Aktuality

Seminář pro příjemce z 24. výzvy PO1
9.3.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 1 ve výzvě č. 24 – projekty proof-of-concept. Seminář se bude konat 20. března 2018 od 9:00 do 12:30 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná zde. ...
Více
Revokace výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání
9.3.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 3. 2018 revokaci výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Tato revize nabývá účinnosti od 7. 3. 2018. V rámci této výzvy dochází k navýšení alokace ze 100 mil. Kč na 200 mil. Kč. Příjem žádostí o podporu byl již ve výzvě č. 34 ukončen. Důvodem pro navýšení ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II
7.3.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 3. 2018 vyhlášení výzvy č. 42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 9. 4. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 7. 3. 2018 do 17. 1. 2019. Podrobné informace o výzvě, včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 5. 3. 2018)
5.3.2018
K 5. 3. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 0 Počet žádostí o podporu v ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 5. 3. 2018)
5.3.2018
K 5. 3. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 47 projektů v celkové výši 38 597 817 Kč, což činí 10,4 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 12 v objemu 12 777 631 Kč Počet žádostí ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 21. 2. 2018)
21.2.2018
K 21. 2. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet ...
Více
37. výzva – nová pomůcka pro projekty pod 5 mil. Kč
20.2.2018
Pro projekty ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, které nemají povinnost zpracovávat CBA v MS2014+ (projekty s celkovými způsobilými výdaji pod 5 mil. Kč) byla připravena Pomůcka pro zpracování finanční analýzy, která je součástí Studie proveditelnosti (kapitola 8).   Pomůcku naleznete na webových stránkách výzvy: https://www.penizeproprahu.cz/vyzva-c-37-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol-ii/ ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 32. výzvě
19.2.2018
Dne 14. 2. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 32 – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Do této výzvy bylo předloženo 20 žádostí o podporu v objemu 434,9 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily ...
Více
Nové pokyny pro žádost o platbu
14.2.2018
Na stránce Pro příjemce – Dokumenty – Pokyny k ZoR a ZoP byly zveřejněny nové pokyny pro příjemce k vyplnění žádosti o platbu v IS KP. Nová verze je platná od 7. 2. 2018. ...
Více
Nová Karta účastníka od 12. 2. 2018
7.2.2018
Od 12. 2. bude v platnosti nová verze Karty účastníka (Metodického listu podpořené osoby), kterou naleznete ke stažení na stránce https://www.penizeproprahu.cz/indikatory/ Pro období 12. 2. – 25. 2. 2018 je naplánováno tzv. přechodné období, kdy bude IS ESF přijímat i staré verze formulářů v pdf verzi. Od 26. 2. 2018 bude ...
Více
Seminář: Metodika kalkulace vyrovnávací platby SGEI – termín 16. 2. 2018
1.2.2018
Seminář je určen příjemcům a žadatelům, kteří realizují nebo připravují projekty sociálního bydlení, na které se bude vztahovat veřejná podpora v režimu SGEI. K dispozici je vzor formuláře pro kalkulaci vyrovnávací platby. Doporučujeme jeho vyplnění již před konáním semináře, abyste měli možnost přímo na semináři konzultovat konkrétní dotazy/problémy, které jsou spojeny s výpočtem ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 41
25.1.2018
Dne 24. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Do této výzvy bylo předloženo 11 žádostí o podporu v objemu 21,6 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)
25.1.2018
K 24. 1. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)
25.1.2018
K 24. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 27 projektů v celkové výši 20 423 107 Kč, což činí 5,1 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 7 v objemu 4 635 035 Kč Počet žádostí o podporu ve ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
24.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1. 2018 vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 23. 2. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 24. 1. 2018 ...
Více
Revokace výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání (platná od 24. 1. 2018)
24.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 23. 1. 2018 revokaci výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Tato revize nabývá účinnosti od 24. 1. 2018. Změna textu výzvy č. 28 se týká upřesnění popisu aktivity „Interkulturní pracovník“ a doplnění nové aktivity v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: „Skupinové vzdělávání pedagogického sboru ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 34
24.1.2018
Dne 23. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Do této výzvy bylo předloženo 129 žádostí o podporu v objemu 591,67 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné ...
Více
Semináře pro příjemce v 21. výzvě
19.1.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil dva semináře pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 21 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní. Semináře se budou konat 22. a 28. února 2018 od 9:00 do 13:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na ...
Více
Seminář pro příjemce 23., 25. a 27. výzvy
18.1.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil společný seminář pro příjemce prioritní osy č. 3 a č. 4 ve výzvě č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze, č. 25 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť a č. 27 – Podpora sociálních služeb, komunitního života ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III
17.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1. 2018 vyhlášení výzvy č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 19. 2. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 17. 1. 2018 do ...
Více

Videa