Aktuality

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   
Soutěž RegioStars 2021 – podávání přihlášek bude ukončeno 9. května 2021
21.4.2021
Realizovali jste unikátní projekt v České republice, ale ostatní evropské země o Vás nevědí? Je čas to změnit. Přihlašte svůj projekt do soutěže RegioStars 2021. Ceny RegioStars každoročně pořádá GŘ REGIO již od roku 2008. Samotné ceny uděluje Evropská komise projektům financovaným z prostředků EU, které prokazují vynikající výsledky a ...
Více
47. výzva Podpora komunitního života – navýšení alokace výzvy
13.4.2021
Rada hl. m. Prahy schválila dne 12. dubna 2021 revokaci 47. výzvy. Obsahem revokace bylo navýšení alokace výzvy ze 125 mil. Kč na 139 235 000 Kč.  K návrhu na revizi výzvy řídící orgán přistoupil na základě výsledků věcného hodnocení. V rámci tohoto kroku získalo 5 projektů stejný počet bodů, ...
Více
55. výzva – schválení projektů v ZHMP
19.3.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 18. 3. 2021 schválilo usnesením č. 25/5 poskytnutí podpory 4 projektů předložených v rámci 55. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV“. Celková výše projektů činí 243,96 mil. Kč. V rámci této výzvy ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 57. výzvě
18.3.2021
Dne 15.03.2021 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 57 – Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III. Celkem bylo předloženo 6 žádostí v objemu 92 304 631,04 mil. Kč. Jednalo se o průběžnou výzvu, podrobnější informace o hodnocení podaných žádostí o podporu ZDE. ...
Více
Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení
18.3.2021
Stále je otevřena možnost získat z evropských fondů investiční dotaci na modernizaci sociálních služeb. Ve výzvě č. 46 k předkládání žádostí o podporu v rámci pražského operačního programu zbývá na vybrané druhy sociálních služeb téměř 69 milionů Kč, o dotaci až do výše 10 milionů Kč lze zažádat do 23. června 2021. Aktuální stav čerpání je ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, jaro 2021
15.3.2021
Právě vyšlo první letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – jaro 2021. Přinášíme v něm přehledně zpracované informace, vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Kromě tradičních rubrik Vás i tentokrát seznámíme s několika projekty podpořenými z našeho programu. Díky prvnímu projektu bude zanedlouho možné bez rizika poškození testovat cenné historické ...
Více
Ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 47
10.3.2021
Dne 9. 3. 2021 byla u projektů předložených ve výzvě č. 47 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. V této fázi bylo posuzováno celkem 122 žádosti o podporu s celkovými způsobilými náklady 469 698 071,63 Kč. Minimální podmínky pro poskytnutí podpory v rámci věcného hodnocení splnilo 105 žádostí o podporu, ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 58
5.3.2021
Dne 2.3. 2021 byla ukončena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Počet úspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 69 v objemu 309 950 560,44 Kč Počet neúspěšných žádostí o podporu po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti: 2 v objemu 6 227 999 Kč Následně bude probíhat věcné ...
Více
56. výzva – schválení projektů v ZHMP
22.2.2021
Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 18. 2. 2021 schválilo poskytnutí podpory 1 projektu předloženého v rámci 56. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude směřovat do oblasti „Inovační poptávka veřejného sektoru III“. Celková výše projektu činí 15,37 mil. Kč. Již 2 projekty s celkovými způsobilými náklady 135,25 mil. Kč byly schváleny ...
Více
Nová povinnost týkající se vlastnické a ovládací struktury
3.2.2021
V návaznosti na metodické stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj upravuje i řídicí orgán OP PPR povinnosti týkající se vlastnické a ovládací struktury žadatele. Žadatelé a příjemci měli již dříve povinnost překládat dokument „Informace o vlastnické a ovládací struktuře“, který původně zahrnoval 4 body, včetně např. vykázání skutečných majitelů právnické osoby. Od ...
Více
Vyhlášení výzvy č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV
2.2.2021
Rada hl. m. Prahy schválila dne 25. 1. 2021 vyhlášení výzvy č. 60 – Inovační poptávka veřejného sektoru IV k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Zahájení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 2. 2. 2021. Z důvodu aktuální situace týkající se problematické epidemiologické situace, kdy ...
