Aktuality

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   
52. výzva -schválení projektů v ZHMP
17.2.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 13. 2. 2020 schválilo poskytnutí podpory 8 projektům předložených v rámci 52. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II“. Celková výše projektů činí 47,3 mil. Kč. USNESENÍ ZHMP: ZDE ...
Více
45. výzva – schválení projektů v ZHMP
17.2.2020
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 13. 2. 2020 schválilo poskytnutí podpory 4 projektům předložených v rámci 45. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II“. Celková výše projektů činí 146,55 mil. Kč. USNESENÍ ZHMP: ZDE ...
Více
Navýšení alokace výzvy č. 42
29.1.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 27. 1. 2020 revokaci výzvy č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Tato revize nabývá účinnosti od 27. 1. 2020. Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy z 21 000 000 Kč na 89 654 648 Kč. Řídicí orgán v této výzvě eviduje výrazný ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51 k 27.01.2020
27.1.2020
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 51 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Níže v příloze zveřejňujeme informace zahrnující registrační čísla projektů, u kterých byla ukončena fáze věcného hodnocení, jejich výsledné bodové hodnocení a požadované celkové způsobilé výdaje. Uvedena je rovněž ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev 2020
15.1.2020
Došlo k úpravě harmonogramu výzev pro rok 2020, ve verzi č. 2, platné od 15. 1. 2020, byly provedeny následující změny: Výzva č. 47 (PO3) změna názvu výzvy – z Podpora komunitního života a sociálního podnikání na Podpora komunitního života (z důvodu, že již není sociální podnikání podporováno) snížena alokace ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 51 k 13.01.2020
14.1.2020
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 51 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Níže v příloze zveřejňujeme informace zahrnující registrační čísla projektů, u kterých byla ukončena fáze věcného hodnocení, jejich výsledné bodové hodnocení a požadované celkové způsobilé výdaje. Uvedena je rovněž ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 45
13.1.2020
Dne 13.01.2020 byla u projektů předložených ve výzvě č. 45 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi byly posuzovány celkem  4 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 146 545 205 Kč. Minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení splnily všechny 4 posuzované žádosti. U projektů, které úspěšně ...
Více
42. výzva – aktualizace informací
8.1.2020
K 28. 11. 2019 bylo do této výzvy podáno 23 žádostí o podporu v celkové výši 87 918 563 Kč, což činí 418 % z celkové alokace výzvy (21 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 5 z  objemu 17 701 179 Kč Počet žádostí s uzavřenou smlouvou o financování – 5 U ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 52
8.1.2020
Dne 5. 12. 2019 byla u projektů předložených ve výzvě č. 52 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 8 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 47 294 863,50 Kč. Všechny předložené projekty splnily minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení.   ...
Více
Pomocné soubory pro import do ŽoP
13.12.2019
Dne 12. 12. 2019 byly zveřejněny nové pomocné soubory pro import soupisky dokladů do žádosti o platbu pomocí xml importu. Dřívější soubory již nebudou platné a import do ŽOP se nepodaří. ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II
3.12.2019
Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 11. 2019 vyhlášení výzvy č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 6. 1. 2020. Konzultace projektových záměrů probíhají od ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 42. výzvě
2.12.2019
Dne 28. 11. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 42 – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II. Do této výzvy bylo předloženo celkem 23 projektů v celkové výši 87 918 563 Kč, což činí 418 % z celkové alokace výzvy (21 mil. Kč).   ...
Více
Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 55
28.11.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele prioritní osy 1 ve výzvě č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV. Seminář se bude konat 15. 1. 2020 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 55 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV
19.11.2019
Rada hl. m. Prahy schválila dne 18. 11. 2019 vyhlášení výzvy č. 55 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 20. 12. 2019. Konzultace projektových záměrů probíhají od 19. 11. 2019 ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 56 – Inovační poptávka veřejného sektoru III
19.11.2019
Rada hl. m. Prahy schválila dne 18. 11. 2019 vyhlášení výzvy č. 56 – Inovační poptávka veřejného sektoru III k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 3. 2. 2020. Konzultace projektových záměrů probíhají od 19. 11. 2019 do 10. 9. ...
Více
Víkendová odstávka portálu ESF
11.11.2019
Upozorňujeme příjemce projektů v Prioritní ose 3 a 4, že od pátku 15. 11. 2019 od 17 hod do neděle 17. 11. 2019 do 24 hod bude portál ESF včetně IS ESF 2014+ nedostupný. Důvodem je plánovaná odstávka datového centra MPSV. Obsah portálu bude kompletně nedostupný. Prosíme proto, abyste veškerou práci ...
Více
Aktualizace harmonogramu 2019
31.10.2019
Došlo k úpravě harmonogramu výzev pro rok 2019, ve verzi č. 4, platné od 31. 10. 2019, byly provedeny následující změny: Vyřazení výzvy č. 48 (PO4) z harmonogramu výzev na rok 2019 (připravena k vyhlášení v rámci harmonogramu výzev na rok 2020). Navýšení alokace č. 51 (PO4) z 200 na 310 mil. Kč. Posunutí ...
Více
Metodické sdělení Podpora sociálního začleňování v OP PPR a její vztah k podpoře sociálních služeb (PO3)
24.10.2019
Řídící orgán  vydal Metodické sdělení Podpora sociálního začleňování v OP PPR a její vztah k podpoře sociálních služeb. Dokument je relevantní pro žadatele v rámci prioritní osy 3, v aktivitě zaměřené na podporu sociálních služeb. Více ZDE ...
Více
Aktualizace harmonogramu 2018
22.10.2019
Došlo k úpravě harmonogramu pro rok 2018, ve verzi č. 7, platné od 22. 10. 2019, byly provedeny následující změny: ve výzvě č. 38 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť došlo k navýšení celkové alokace výzvy ze 42 mil. Kč na 49 mil. Kč ve výzvě č. 44 ...
Více
49. výzva – schválení projektů v ZHMP (2. část)
21.10.2019
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 10. 2019 schválilo poskytnutí podpory 47 projektům (2. část) předložených v rámci 49. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“. Celková výše projektů činí 58,66 mil. Kč. Usnesení ZHMP: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=188226029037032249239226047037032249236226044037032249237226041037032249237&id=581552 Poslední část předložených ...
Více

Videa