Aktuality

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce
21.5.2019
Upozorňujeme na novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce, verze 4.5, která je dostupná ZDE Z výčtu změn upozorňujeme na následující: Odstraněna povinnost provedení auditu u projektů nad 90 mil. Kč Úprava povinností pro dokládání informace o skutečných majitelích právnické osoby, Upřesnění v oblasti publicity, Upřesnění místní způsobilosti, Upřesnění způsobilosti DPH, Upřesnění ...
Více
Seminář pro příjemce – výzva č. 37 (PO4) – termín 19. 6. 2019
17.5.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy 4 ve výzvě č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Seminář se bude konat 16. 6. 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Finální výsledky věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37
13.5.2019
Dne 10. 5. 2019 byla u projektů předložených ve výzvě č. 37 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“ (z důvodu vypořádávání přezkumů). V této fázi bylo posuzováno celkem 197 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady ze žádosti 460 033 422,97 Kč, z toho splnilo minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci ...
Více
Seminář pro žadatele v rámci 49. výzvy
7.5.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil již třetí seminář pro žadatele prioritní osy 4 ve výzvě č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Seminář se bude konat 28. 5. 2019 od 13:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Seminář pro příjemce k veřejným zakázkám malého rozsahu
25.4.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce, kteří v rámci svých projektů budou realizovat zakázku malého rozsahu dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR. Seminář se bude konat 15. května 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace ...
Více
Nová verze Přílohy č. 6 PpŽP – Přehled indikátorů a Metodiky zpracování studie proveditelnosti
24.4.2019
Upozorňujeme příjemce na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, která stanovuje definice jednotlivých indikátorů plněných příjemci, formu jejich vykazování a dokládání. Dostupná je ZDE. Dále byla aktualizována Metodika zpracování studie proveditelnosti pro prioritní osy 1,2 a 3. Provedené úpravy se týkají zejména Specifického cíle 2.3, metodika ...
Více
Aktualizace tabulek obvyklých platů a mezd a obvyklých cen zařízení a vybavení
10.4.2019
Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení, platných od 11. 4. 2019, dostupných ZDE ...
Více
Seminář PO4: Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost
27.3.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele a příjemce prioritní osy 4 s názvem Multikulturní vzdělávání pro pluralitní a otevřenou společnost. Seminář se zaměří na hlavni aspekty multikulturního vzdělávaní, výchovy k demokracii a života v pluralitní společnosti. Budou diskutovaná témata jako konstruktivistický versus normativní přístup ke vzdělávání, kontextuální vzdělávání, universalismus ...
Více
Seminář pro žadatele v rámci 52. výzvy
27.3.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro žadatele prioritní osy 4 ve výzvě č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II. Seminář se bude konat 24. 4. 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz v sekci Semináře. ...
Více
Seminář pro žadatele v rámci 51. výzvy
27.3.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil semináře pro žadatele prioritní osy 4 ve výzvě č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I. Semináře se budou konat 8. 4. 2019 od 13:00 a 10. 4. 2019 od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace na seminář je možná prostřednictvím webových stránek www.penizeproprahu.cz ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 51- Rozvoj vzdělávání v Praze I
27.3.2019
Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. března 2019 vyhlášení výzvy č. 51 Rozvoj vzdělávání v Praze I k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příjem žádostí bude zahájen dne 26. dubna 2019. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažerky naleznete v textu výzvy č. 51: ZDE ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II
26.3.2019
Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. března 2019 vyhlášení výzvy č. 52 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání II k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příjem žádostí bude zahájen dne 26. dubna 2019. Podrobné informace o výzvě včetně kontaktů na projektové manažerky naleznete v textu výzvy č. 52: ZDE ...
Více
INFIN – Bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze.
19.3.2019
Aktualizace Příjem nových žádostí byl k 18. 5. 2021 zastaven! Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je ...
Více
VII. Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37 – stav k 8. 3. 2019
11.3.2019
Dne 8. 3. 2019 byla ukončena fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 37 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Zveřejněné výsledky projektů se mohou ještě změnit, pokud bude některým žadatelem podána žádost o přezkum, která bude přezkumnou komisí uznána jako odůvodněná. V takovém ...
Více
36. výzva – schválení projektů v ZHMP
7.3.2019
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 28. 2. 2019 schválilo poskytnutí podpory 6 projektům předložených v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat do oblasti „Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti “. Celková výše projektů činí 83,9 mil. Kč. Další 3 schválené projekty ...
Více
Posunutí vyhlášení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3)
1.3.2019
Dovolujeme si informovat o odložení výzev č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení (SC 3.1), 47 a 53 Podpora komunitního života a sociálního podnikání (SC 3.3) v rámci prioritní osy 3, jejichž vyhlášení bylo původně plánováno na únor 2019. Důvodem pro toto odložení je probíhající kontrola implementace ...
Více
VI. Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37 – stav k 27. 2. 2019
27.2.2019
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 37 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v únoru 2019. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení. Na webových stránkách https://www.penizeproprahu.cz bude od 30. listopadu 2018 v sekci Aktuality průběžně ...
Více
Semináře pro příjemce k veřejným zakázkám malého rozsahu
27.2.2019
Odbor evropských fondů MHMP připravil dva samostatné semináře pro příjemce, kteří v rámci svých projektů budou realizovat zakázku malého rozsahu dle Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR.   Semináře se budou konat 7. a 14. března 2019 vždy od 9:00 ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Registrace ...
Více
Posunutí vyhlášení výzev č. 51 a 52 (PO4)
26.2.2019
Termín vyhlášení výzev č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I a č. 52 – Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání v rámci Prioritní osy 4 byl z původně plánovaného 20. 2. 2019 přesunut na 19. 3. 2019. Aktualizovaný harmonogram pro rok 2019 s upřesněnými daty k vyhlášení výzvy č. 51 a 52 naleznete v sekci Harmonogram výzev na rok 2019. ...
Více
V. Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 37 – stav k 20. 2. 2019
26.2.2019
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 37 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v únoru 2019. Řídicí orgán se rozhodl zveřejňovat průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení. Na webových stránkách https://www.penizeproprahu.cz bude od 30. listopadu 2018 v sekci Aktuality průběžně ...
Více

Videa