Aktuality

Praha je partnerem projektu InnovaSUMP
19.6.2017
Projekt InnovaSUMP je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) v rámci územní spolupráce INTERREG EUROPE, s rozpočtovou alokací větší než 1 milion euro. Celková délka projektu je 54 měsíců, ukončení je naplánováno na rok 2021. Koordinátorem projektu je kyperské město Nikósia. Cíl projektu: Projekt InnovaSUMP usnadňuje ...
Více
Praha je partnerem projektu INNOTRANS
19.6.2017
Projekt INNOTRANS je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) v rámci územní spolupráce INTERREG EUROPE, s rozpočtovou alokací větší než 1 milion euro. Celková délka projektu je 60 měsíců, ukončení je naplánováno na rok 2021. Koordinátorem projektu je Coventry University Enterprises Ltd. Cíl projektu: INNOTRANS mapuje ...
Více
Aktualizace harmonogramu pro rok 2016
15.6.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016, aktualizace byla schválena na jednání dílčí Plánovací komise per rollam pro prioritní osu 4 dne 6. 6. 2017. Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti, konkrétně navýšení alokace výzvy č. 20 – Modernizace vybavení a zařízení pražských škol z ...
Více
Vyhlášení výzvy nositele č. 7 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy
6.6.2017
Dne 31. 5. 2017 byla vyhlášena Řídicím výborem ITI Pražské metropolitní oblasti výzva  č. 7 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy. Text výzvy č. 7 – Výstavba a modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu  na území hl. m. Prahy  Více ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvách 9, 11 a 26
1.6.2017
Dne 31. 5. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu těchto výzvách: Výzva č. 9 – Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou. Do této výzvy byla předložena 1 žádost o podporu v objemu 299,9 mil. Kč. Výzva č. 11 – Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele. Do této výzvy byla předložena 1 ...
Více
Informace o prodloužení termínu registrace pro externí hodnotitele do 2. 6. 2017, 14:00 hodin
31.5.2017
Vzhledem k technickým problémům při registraci do databáze externích hodnotitelů byl prodloužen termín registrace do 2. 6. 2017, 14:00 hodin. ...
Více
VÝZVA č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
26.5.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 7. prosince 2016 vyhlášení výzvy č. 26 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Text výzvy č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Vzor smlouvy o financování   ...
Více
Pracovní setkání s poskytovateli sociálních služeb
24.5.2017
Dne 14. června 2017 v 10:30 hod se uskuteční pracovní setkání pořádané odborem evropských fondů ve spolupráci s odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. Tématem jednání jsou možnosti nastavení nové výzvy (č. 35) v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR, která bude vyhlášena v září 2017. ...
Více
Výzva č. 20 a 23 – Ukončení příjmu žádostí o podporu
22.5.2017
Dne 30. 3. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu těchto výzvách: Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Celkem bylo předloženo 146 žádostí o podporu v objemu 387,3 mil. Kč. Výzva č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze. Celkem bylo předloženo 16 žádostí o ...
Více
Seminář pro příjemce ve výzvě č. 7 se uskuteční 16. 5. 2017
14.5.2017
Více informací naleznete v rubrice Semináře. ...
Více
22. výzva – aktualizace informací
12.5.2017
K 12. 5. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 18 projektů v celkové výši 94 328 628 Kč, což činí 75 % z celkové alokace výzvy. Alokace výzvy č. 22: 125 mil. Kč Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP: 28 415 958 Kč Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP: ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 21
12.5.2017
Dne 11. 5. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 21 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 70 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 311 641 863,74 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 66 žádostí o ...
Více
Schválené projekty 17., 18. a 19. výzvy
28.4.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 27. dubna 2017 schválilo poskytnutí podpory projektu předloženého v rámci sedmnácté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení“. Vybraný projekt je zaměřen na rekonstrukci prostor komunitního centra. Podpora z Operačního programu Praha – ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 25 a výzvě č. 27
21.4.2017
Dne 20. 4. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 25 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť, a ve výzvě č. 27 – Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Detaily o počtu žádostí o podporu a jejich objemu v jednotlivých výzvách shrnuje ...
Více
Vyhlášení výzvy na externí hodnotitele
13.4.2017
Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR vyhlašuje výzvu na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr pro finančně – ekonomickou část a věcnou část věcného hodnocení. Zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů se mohou přihlašovat průběžně v termínu od 21. 4. 2017 do 31. 5. 2017, dle pokynů ...
Více
5. 4. 2017 Revize Operačního programu Praha – pól růstu ČR
7.4.2017
Rada hlavního města Prahy schválila na návrh radní Ireny Ropkové na úterním jednání revizi Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Cílem této revize je další zefektivnění možnosti čerpat evropské prostředky pro potenciální žadatele. Nyní ještě musí revizi schválit Evropská komise. Ke stažení – Tisková zpráva: Revize OP PPR ...
Více
Schválené projekty 22. výzvy
3.4.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy 30. března 2017 schválilo poskytnutí podpory projektům předloženým v rámci dvaadvacáté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. V této výzvě byly schváleny tři projekty zaměřené na provoz dětských skupin v Praze 4 a Praze 12.  Tyto ...
Více
Schválen projekt 10. výzvy
30.3.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy 30. března schválilo poskytnutí podpory projektovému záměru předloženému v rámci 10. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR v oblasti „Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem“.  Vybraný projekt, který jako jediný úspěšně prošel hodnocením, je zaměřen na rozšíření infrastruktury a zkvalitnění prostředí podnikatelského inkubátoru VŠE. Podpora z Operačního programu ...
Více
Pozastavení příjmu žádostí výzvy č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků
24.3.2017
Pozastavení příjmu žádostí výzvy č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků. Abychom předešli potenciálním chybám na odevzdaných projektových žádostech, byla výzva č. 26 dočasně pozastavena. Z důvodu ověřování nastavení MS2014+ jsou rozpracované projektové žádosti dočasně needitovatelné.   ...
Více
Projekt FINERPOL: Úspora až 2 mil. ročně díky finančním nástrojům
23.3.2017
Magistrát hl. m. Prahy uspořádal odbornou diskuzi vrámci projektu FINERPOL Příklady dobré praxe vČR ukazují úspory až 2 mil. korun ročně díky využití finančních nástrojů Diskutující se shodli, že se jedná o dlouhodobě udržitelný a zároveň motivační způsob dotování projektů z fondů EU   Pod záštitou svého ředitele PhDr. Jana Hausera ...
Více

Videa