Aktuality

Avízo pro výzvu č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
31.10.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace. Výzva č. 28 bude vyhlášena 15. 11. 2017. Avízo pro výzvu č. 28 ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 26. 10. 2017
26.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 36 a 37
25.10.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 24. 10. 2017 vyhlášení výzev č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u obou výzev 27. 11. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 20. 10. 2017
20.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Seminář pro žadatele k 29. výzvě – Inovační poptávka veřejného sektoru II
18.10.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 29 seminář, který se bude konat 13. listopadu 2017 od 9:30 do 12:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Rada hl. m. Prahy odsouhlasila další finanční podporu z OP PPR
17.10.2017
PRAHA, 17. 10. 2017 – Radní hlavního města Prahy odsouhlasili další z řady projektů, které podpoří v rámci multifondového Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Tentokrát jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě“. V rámci výzvy č. 40 Operačního programu Praha – ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2016
17.10.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016, provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory, konkrétně: Výzva č. 16 – ITI – Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy, došlo k posunu ukončení příjmu žádostí na 30. 3. 2018. Provedená změna byla schválena na jednání dílčí ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017
17.10.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, konkrétně: Výzva č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III, bylo zrušeno vyhlášení této výzvy (výzva bude vyhlášena v roce 2018).  Více informací ohledně týkajících se ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 10. 2017
13.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Seminář pro žadatele o podporu ve výzvě č. 34 – II
9.10.2017
Pro velký zájem ze strany potenciálních žadatelů o dotaci ve výzvě č. 34 vyhlášené v rámci Prioritní osy 3, byl přidán seminář, který se bude konat 30. 10. 2017. Pro přihlášení použijte sekci Semináře. V rámci této neinvestiční výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života a vznik a ...
Více
Avízo pro výzvu č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II
6.10.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace. Výzva č. 37 bude vyhlášena 25. 10. 2017. Avízo pro výzvu č. 37 ...
Více
Avízo pro výzvu č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II
6.10.2017
Avíza pro žadatele o parametrech výzev informují o připravovaných výzvách OP PPR, na jejich základě není možné předkládat žádosti o podporu. Avízo obsahuje pouze předběžné informace. Výzva č. 36 bude vyhlášena 25. 10. 2017. Avízo pro výzvu č. 36 ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017
5.10.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 1, 2 a 4. Prioritní osa 1 – Provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, konkrétně: Výzva č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III, vyhlášení ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 4. 10. 2017
4.10.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 27
27.9.2017
Dne 18. 9. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 27 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  14 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 164 821 018,98 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 10 žádostí o podporu ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 25
27.9.2017
Dne 18. 9. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 25 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  8 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 27 696 117,50 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 7 žádostí o podporu ...
Více
Výzva pro nové finanční hodnotitele
21.9.2017
Od 2. 10. 2017 do 6. 11. 2017 bude otevřena výzva na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr pro finančně – ekonomickou část věcného hodnocení, více v sekci Pro hodnotitele. ...
Více
Vyhlášení výzev č. 34 a č. 35
20.9.2017
Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzev č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u obou výzev 23. 10. 2017. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 34 ZDE a v textu výzvy č. 35 ZDE. ...
Více
Soutěž s evropskými fondy
20.9.2017
Soutěžte s Operačním programem Praha – pól růstu ČR (OP PPR) o zajímavé ceny. Stačí od 11. září poslouchat vybraná rádia, která vysílají na okruhu hlavního města Prahy a středních Čech. Samotná soutěž začíná 9. 10. na HitrádiuCity. Více info v sekci PRO MÉDIA.  ...
Více
41. výzva – důležité upozornění
19.9.2017
Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu 4. Věcné zaměření v rámci výzvy č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání, která byla vyhlášená 30. 8. 2017. Upozornění se týká zapojení partnera do projektu a možnosti situace, kdy dojde k rozporu s principy partnerství dle Pravidel pro žadatele a ...
Více

Videa