Aktuality

49. výzva – schválení projektů v ZHMP (2. část)
21.10.2019
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 17. 10. 2019 schválilo poskytnutí podpory 47 projektům (2. část) předložených v rámci 49. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem“. Celková výše projektů činí 58,66 mil. Kč. Usnesení ZHMP: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=188226029037032249239226047037032249236226044037032249237226041037032249237&id=581552 Poslední část předložených ...
Více
Nová verze Přílohy č. 6 PpŽP – Přehled indikátorů
14.10.2019
Upozorňujeme příjemce na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, která stanovuje definice jednotlivých indikátorů plněných příjemci, formu jejich vykazování a dokládání. Dostupná je ZDE. Změny oproti předchozí verzi jsou následující: Do indikátoru 60000 – Celkový počet účastníků se nezapočítávají nezletilé osoby Nový sloupec „Plnění indikátoru: kdy ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 49. výzvě
1.10.2019
Dne 26. 9. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Do této výzvy bylo předloženo celkem 179 projektů v celkové výši 174 325 136 Kč, což činí 58 % z celkové alokace výzvy (300 mil. Kč). Jedná se o průběžnou výzvu, první podané projekty byly již schváleny ...
Více
Aktualizace dokumentu Snížené odvody
30.9.2019
Od 1. 10. 2019 je účinná nová verze Snížených odvodů, kterou naleznete v záložce „pro příjemce“. ...
Více
Zprávy z pólu – podzim 2019
13.9.2019
Právě vyšlo letošní 3. vydání pravidelného bulletinu Operačního programu Praha – pól růstu ČR s názvem Zprávy z pólu – Podzim 2019. V tomto čísle Vám přinášíme aktuální shrnutí již 820 projektů předložených do Operačního programu Praha – pól růstu ČR, které byly schváleny pražskými zastupiteli. Představujeme aktuální otevřené i ...
Více
Navýšení alokace 51. výzvy
28.8.2019
Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy. Řídicí orgán v této výzvě eviduje výrazný převis požadovaných prostředků nad celkovou alokací výzvy. Proto v rámci této výzvy dochází k navýšení alokace z částky 200 mil. Kč na 310 mil. Kč.  Navyšovaná částka vychází z disponibilní alokace ...
Více
Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+
1.8.2019
Upozorňujeme příjemce na novou verzi Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů, která je dostupná ZDE. Verze v režimu změn je pak k dispozici ZDE. Aktualizace reaguje na rozvoj systému IS ESF 2014+, ve kterém evidence probíhá. Zejména došlo k upřesnění, kdy může příjemce editovat datum výstupu z projektu u záznamů o ...
Více
38. výzva – schválení projektů v ZHMP
9.7.2019
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 20. 6. 2019 schválilo poskytnutí podpory 3 projektům předložených v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Podpory vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť“. Celková výše projektů činí 10,43 mil. Kč. Již 8 projektů s celkovými způsobilými náklady 28,11 mil. Kč bylo schváleno ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 45., 51. a 52. výzvě
3.7.2019
Dne 20. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 45 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II. Celkem bylo předloženo 5 žádostí o podporu v objemu 186 046 791,00 Kč. (93 % alokace výzvy, jež je 200 mil. Kč).   Dne 27. 6. 2019 byl ukončen příjem žádostí ...
Více
37. výzva – schválení projektů v ZHMP
28.5.2019
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 23. 5. 2019 schválilo poskytnutí podpory 81 projektům předložených v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti “. Celková výše projektů činí 198,8 mil. Kč. Dalších 61 schválených projektů ve výši 137,6 ...
Více
Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce
21.5.2019
Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.5, která je dostupná ZDE Z výčtu změn upozorňujeme na následující: Odstraněna povinnost provedení auditu u projektů nad 90 mil. Kč Úprava povinností pro dokládání informace o skutečných majitelích právnické osoby, Upřesnění v oblasti publicity, Upřesnění místní způsobilosti, Upřesnění způsobilosti DPH, Upřesnění ...
Více
Seminář pro příjemce – výzva č. 37 (PO4) – termín 19. 6. 2019
17.5.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy 4 ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Seminář se bude konat 16. 6. 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Finální výsledky věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37
13.5.2019
Dne 10. 5. 2019 byla u projektů předložených ve výzvě č. 37 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“ (z důvodu vypořádávání přezkumů). V této fázi bylo posuzováno celkem 197 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady ze žádosti 460 033 422,97 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci ...
Více
Seminář pro žadatele v rámci 49. výzvy
7.5.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil již třetí seminář pro žadatele prioritní osy 4 ve výzvě č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Seminář se bude konat 28. 5. 2019 od 13:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Seminář pro příjemce k veřejným zakázkám malého rozsahu
25.4.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce, kteří v rámci svých projektů budou realizovat zakázku malého rozsahu dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR. Seminář se bude konat 15. května 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace ...
Více
Nová verze Přílohy č. 6 PpŽP – Přehled indikátorů a Metodiky zpracování studie proveditelnosti
24.4.2019
Upozorňujeme příjemce na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, která stanovuje definice jednotlivých indikátorů plněných příjemci, formu jejich vykazování a dokládání. Dostupná je ZDE. Dále byla aktualizována Metodika zpracování studie proveditelnosti pro prioritní osy 1,2 a 3. Provedené úpravy se týkají zejména Specifického cíle 2.3, metodika ...
Více
Aktualizace tabulek obvyklých platů a mezd a obvyklých cen zařízení a vybavení
10.4.2019
Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení, platných od 11. 4. 2019, dostupných ZDE ...
Více
Seminář PO4: Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost
27.3.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele a příjemce prioritní osy 4 s názvem Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost. Seminář se zaměří na hlavni aspekty multikulturního vzdělávaní, výchovy k demokracii a života v pluralitní společnosti. Budou diskutovaná témata jako konstruktivistický versus normativní přístup ke vzdělávání, kontextuální vzdělávání, universalismus ...
Více
Seminář pro žadatele v rámci 52. výzvy
27.3.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele prioritní osy 4 ve výzvě č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II. Seminář se bude konat 24. 4. 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Seminář pro žadatele v rámci 51. výzvy
27.3.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil semináře pro žadatele prioritní osy 4 ve výzvě č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I. Semináře se budou konat 8. 4. 2019 od 13:00 a 10. 4. 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz ...
Více

Videa