Pro příjemce

Indikátory


Přehled indikátorů (příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce):

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.6 (aktuální verze platná od 14. 10. 2019)

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.5 (verze platná od 24. 4. 2019 do 13. 10. 2019)

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.4 (verze platná od 28. 11. 2018 do 23. 4. 2019)

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.3 (verze platná od 3. 5. 2018 do 27. 11.2018)

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.2 (verze platná od 12. 7. 2017 do 2. 5. 2018)

Příloha č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce – přehled indikátorů_verze 1.1 (verze platná od 6. 6. 2017 do 11. 7. 2017)

Hodnocení v oblasti inkluze – dotazník, pokyny k vyplnění (platné pro výzvy 49 a 54):

Hodnocení v oblasti inkluze – MŠ

Hodnocení v oblasti inkluze – ZŠ

Hodnocení v oblasti inkluze – SŠ

Hodnocení v oblasti školy – doporučený postup OP PPR

Hodnocení v oblasti inkluze – dotazník, pokyny k vyplnění (platné pro výzvy 21, 51 a 58):

Hodnocení v oblasti inkluze MŠ

Hodnocení v oblasti inkluze SŠ

Hodnocení v oblasti inkluze ZŠ

Hodnocení v oblasti školy doporučený postup

Karty účastníků:

Karta účastníka – dospělí (aktuální verze 3.0, platná od 25. 5. 2018)

Karta účastníka – dospělí (česko-anglická verze 3.0, platná od 25.5.2018)

Karta účastníka nezletilí (verze 3.0, platná od 25. 5. 2018)

Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů:

Aktuální pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů naleznete zde.

Revizní verze pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů zde.

Podklad pro reporting naplňování indikátorů v rámci aktivity 1.2.1 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury

Monitoring indikátorů_aktivita 1.2.1

Podklad pro reporting naplňování indikátorů v rámci aktivit 1.1.3 Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou a 1.2.2 Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP)

Monitoring indikátorů_aktivity 1.1.3 a 1.2.2