Více
Upozornění na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 – odpovědné veřejné zadávání
7.1.2021
Upozorňujeme žadatele a příjemce na novelu zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), která od 1. 1. 2021 rozšiřuje zásady zadávání veřejných zakázek o zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (dále jen OVZ – odpovědné veřejné zadávání), které jsou definovány v § 28 ZZVZ. ...
Více
Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 3. 3. 2021
7.1.2021
V současné době probíhá fáze věcného hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 47 k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR. Ukončení této fáze předpokládáme v únoru 2021. Řídicí orgán se rozhodl zveřejnit průběžné výsledky probíhajícího věcného hodnocení, aby si žadatelé mohli udělat určitou představu, jak si jejich ...
Více
Zprávy z pólu – bulletin OP PPR, zima 2020
15.12.2020
Právě vyšlo poslední letošní vydání našeho bulletinu Zprávy z pólu – zima 2020.  Přinášíme v něm přehledně zpracované informace, vztahující se k fungování Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Vedle pravidelných rubrik Vám i tentokrát zblízka ukážeme tři projekty podpořené z našeho programu. Jako první to bude komunitní prostor na Letné, ...
Více
46. výzva – změna data ukončení příjmu žádostí
1.12.2020
Rada hl. m. Prahy schválila dne 30. 11. 2020 revokaci 46. výzvy. Obsahem revokace bylo: Prodloužení výzvy – Žadatelé mohou své projekty předkládat i po 17. 12. 2020, příjem žádostí o podporu je prodloužen do 23. 6. 2021, 16:00:00 hod. Zvýšení alokace výzvy – Celková alokace výzvy byla navýšena na ...
Více
Sdělení řídicího orgánu OP PPR – ČR pro příjemce ohledně dopadu koronaviru na realizaci projektu v PO4 ESF k datu 13. 10. 2020
13.10.2020
V současné době registrujeme větší množství dotazů příjemců, jak realizovat projekty podpořené z OP PPR a dodržet platná pravidla a povinnosti s ohledem na současnou situaci s pandemií koronaviru. Toto sdělení vychází ze zveřejněného dokumentu Aktualizace informací pro žadatele a příjemce ohledně dopadu koronaviru ze dne 1. 4. 2020 a Metodického dopisu č. 2/2020 k ...
Více
Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49 a 54
6.10.2020
Dne 05.10.2020 byl vyvěšen dokument Doporučení pro administraci projektů v rámci výzev č. 28, 49, 54 v sekci Pro příjemce/Ostatní/Dokumenty pro realizaci projektů ve 28., 49. a 54. výzvě. Dokument poukazuje na nejčastější problémy v realizaci aktivit jednotkových projektů a poskytuje doporučení a sadu námětů, jak k realizaci a samotným projektům přistupovat. Obsah dokumentu ...
Více
Ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 47
2.10.2020
Dne 2. 10. 2020 byla u projektů předložených ve výzvě č. 47 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. V této fázi bylo posuzováno celkem 128 žádostí o podporu s celkovými způsobilými náklady 492 986 781,73 Kč, z toho splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti celkem 122 ...
Více
UKONČENA SOUTĚŽ PODZIM V BARVÁCH PRAŽSKÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY
2.10.2020
Soutěž PODZIM V BARVÁCH PRAŽSKÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU byla ukončena. Děkujeme za tipy.   Správná odpověď na otázku: „Kolik telefonických hovorů se svými klienty vyřídí pracovníci asistenční služby Chytrá péče o „Mezinárodním dnu úsměvů“, který je vyhlášen na 5. října 2020?“ je 303 hovorů.   Na podporu sociálního začleňování a boj ...
Více
Ukončení příjmu žádostí o podporu v 56. výzvě
30.9.2020
Dne 30. 9 2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 56 – Inovační poptávka veřejného sektoru III. Do této výzvy byly předloženy celkem 3 žádosti o podporu v objemu 150 616 175,60 Kč. ...
Více

Videa