Aktuality

Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20
9.1.2018
Dne 9. 1. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem  131 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 354 305 595,68 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení celkem 98 žádostí o podporu s celkovými ...
Více
28. výzva – aktualizace informací
9.1.2018
K 9. 1. 2018 bylo do této výzvy podáno celkem 25 projektů v celkové výši 19 202 497 Kč, což činí 4,8 % z celkové alokace výzvy (400 mil. Kč). Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 0 Počet žádostí o podporu v procesu hodnocení – 25 v objemu ...
Více
Přestěhování odboru evropských fondů
5.1.2018
Odbor evropských fondů změnil místo svého působiště! Nová adresa odboru evropských fondů je: Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Telefonické kontakty na naše pracovníky zůstávají stejné. Aktuální čísla kanceláří naleznete na tomto webovém portále v rubrice KONTAKTY. ...
Více
Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů
3.1.2018
Hlavní město Praha v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR připravilo dva voucherové programy na podporu inovací a podnikání na jeho území a dne 1. ledna 2018 vyhlásilo první výzvy pro žadatele z řad malých a středních podniků. Jedním z programů jsou Pražské vouchery na inovační projekty, jejichž cílem ...
Více
Semináře pro žadatele v Prioritní ose 4
21.12.2017
Pro velký zájem byly přidány další termíny seminářů v Prioritní ose 4 v rámci Operačního programu – Praha pól růstu ČR: 18. 1. 2018 od 14:00 – seminář pro žadatele ke zpracování finanční části studie proveditelnosti a modul CBA ve výzvě č. 36 a 37 II. 25. 1. 2018 od 9:30 – ...
Více
Aktualizace sekce „FAQ“ na webových stránkách OP PPR
21.12.2017
Na webových stránkách Operačního programu Praha – pól růstu ČR byla aktualizována sekce „FAQ“ (Frequently Asked Questions). Potenciální žadatelé a příjemci dotace naleznou na https://www.penizeproprahu.cz/pro-zadatele/faq-pro-zadatele/ odpovědi na často kladené dotazy, se kterými se mohou setkat v průběhu přípravy či samotné realizace projektu.   ...
Více
Známe vítěze vánoční soutěže s pražským operačním programem, kterou vyhlásila radní Ropková
20.12.2017
V úterý, 19. 12. po 20. hodině večerní skončila naše vánoční soutěž o tři 1 TB externí disky! Vánoční soutěž vyhlásila v pondělí, 18. prosince, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů, Irena Ropková, na Facebooku hl. m. Prahy, www.facebook.com/PrahaEU. Všem zájemcům byla položena stejná otázka:  Jakou celkovou částku z ...
Více
Schválené projekty ve 20 a 22 výzvě
15.12.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. prosince 2017 schválilo poskytnutí podpory 33 projektům předložených v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách, cílem je přispět k řešení nerovnoměrné ...
Více
22. výzva – aktualizace informací k 14. 12. 2017 – ukončení příjmu žádostí
14.12.2017
K 14. 12. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 27 projektů v celkové výši 125 095 680 Kč, což činí 100,08 % z celkové alokace výzvy (125 mil. Kč). Aktuální stav (k 14. 12. 2017 – ukončen příjem žádostí): Počet schválených žádostí o podporu v ZHMP – 17 Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP ...
Více
Schválené projekty ve 20. výzvě
1.12.2017
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 30. listopadu 2017 schválilo poskytnutí podpory 63 projektům předložených v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Modernizace zařízení a vybavení pražských škol“. Vybrané projekty jsou zaměřeny na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách, cílem je přispět k řešení nerovnoměrné ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 24. 11. 2017
24.11.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
22. výzva – aktualizace informací k 23. 11. 2017
23.11.2017
K 23. 11. 2017 bylo do této výzvy podáno celkem 23 projektů v celkové výši 113 791 680 Kč, což činí 91 % z celkové alokace výzvy. Aktuální stav (k 23. 11. 2017): Alokace výzvy č. 22: 125 mil. Kč Objem schválených žádostí o podporu v ZHMP: 85 850 628 Kč Počet schválených žádostí ...
Více
Aktualizace harmonogramu výzev na rok 2017
22.11.2017
Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedená změna v harmonogramu se týká Prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory. Konkrétně došlo k úpravě alokace ve výzvě č. 30 s názvem „Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou ...
Více
Vydání nové verze 1.8 Metodiky Studie proveditelnosti pro prioritní osy 1 – 3
22.11.2017
Byla vydána nová verze 1.8 Metodiky Studie proveditelnosti pro prioritní osy 1 – 3 Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Novou verzi v čisté i změnové podobě naleznete v sekci Pro žadatele, Vzory příloh žádostí o podporu a metodiky pro zpracování příloh žádosti o podporu. ...
Více
Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR – verze 4.2
16.11.2017
Byla vydána nová verze 4.2 Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, která je účinná od 14. 11. 2017. Novou verzi v čisté i změnové podobě naleznete v sekci Pro příjemce.     ...
Více
Semináře pro žadatele k 28. výzvě
15.11.2017
Odbor evropských fondů MHMP připravil pro žadatele ve výzvě č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání dva semináře. Semináře se budou konat 6. prosince 2017 od 9:00 do 12:00 a 13. prosince 2017 od 13:00 do 16:00, ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
15.11.2017
Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. 11. 2017 vyhlášení výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 18. 12. 2017. Konzultace projektových záměrů probíhají od 15. 11. 2017 do 24. 5. 2018. Podrobné informace o výzvě, včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu výzvy č. 28 ZDE  ...
Více
Seminář pro žadatele k 36 a 37. výzvě III.
13.11.2017
Vzhledem k velkému zájmu jsme připravily třetí seminář k výzvě č. 36 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, jsme připravily třetí seminář pro žadatele. Seminář se bude konat 4. prosince 2017 od 13:00 do 17:00, ve Velké zasedací síni ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017
13.11.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 3. 11. 2017
3.11.2017
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 20 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v listopadu 2017, schválení projektů Zastupitelstvem hlavního města Prahy by mělo proběhnout v listopadu, případně v prosinci 2017. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného ...
Více

Videa