Aktuality

Nové pokyny pro žádost o platbu
14.2.2018
Na stránce Pro příjemce – Dokumenty – Pokyny k ZoR a ZoP byly zveřejněny nové pokyny pro příjemce k vyplnění žádosti o platbu v IS KP. Nová verze je platná od 7. 2. 2018. ...
Více
Nová Karta účastníka od 12. 2. 2018
7.2.2018
Od 12. 2. bude v platnosti nová verze Karty účastníka (Metodického listu podpořené osoby), kterou naleznete ke stažení na stránce https://www.penizeproprahu.cz/indikatory/ Pro období 12. 2. – 25. 2. 2018 je naplánováno tzv. přechodné období, kdy bude IS ESF přijímat i staré verze formulářů v pdf verzi. Od 26. 2. 2018 bude ...
Více
Seminář: Metodika kalkulace vyrovnávací platby SGEI – termín 16. 2. 2018
1.2.2018
Seminář je určen příjemcům a žadatelům, kteří realizují nebo připravují projekty sociálního bydlení, na které se bude vztahovat veřejná podpora v režimu SGEI. K dispozici je vzor formuláře pro kalkulaci vyrovnávací platby. Doporučujeme jeho vyplnění již před konáním semináře, abyste měli možnost přímo na semináři konzultovat konkrétní dotazy/problémy, které jsou spojeny s výpočtem ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 41
25.1.2018
Dne 24. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Do této výzvy bylo předloženo 11 žádostí o podporu v objemu 21,6 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)
25.1.2018
K 24. 1. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)
25.1.2018
K 24. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 27 projektů v celkové výši 20 423 107 Kč, což činí 5,1 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 7 v objemu 4 635 035 Kč Počet žádostí o podporu ve ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
24.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1. 2018 vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 23. 2. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 24. 1. 2018 ...
Více
Revokace výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání (platná od 24. 1. 2018)
24.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 23. 1. 2018 revokaci výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Tato revize nabývá účinnosti od 24. 1. 2018. Změna textu výzvy č. 28 se týká upřesnění popisu aktivity „Interkulturní pracovník“ a doplnění nové aktivity v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: „Skupinové vzdělávání pedagogického sboru ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 34
24.1.2018
Dne 23. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Do této výzvy bylo předloženo 129 žádostí o podporu v objemu 591,67 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné ...
Více
Semináře pro příjemce v 21. výzvě
19.1.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil dva semináře pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 21 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní. Semináře se budou konat 22. a 28. února 2018 od 9:00 do 13:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na ...
Více
Seminář pro příjemce 23., 25. a 27. výzvy
18.1.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil společný seminář pro příjemce prioritní osy č. 3 a č. 4 ve výzvě č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze, č. 25 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť a č. 27 – Podpora sociálních služeb, komunitního života ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III
17.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1. 2018 vyhlášení výzvy č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 19. 2. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 17. 1. 2018 do ...
Více
Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20
9.1.2018
Dne 9. 1. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  131 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 354 305 595,68 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 98 žádostí o podporu s celkovými ...
Více
28. výzva – aktualizace informací
9.1.2018
K 9. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 25 projektů v celkové výši 19 202 497 Kč, což činí 4,8 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 25 v objemu ...
Více
Přestěhování odboru evropských fondů
5.1.2018
Odbor evropských fondů změnil místo svého působiště! Nová adresa odboru evropských fondů je: Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Telefonické kontakty na naše pracovníky zůstávají stejné. Aktuální čísla kanceláří naleznete na tomto webovém portále v rubrice KONTAKTY. ...
Více
Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů
3.1.2018
Hlavní město Praha v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR připravilo dva voucherové programy na podporu inovací a podnikání na jeho území a dne 1. ledna 2018 vyhlásilo první výzvy pro žadatele z řad malých a středních podniků. Jedním z programů jsou Pražské vouchery na inovační projekty, jejichž cílem ...
Více
Semináře pro žadatele v Prioritní ose 4
21.12.2017
Pro velký zájem byly přidány další termíny seminářů v Prioritní ose 4 v rámci Operačního programu – Praha pól růstu ČR: 18. 1. 2018 od 14:00 – seminář pro žadatele ke zpracování finanční části studie proveditelnosti a modul CBA ve výzvě č. 36 a 37 II. 25. 1. 2018 od 9:30 – ...
Více
Aktualizace sekce „FAQ“ na webových stránkách OP PPR
21.12.2017
Na webových stránkách Operačního programu Praha – pól růstu ČR byla aktualizována sekce „FAQ“ (Frequently Asked Questions). Potenciální žadatelé a příjemci dotace naleznou na https://www.penizeproprahu.cz/pro-zadatele/faq-pro-zadatele/ odpovědi na často kladené dotazy, se kterými se mohou setkat v průběhu přípravy či samotné realizace projektu.   ...
Více
Známe vítěze vánoční soutěže s pražským operačním programem, kterou vyhlásila radní Ropková
20.12.2017
V úterý, 19. 12. po 20. hodině večerní skončila naše vánoční soutěž o tři 1 TB externí disky! Vánoční soutěž vyhlásila v pondělí, 18. prosince, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů, Irena Ropková, na Facebooku hl. m. Prahy, www.facebook.com/PrahaEU. Všem zájemcům byla položena stejná otázka:  Jakou celkovou částku z ...
Více
Schválené projekty ve 20 a 22 výzvě
15.12.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. prosince 2017 schválilo poskytnutí podpory 33 projektům předložených v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách, cílem je přispět k řešení nerovnoměrné ...
Více

Videa