Aktuality

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 41
25.1.2018
Dne 24. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Do této výzvy bylo předloženo 11 žádostí o podporu v objemu 21,6 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné výzvě k předkládání ...
Více
36. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)
25.1.2018
K 24. 1. 2018 byly do této výzvy zatím podány 2 projekty v celkové výši 21 797 162,50 Kč, což činí 16,8 % z celkové alokace výzvy (130 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu formálního hodnocení – 1 v objemu 14 782 564,50 Kč Počet ...
Více
28. výzva – aktualizace informací (k 24. 1. 2018)
25.1.2018
K 24. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 27 projektů v celkové výši 20 423 107 Kč, což činí 5,1 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 7 v objemu 4 635 035 Kč Počet žádostí o podporu ve ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť
24.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1. 2018 vyhlášení výzvy č. 38 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 23. 2. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 24. 1. 2018 ...
Více
Revokace výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání (platná od 24. 1. 2018)
24.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 23. 1. 2018 revokaci výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Tato revize nabývá účinnosti od 24. 1. 2018. Změna textu výzvy č. 28 se týká upřesnění popisu aktivity „Interkulturní pracovník“ a doplnění nové aktivity v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: „Skupinové vzdělávání pedagogického sboru ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě č. 34
24.1.2018
Dne 23. 1. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Do této výzvy bylo předloženo 129 žádostí o podporu v objemu 591,67 mil. Kč. Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. ŘO bude ověřovat, zda žádosti splnily všechny požadavky stanovené v příslušné ...
Více
Semináře pro příjemce v 21. výzvě
19.1.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil dva semináře pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 21 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní. Semináře se budou konat 22. a 28. února 2018 od 9:00 do 13:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na ...
Více
Seminář pro příjemce 23., 25. a 27. výzvy
18.1.2018
Odbor evropských fondů MHMP připravil společný seminář pro příjemce prioritní osy č. 3 a č. 4 ve výzvě č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze, č. 25 – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť a č. 27 – Podpora sociálních služeb, komunitního života ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 39 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III
17.1.2018
Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. 1. 2018 vyhlášení výzvy č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 19. 2. 2018. Konzultace projektových záměrů probíhají od 17. 1. 2018 do ...
Více
Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20
9.1.2018
Dne 9. 1. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  131 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 354 305 595,68 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 98 žádostí o podporu s celkovými ...
Více
28. výzva – aktualizace informací
9.1.2018
K 9. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 25 projektů v celkové výši 19 202 497 Kč, což činí 4,8 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 25 v objemu ...
Více
Přestěhování odboru evropských fondů
5.1.2018
Odbor evropských fondů změnil místo svého působiště! Nová adresa odboru evropských fondů je: Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Telefonické kontakty na naše pracovníky zůstávají stejné. Aktuální čísla kanceláří naleznete na tomto webovém portále v rubrice KONTAKTY. ...
Více
Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů
3.1.2018
Hlavní město Praha v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR připravilo dva voucherové programy na podporu inovací a podnikání na jeho území a dne 1. ledna 2018 vyhlásilo první výzvy pro žadatele z řad malých a středních podniků. Jedním z programů jsou Pražské vouchery na inovační projekty, jejichž cílem ...
Více
Semináře pro žadatele v Prioritní ose 4
21.12.2017
Pro velký zájem byly přidány další termíny seminářů v Prioritní ose 4 v rámci Operačního programu – Praha pól růstu ČR: 18. 1. 2018 od 14:00 – seminář pro žadatele ke zpracování finanční části studie proveditelnosti a modul CBA ve výzvě č. 36 a 37 II. 25. 1. 2018 od 9:30 – ...
Více
Aktualizace sekce „FAQ“ na webových stránkách OP PPR
21.12.2017
Na webových stránkách Operačního programu Praha – pól růstu ČR byla aktualizována sekce „FAQ“ (Frequently Asked Questions). Potenciální žadatelé a příjemci dotace naleznou na https://www.penizeproprahu.cz/pro-zadatele/faq-pro-zadatele/ odpovědi na často kladené dotazy, se kterými se mohou setkat v průběhu přípravy či samotné realizace projektu.   ...
Více
Známe vítěze vánoční soutěže s pražským operačním programem, kterou vyhlásila radní Ropková
20.12.2017
V úterý, 19. 12. po 20. hodině večerní skončila naše vánoční soutěž o tři 1 TB externí disky! Vánoční soutěž vyhlásila v pondělí, 18. prosince, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů, Irena Ropková, na Facebooku hl. m. Prahy, www.facebook.com/PrahaEU. Všem zájemcům byla položena stejná otázka:  Jakou celkovou částku z ...
Více
Schválené projekty ve 20 a 22 výzvě
15.12.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. prosince 2017 schválilo poskytnutí podpory 33 projektům předložených v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách, cílem je přispět k řešení nerovnoměrné ...
Více
22. výzva – aktualizace informací k 14. 12. 2017 – ukončení příjmu žádostí
14.12.2017
K 14. 12. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 27 projektů v celkové výši 125 095 680 Kč, což činí 100,08 % z celkové alokace výzvy (125 mil. Kč). Aktuální stav (k 14. 12. 2017 – ukončen příjem žádostí): Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 17 Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP ...
Více
Schválené projekty ve 20. výzvě
1.12.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 30. listopadu 2017 schválilo poskytnutí podpory 63 projektům předložených v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách, cílem je přispět k řešení nerovnoměrné ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 24. 11. 2017
24.11.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více

Videa