Aktuality

46. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.12.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 16. 12. 2021 schválilo usnesením č. 32/51 poskytnutí podpory 11 projektům, které byly předloženy v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života.  Celková výše projektů činí 73,6 mil. Kč. V rámci této výzvy ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
20.12.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 16. 12. 2021 schválilo usnesením č. 32/52 poskytnutí podpory 1 projektu, který byl předložen v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektu činí 19,978 mil. Kč. V rámci této výzvy bylo celkem ...
Více
Pražské operační programy zásadně přispěly k modernizaci veřejné dopravy
15.12.2021
15. prosince 2021 Bezpečnou, rychlou, spolehlivou, pohodlnou, ekologickou a cenově dostupnou – takovou veřejnou dopravu by si jistě přál každý obyvatel velkoměsta. V Praze pomáhají blížit se k ideálnímu stavu i prostředky vyčleněné z operačních programů, které hlavní město realizovalo od vstupu České republiky do Evropské unie. Protože zdejší dopravce ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, zima 2021
15.12.2021
15. prosince 2021 Přečtěte si poslední letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – zima 2021. Na jeho stránkách vám opět předkládáme aktuální informace vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Kromě představení tří realizovaných projektů – nových eskalátorů ve stanici metra Anděl, unikátní biočipové technologie a ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 46
13.12.2021
Dne  8. 12. 2021 byla u projektů předložených ve výzvě č. 46 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 50 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 368 868 993,94 Kč. Minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení splnilo 44 žádostí ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
12.11.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 11. 11. 2021 schválilo usnesením č. 31/2 poskytnutí podpory 5 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektů činí 121,834 mil. Kč. V rámci této výzvy bylo celkem ...
Více
V rámci 61. výzvy OP PPR je možné čerpat rezervu na stavební práce
12.11.2021
V posledních měsících dochází k výraznému a přetrvávajícímu nárůstu cen stavebních prací a materiálů. Řídicí orgán proto upravil pravidla v rámci aktuální 61. výzvy a umožňuje nově žadatelům, aby při zpracovávání žádosti o podporu vytvořili v rozpočtu položku „rezerva na stavební práce“. K této položce se mohou vázat prostředky ve výši max. 15 % rozpočtu ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 46
10.11.2021
Dne 3. 11. 2021 byla u investiční výzvy č. 46 s alokací 279 mil. Kč ukončena první fáze hodnocení projektů – kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 50 v objemu 368,87 mil. Kč Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: ...
Více
46. výzva – schválení projektů v ZHMP
10.11.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 10. 2021 schválilo usnesením č. 30/5 poskytnutí podpory 5 projektům, které byly předloženy v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti sociálních služeb, sociálního bydlení a komunitního života.  Celková výše projektů činí 44,77 mil. Kč. V rámci této výzvy ...
Více
60. výzva – schválení projektů v ZHMP
15.10.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 14. 10. 2021 schválilo usnesením č. 30/7 poskytnutí podpory 2 projektům, které byly předloženy v rámci 60. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru IV“. Celková výše projektů činí 31,165 mil. Kč. V rámci této výzvy byly celkem ...
Více
Napsali o OP PPR ČR
4.10.2021
4. října 2021 Operační program Praha – pól růstu ČR už podpořil stovky prospěšných projektů. Podívejte se, kterých si ve svých aktuálních vydáních všímají média, zejména periodika jednotlivých městských částí. Projekty OP PPR: Mateřská školka Kolovraty Kolovratský zpravodaj se ve svém aktuálním vydání zaměřilna přípravy otevření nového pavilonu zdejší mateřské ...
Více
Křížovka v bulletinu Zprávy z pólu – Podzim 2021
15.9.2021
Aktualizace 11. 11. 2021 Správná odpověď na tajenku křížovky z titulu Zprávy z pólu, podzim 2021 je: Škodův palác Cenu za správně vyluštěnou tajenku získává: Lenka Nová Gratulujeme! Pravidla soutěže (křížovka o ceny) Soutěž s pražským Operačním programem Praha – pól růstu ČR (dále jen „soutěž“) vyhlašuje  Magistrát hlavního města ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, podzim 2021
15.9.2021
Právě vyšlo třetí letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – podzim 2021. Na jeho stránkách Vám opět předkládáme aktuální informace vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. I tentokrát Vás seznámíme se třemi úspěšnými projekty, které z tohoto programu získaly podporu. První z nich přispívá prostřednictvím interaktivních ...
Více
Praha získala prostředky k pokračování v realizaci vesmírného projektu STEPHANIE
15.9.2021
Hlavní město Praha, společně s dalšími sedmi mezinárodními partnery, bude i v roce 2022 pokračovat v aktivitách projektu STEPHANIE financovaného z programu Interreg Europe. Projekt je zaměřený na výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti podpory inovací s důrazem na podporu space technologií s cílem přispět k rozvoji a zefektivnění místních politických nástrojů (operačních ...
Více
Vyhlášení výzev č. 59 a č. 61
14.9.2021
Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti. Zahájení příjmu žádostí o podporu je u výzvy č. 59 dne 18. 10. 2021 a u výzvy č. 61 dne 15. 11. 2021. Podrobné informace ...
Více
Rozhovor s primátorem Zdeňkem Hřibem
6.9.2021
Hájíme zdravý rozvoj Prahy, Brusel nás podporuje Když Zdeněk Hřib před dvěma a půl lety coby čerstvě zvolený pražský primátor zařadil do své agendy také evropské fondy, označil tento krok za výzvu. Ta největší výzva však přišla až o více než rok později v podobě pandemie covidu-19.  V závěru současného ...
Více
Střet zájmů při zadávání veřejných zakázek
20.8.2021
Řídicí orgán OP PPR upozorňuje příjemce na zákonnou povinnost týkající se zabránění střetu zájmů při zadávacích řízeních, výběrových řízeních a přímých nákupech. Dle § 4b zákona č. 159/2016 Sb., o střetu zájmů, platí, že: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) (tj. člen ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58
10.8.2021
K 09.08.2021 zveřejňujeme průběžné výsledky věcného hodnocení u projektů z 58. výzvy. Věcné hodnocení ještě není finálně ukončeno z důvodu běžících lhůt pro případné podání žádosti o přezkum. Průběžný stav ZDE ...
Více
Nové výstupy z evaluací
9.8.2021
Chodí do vaší školy děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Podporujete začínající startupy skrz podnikatelský inkubátor nebo jste začínající firma hledající podporu? Pokud jste na jednu z těchto otázek odpověděli ano, pak by Vám neměly ujít výsledky nejnovějších šetření v sekci evaluací. Zveřejněna byla závěrečná zpráva z první etapy evaluace aktivit se ...
Více
Navýšení alokace výzvy č. 33
6.8.2021
Na základě usnesení Rady hl. m Prahy č. 1794 ze 2. 8. 2021 došlo k navýšení alokace výzvy č. 33 Energetické úspory v městské veřejné dopravě z částky 280 000 000 Kč na částku 297 782 000 Kč. ...
Více

Videa