Tiskové zprávy

Zastupitelé Prahy SCHVÁLILI DALŠÍ dotace ve výši 460 milionů korun

  • V Operačním programu Praha – pól růstu ČR výrazně narůstají počty výzev, předložených i schválených žádostí o podporu
  • Od roku 2015 pražští zastupitelé schválili přidělení 4 miliard korun více než 300 projektům
  • Na dnešním jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy prošlo schválením dalších 26 projektů za 460 milionů korun

 

PRAHA, 2. listopadu 2017 – Zastupitelé hlavního města Prahy na dnešním zasedání schválili dalších 26 projektů podaných v rámci 4 výzev tří oblastí operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR). Celkem tak na dotacích spolufinancovaných Evropskými strukturálními a investičními fondy a hl m. Prahou rozdělí přes 460 milionů korun. V rámci jednání zastupitelstva byly schváleny projekty z oblastí Udržitelná mobilita a energetické úspory, Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.

„Předložené projekty, které mají za cíl přispět k rozvoji v různorodých oblastech souvisejících s fungováním města, prošly od první poloviny tohoto roku několikastupňovým posuzováním. Společně s dnes schválenými projekty jsme již umožnili podpořit žádosti o dotace dosahující téměř 50 % z celkové sumy prostředků vyčleněných pro náš operační program“ uvedla radní hlavního města pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Pražské zastupitelstvo dnes schválilo jeden projekt v oblasti Zvýšení energetické efektivity v soustavě veřejného osvětlení hlavního města Prahy, na který je připraveno téměř 83 mil. Kč. „Projekty, které postupně snižují energetickou náročnost města, jsou ideálním cílem možných investic do rozvoje hlavního města,“ komentovala rozhodnutí pražského zastupitelstva radní Irena Ropková.

Dále zastupitelé schválili celkem 17 projektů na Podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě. Jedná se tak o 7 projektů podpořených částkou více než 22,6 milionů korun na Posílení infrastruktury pro sociální podnikání a 10 projektů na Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci, v rámci kterých bude uvolněno 107 milionů korun.

„Je skvělé, že jsme schopni podporovat také projekty, které mají silný sociální aspekt. Pokud se společnost přestane zajímat o sociálně slabé skupiny, může to přinášet mnohem větší problémy v budoucnosti,“ doplnila dále Ropková. Zmíněné projekty jsou zaměřeny nejen na pomoc osobám se zdravotním postižením, nezaměstnaným starším 50 let, nebo příslušníkům etnických menšin, ale také na pomoc rodinám s dětmi, mládeži v nepříznivé sociální situaci, rodičům samoživitelům nebo osobám ohroženým bezdomovectvím a obětem trestné činnosti či domácího násilí.

Pražští zastupitelé vyslovili také souhlas s dotační podporou 8 inovačních projektů, zabývajících se Posílením výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Celková hodnota schválených projektů činí bezmála čtvrt miliardy korun. Podpořeny budou mimo jiné inovace v oblasti školství včetně uplatnění absolventů na trhu, péče o pacienty, parkování a například i v oblasti svozu komunálního odpadu.

Operační program Praha – pól růstu ČR plánuje rozdělit od roku 2014 do roku 2020 přibližně 10 mld. Kč. Doposud vyhlásilo hlavní město Praha 36 výzev k předkládání žádostí o podporu, v rámci kterých byly předloženy projekty za více než 7 miliard korun. To odpovídá 70 % dostupných prostředků z tohoto operačního programu. Zastupitelstvo hlavního města Prahy doposud schválilo projekty z celkem 25 výzev, a to v celkovém objemu dosahujícím téměř 5 miliard korun. Jedná se tak o více než 300 žádostí o podporu.

„Že je Operační program Praha – pól růstu ČR velmi úspěšným dotačním programem dokazují i další letošní čísla. Jen od září letošního roku schválilo zastupitelstvo hlavního města 17 žádostí v objemu 2,2 miliardy korun. Do konce roku si klademe za cíl, aby minimálně 40 % dostupných finančních prostředků bylo přiděleno úspěšným žadatelům tak, že s nimi uzavřeme smlouvy o financování.“

Vyhlášeny jsou přitom v tuto chvíli další výzvy a na příští rok je stanoven nový harmonogram výzev. Zájemci o dotace z OP PPR tak mají i nadále možnost vybírat z velkého množství výzev v různých oblastech.

 

Ing. Mgr. Irena Ropková (ČSSD) je zastupitelkou a radní hlavního města Prahy. Do funkce byla zvolena 28. 4. 2016. Působí v oblasti školství a evropských fondů. Je členkou výboru pro sociální politiku a předsedkyní komise rady města pro udělování grantů na podporu vzdělávání.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Patricie Holasová

+420 236 002 550

patricie.holasova@praha.eu

www.praha.eu

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa