Pro příjemce

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR


V dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR naleznete obecná pravidla, podmínky a postupy pro přípravu a realizaci projektů platné pro všechny typy oprávněných žadatelů a příjemců Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Pravidla se vztahují vždy na všechny žadatele a příjemce podpory z OP PPR, a to od data účinnosti, která je uvedena u každé jednotlivé verze Pravidel pro žadatele a příjemce. Žadatel/příjemce musí při realizaci projektu postupovat vždy podle aktuálně účinné verze Pravidel uvedené níže.

Aktuální verze platná od 15. 8. 2023:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.8 – změnová verze

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.8


Staré verze Pravidel pro žadatele a příjemce:

 • Verze platná od  13. 7. 2021:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.7 – změnová verze

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.7

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů

 • Verze platná od  18. 2. 2020:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.6

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.6 – změnová verze

Metodický dopis č. 1/2020 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.6 (úprava zálohování v případě zjednodušených projektů v SC 4.2)

Metodický dopis č. 2/2020 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.6 (úprava některých pravidel a povinností v souvislosti s koronavirem)

Metodický dopis č. 1/2021 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.6 (rozšíření informací, které musí žadatelé a příjemci předkládat o své vlastnické a ovládací struktuře)

 • Verze platná od 21. 5. 2019:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.5

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.5 – změnová verze

Metodický dopis č. 5/2019 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.5 (prodloužení délky sledovaného období v případě zjednodušených projektů v SC 4.2)

 • Verze platná od 19. 2. 2019:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.4

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.4 – změnová verze

 • Verze platná od 3. 5. 2018:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3 – změnová verze

Metodický dopis č. 2/2018 k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.3

 • Verze platná od 14. 11. 2017:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.2

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.2 – změnová verze

 • Verze platná od 20. 9. 2017:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.1

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.1 – změnová verze

 • Verze platná od 19. 4. 2017:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 4.0

Rozhodnutí č. 6/2017 o udělení výjimky z Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR ve věci dokládání pracovních výkazů

Rozhodnutí č. 7/2017 o udělení výjimky z Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR ve věci dokládání příloh ke zprávám o realizaci projektu

 • Verze platná od 14. 12. 2016:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 3.1

 • Verze platná od 29. 9. 2016:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 3.0

 • Verze platná od 31. 8. 2016:

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 2.0

 • Verze platná od 4. 5. 2016

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 1.4

 • Verze platná od 6. 4. 2016

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 1.3

 • Verze platná od 24. 2. 2016

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 1.2

 • Verze platná od 11. 1. 2016

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 1.1

 • Verze platná od 14. 10. 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR, verze 1.0