Pro příjemce

Podzimní bulletin OP PPR   ***      ***   Přehled otevřených výzev   ***   

Snížené odvody


Příloha smluv o financování:

Snížené odvody, verze 1.5 (účinnost od 15. 3. 2022)

Snížené odvody, revizní verze

Snížené odvody, verze 1.4 (účinnost od 1. 10. 2019)

Snížené odvody, verze 1.3

Snížené odvody, verze 1.2

Snížené odvody, verze 1.0

Aktuální verze vzorů smluv o financování / podmínek realizace pro jednotlivé výzvy prioritních os jsou schvalovány Radou hl. m. Prahy a následně jsou zveřejňovány na webu OP PPR v sekci Výzvy, kde je pro žadatele  možnost si je stáhnout.