Pro příjemce

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Ostatní


Sdělení Řídicího orgánu OP PPR – ČR pro příjemce ohledně dopadu koronaviru na realizaci projektu v PO4 ESF k datu 7. 5. 2021

Sdělení řídicího orgánu OP PPR – ČR pro příjemce ohledně dopadu koronaviru na realizaci projektu v PO4 ESF k datu 13. 10. 2020

Aktualizace informací pro žadatele a příjemce ohledně dopadu koronaviru ze dne 1. 4. 2020

Proof of Concept_Analýza proveditelnosti (vzor pro zpracování analýzy, která je jedním z výstupů 1. fáze projektů PoC)

Vyjádření zájmu pro projekty PoC (vzor vyjádření zájmu ze strany subjektů zajišťujících veřejné služby na území hl. m. Prahy, u kterých žadatel předpokládá naplnit výsledkový indikátor)

Interní fakturace v projektech OP PPR (informace k prokazování nákladů prostřednictvím interních faktur organizace příjemce podpory)

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (pomůcka pro vymezení přímých a nepřímých nákladů)

Nákup zařízení, služeb a vybavení na konci realizace projektu

 


IS KP14+


Pokyny k žádosti o změnu v IS KP14+  (návod pro zpracování a podání žádosti o změnu v realizaci projektu)

Pokyny pro veřejné zakázky v IS KP14+  (návod pro administraci veřejných zakázek) – platnost od března 2019

Postup instalace nového pluginu pro elektronický podpis

 

 


ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ 


Čestné prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování projektu

Prohlášení o zdrojích financování

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) 1407/2013

Čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek týkajících se podniků v obtížích

 

 


VEŘEJNÁ PODPORA


Metodika předávání hodnoty a odpočtu čistých příjmů

Metodika předávání hodnoty a odpočtu čistých příjmů – pomocný formulář

Podpora sociálního začleňování v OP PPR a její vztah k podpoře sociálních služeb (metodické sdělení

 


DOKUMENTY PRO REALIZACI PROJEKTŮ V 51. a 58. VÝZVĚ


Tabulka pro vykazování odborného průvodce pro výzvu č. 51

 


DOKUMENTY PRO REALIZACI PROJEKTŮ VE 28., 49. a 54. VÝZVĚ

 

Doporučení pro administraci projektů ve výzvách č. 28., 49. a 54

OP PPR – čestné prohlášení ředitele školy (obecné za školu)

OP PPR – čestné prohlášení ředitele školy (pro konkrétní aktivitu)

 

1.1.1_2.1.1_DA_IP_Výpočet krácení jednotky PN nebo OČR_verze 1.1 (výzva č. 49)

1.1.1_2.1.1_DA_IP_Výpočet krácení jednotky PN nebo OČR_verze 1.1 (výzva č. 54)

1.1.1_2.1.1_DA_IP_Postup dokladování PN nebo OČR_verze 1.1

1.1.1_2.1.1_DA_IP_Čestné prohlášení PN nebo OČR_verze 1.1

1.1.1_2.1.1_DA_IP_Výpočet krácení jednotky PN nebo OČR_verze 1.1 (výzva č. 28)

2.1_INTERKULTURNÍ PRACOVNÍK_záznam setkání s klientem

2.2.1_ČDJ pro MŠ_Třídní kniha a Záznam docházky_1.1

2.2.2_ČDJ pro ZŠ a SŠ_Třídní kniha a Záznam docházky_1.1

2.2.3_PRÁZDNINOVÝ KURZ ČDJ_Třídní kniha a Záznam docházky_1.1 (V28)

2.2.3_PRÁZDNINOVÝ-KURZ-ČDJ_Třídní-kniha-a-Záznam-docházky_16hodin (V49 a V54)

2.3.1 DOUČOVÁNÍ Třídní kniha a Záznam docházky 1.1

3.1.1_3.1.2_PROJEKTOVÁ VÝUKA Zpráva z aktivity_verze 1.1

3.1.3_PROJEKTOVÁ VÝUKA Zpráva z aktivity_verze 1.1

3.1.4_PROJEKTOVÁ VÝUKA Zpráva z aktivity_verze 1.1

3.1.5 PROJEKTOVÁ VÝUKA Zpráva z aktivity

3.1_4.1_4.2_DVPP_PROJEKTY_STÁŽE_Portofolio pedagoga_verze 1.1

3.1_4.1_4.2_DVPP_PROJEKTY_STÁŽE_Souhrnný záznam pro ZoR_verze 1.1

4.2.1_STÁŽE_Dohoda o programu stáže mezi domácí a hostitelskou školou_verze 1.1

4.2.1_STÁŽE_Dohoda o programu stáže mezi domácí a hostitelskou školou_CZ_EN_verze 1.1

4.2.1_STÁŽE_Čestné prohlášení ředitele školy_stáže pedagogických pracovníků_verze 1.1

4.2.1_STÁŽE_Zpráva ze stáže_verze 1.1

5.1_ODBORNÉ-SETKÁNÍ_Písemné-zhodnocení_1.1

5.1_ODBORNÉ SETKÁNÍ_Presenční listina ze setkání s rodiči_1.1

5.2_KOMUNITNÍ SETKÁNÍ_Písemné zhodnocení_verze 1.1

5.2_KOMUNITNÍ SETKÁNÍ_Presenční listina_1.1

5.3.1_KLUB_Třídní-kniha-a-Záznam-docházky

5.3.1_KLUB_Třídní kniha a Záznam docházky_1.1 (upravené formátování)