Pro média

24. 3. 2017 Hlavní město chce z evropských fondů modernizovat vybavení pražských škol za desítky milionů korun
Rada hlavního města ve čtvrtek odsouhlasila zapojení metropole do výzvy operačního programu zaměřené na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol. Záměr navazuje na dřívější identifikaci hlavních potřeb pražského školství. Zapojení do výzvy má městu přinést investice v hodnotě desítek milionů pro bezmála čtyřicítku pražských škol. Projekty by měly být dokončené již ...
Více
21. 3. 2017 Rada souhlasila s projekty na podporu dětských skupin i s projektem VŠE
Rada hl. m. Prahy dne 21. 3. 2017 odsouhlasila poskytnutí podpory vybraným projektům předloženým v rámci výzev Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Pokud projekty doporučené k podpoře schválí také Zastupitelstvo hl. m. Prahy, poputují evropské finance na projektové záměry například z oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“ nebo „Snazšího vzniku ...
Více
16. 3. 2017 Praha zahájila spolupráci s Varšavou
Hlavní město Praha navázalo spolupráci s partnery z Varšavy v rámci mezinárodního projektu MOBILE IN EUROPE. Ten byl předložen a schválen v polském národním operačním programu „Operational Programme Knowledge Education Development (POWER), kde se jedna z oblastí zaměřuje na téma nadnárodní mobility. Ke stažení: TZ – Spolupráce s Varšavou, Mobile in Europe  ...
Více
16. 3. 2017 Metropole je nejaktivnějším českým partnerem programu Interreg Europe
Hlavní město Praha je v současné době nejaktivnějším městem České republiky v programu Interreg Europe a jeho projektech. Praha obstála v celoevropské konkurenci a zapojila se již do tří z devíti schválených projektů s českou účastí v oblasti tolik potřebných inovací. Tisková zpráva – Interreg ...
Více
24. 2. 2017 Praha podpoří další projekty zaměřené na sociální a komunitní služby
Zastupitelstvo hl. m. Prahy včera schválilo poskytnutí podpory projektům v rámci některých výzev Operačního programu Praha – pól růstu ČR, které byly vyhlášeny v průběhu loňského roku. Evropských dotací se tak dočkají projektové záměry například z oblasti „Podpory sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení“ nebo „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. Tisková ...
Více
23. 2. 2017 Zastupitelstvo schválilo Protikorupční strategii pro období 2017-2019
Protikorupční strategii pro období 2017-2019 odsouhlasenou Radou hl. m. Prahy minulé úterý schválilo dnes Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zásady stanovené tímto dokumentem budou postupně realizovány nejen na magistrátu, ale i v jeho příspěvkových organizacích a také ve firmách vlastněných hlavním městem. Schválení protikorupční strategie je také jednou ze zásadních podmínek pro čerpání ...
Více
17. 2. 2017 Na odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy proběhl kulatý stůl na téma: „RIZIKA PODVODŮ A KORUPCE“
V pátek 17. 2. 2017 se uskutečnilo úvodní pracovní setkání v rámci započaté spolupráce mezi odborem evropských fondů MHMP a organizací Transparency International ČR (TI). Během interního kulatého stolu si přítomní vyměnili svoje dosavadní zkušenosti a hledali další možná vylepšení protikorupčních opatření. TZ – Kulatý stůl – rizika podvodů a ...
Více
14. 2. 2017 Praha má Protikorupční strategii pro období 2017-2019
Rada hlavního města Prahy dnes schválila Protikorupční strategii pro období 2017–2019. Konkrétní opatření budou postupně aplikována nejen na magistrátu, ale i v příspěvkových organizacích a městských firmách. Schválení protikorupční strategie je také jednou ze zásadních podmínek stanovených Evropskou komisí pro čerpání strukturálních a investičních fondů Evropské unie. TZ – Protikorupční strategie ...
Více
30. 1. 2017 Odbor evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy nabídl spolupráci Transparency International ČR
Zabránit jakýmkoli pochybnostem a spekulacím souvisejícím s přidělováním evropských dotací v Praze je cílem spolupráce, kterou vedení Odboru evropských fondů pražského magistrátu nabídlo organizaci Transparency International ČR (dále jen TI). Dne 18. ledna 2017 se tak uskutečnila první schůzka ředitelů obou institucí Jana Hausera a Davida Ondráčky. TZ – Odbor evropských ...
Více
28. 11. 2016 Operační program Praha – pól růstu ČR funguje v roce 2016 úspěšně
V letošním roce má za sebou Operační program Praha – pól růstu ČR pozitivní výsledky a naplno se rozběhla spolupráce s žadateli. Program prošel také povinným designačním auditem s výsledkem hodnocení „bez výhrad“. V pololetí o tomto výsledku informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Rok 2016 přinesl také rekordní počet ...
Více
8. 11. 2016 Změny ve výzvě ve prospěch inovačního partnerství
Odbor evropských fondů předložil Radě hl. m. Prahy ke schválení změny týkající se výzvy č. 8 Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi vyhlášené v rámci prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a Rada revizi výzvy 8.11 2016 schválila.  Vzhledem ke změnám ve znění nového Zákona o veřejných zakázkách, ...
Více
19. 10. 2016 Pražské školy se mohou ucházet o evropské dotace
Po schválení Radou hl. m. Prahy vyhlašuje odbor evropských fondů MHMP dne 19. října 2016 dvě nové výzvy v Operačním programu Praha – pól růstu ČR v prioritní ose Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Výzva č. 20 s názvem Modernizace zařízení a vybavení pražských škol cílí na mateřské, základní a střední ...
Více
29. 9. 2016 Další evropské finance pro Prahu jsou připraveny
Rada hl. města Prahy odsouhlasila ke dni 29. 9. 2016 vyhlášení dalších výzev v Operačním programu Praha – pól růstu ČR. Tentokrát budou finance směřovány do „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ a do „Podpory transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe“, dále do „Vzdělání a vzdělanosti a podpory zaměstnanosti“, ...
Více
26. 8. 2016 Rozpočty k některým výzvám byly navýšeny
Dne 26. srpna 2016 schválila Rada hl. m. Prahy úpravu harmonogramu výzev OP PPR na rok 2016. Stalo se tak v závaznosti na iniciativu Národního orgánu pro koordinaci a ve snaze maximálně urychlit a zefektivnit proces žádostí o dotace. Aktualizace spočívá především v navýšení alokací jednotlivých výzev a v úpravě některých ...
Více
23. 8. 2016 Evropské dotace pomohou pražským rodičům zpět do zaměstnání
Operační program Praha – pól růstu ČR umožňuje v tomto roce provést investice i do předškolní péče a tím pražským rodičům usnadní návrat do jejich zaměstnání. První smlouvy s žadateli o tento typ dotace jsou již podepsány. Na konci minulého roku podali žadatelé, zejména zástupci organizací zřizovaných městskými částmi Prahy 3, 4 ...
Více
18. 8. 2016 Operační program Praha – pól růstu ČR prošel auditem
Pražský operační program má za sebou úspěšný audit, který potvrdil, že došlo ke splnění všech potřebných podmínek, aby se Magistrát hlavního města Prahy mohl oficiálně stát řídícím orgánem Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V minulých dnech informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová svým dopisem primátorku hlavního města Prahy ...
Více