, že od 12. 2. je v platnosti ...
Více
Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 29
4.4.2018
Dne 29. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Do této výzvy bylo předloženo 19 žádostí o podporu v objemu 949,7 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k ...
Více
Ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 37
3.4.2018
Dne 29. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Celkem bylo předloženo 208 žádostí o podporu v objemu 484 756 617,23 Kč. Předložené žádosti budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 35
23.3.2018
Dne 23. 3. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Do této výzvy bylo předloženo 39 žádostí o podporu v objemu 535,18 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené ...
Více
Zprávy z pólu – jaro 2018
15.3.2018
Právě vyšlo první letošní číslo pravidelného bulletinu Operačního programu Praha – pól růstu ČR s názvem Zprávy z pólu – jaro 2018. V tomto čísle Vám nabízíme informace o tom, jak se nám daří čerpat prostředky vyčleněné na pražský operační program, kolik projektů se díky němu již realizuje a rovněž ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 15. 3. 2018)
15.3.2018
K 15. 3. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 50 projektů v celkové výši 41 847 526 Kč, což činí 10,5 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 11 v objemu 9 303 762 Kč Počet žádostí o ...
Více
Zaměstnanci Magistrátu již mají možnost přihlásit děti do dvou podnikových dětských skupin
13.3.2018
Provoz dvou dětských skupin MHMP byl v dubnu zahájen. Zaměstnanci, kteří si zvolili tento způsob každodenní péče o své děti v předškolním věku (již od 2 let), mají již od 24. 1. 2018 možnost podávat přihlášky. Dětské skupiny nabízejí rodičům celkovou kapacitu 24 míst. Místa mohou být využívána i pro děti s tzv. ...
Více
Kritérium hospodárnosti na konci realizace projektu
9.3.2018
Na základě zkušeností z auditních zjištění z předchozího programu OPPA a vzhledem k častým dotazům od příjemců a žádostí o změnu zasíláme upřesnění k nákupu zařízení a vybavení v OP PPR. V Pravidlech pro žadatele a příjemce, kap. 17.2.3. je uvedeno: „Obdobným poměrným způsobem se posuzuje hospodárnost výdaje na zařízení a vybavení, pokud není využíváno po ...
Více
Seminář pro příjemce z 24. výzvy PO1
9.3.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 1 ve výzvě č. 24 – projekty proof-of-concept. Seminář se bude konat 20. března 2018 od 9:00 do 12:30 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná zde. ...
Více
Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání
9.3.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 3. 2018 revokaci výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Tato revize nabývá účinnosti od 7. 3. 2018. V rámci této výzvy dochází k navýšení alokace ze 100 mil. Kč na 200 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu byl již ve výzvě č. 34 ukončen. Důvodem pro navýšení ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II
7.3.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 3. 2018 vyhlášení výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 9. 4. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 7. 3. 2018 do 17. 1. 2019. Podrobné informace o výzvě, včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 5. 3. 2018)
5.3.2018
K 5. 3. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 0 Počet žádostí o podporu v ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 5. 3. 2018)
5.3.2018
K 5. 3. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 47 projektů v celkové výši 38 597 817 Kč, což činí 10,4 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 12 v objemu 12 777 631 Kč Počet žádostí ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 21. 2. 2018)
21.2.2018
K 21. 2. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet ...
Více
37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč
20.2.2018
Pro projekty ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, které nemají povinnost zpracovávat CBA v MS2014+ (projekty s celkovými způsobilými výdaji pod 5 mil. Kč) byla připravena Pomůcka pro zpracování finanční analýzy, která je součástí Studie proveditelnosti (kapitola 8).   Pomůcku naleznete na webových stránkách výzvy: https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-37-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol-ii/ ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 32. výzvě
19.2.2018
Dne 14. 2. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Do této výzvy bylo předloženo 20 žádostí o podporu v objemu 434,9 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily ...
Více
Nové pokyny pro žádost o platbu
14.2.2018
Na stránce Pro příjemce – Dokumenty – Pokyny k ZoR a ZoP byly zveřejněny nové pokyny pro příjemce k vyplnění žádosti o platbu v IS KP. Nová verze je platná od 7. 2. 2018. ...
Více

Videa